Društvo

Bez presedana brzina kojom se osnovao Savjet za prava djeteta

Bez presedana je brzina kojom se osnovao Savjet za prava djeteta, te u tom smislu dugujem zahvalnost potpredsjedniku Vlade Abazoviću i njegovom Kabinetu zbog razumijevanja i saradnje koji su imali sa UNICEF-om u prethodnom periodu, tokom formiranja pomenutog Savjeta pod njihovim vođstvom, saopštio je šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, Huan Santander, koji se u Vladi Crne Gore sastao sa potpredsjednikom Vlade i predsjednikom Savjeta za prava djeteta Dritanom Abazovićem.

Santander je naveo da UNICEF daje punu podršku Abazoviću u namjeri uspostavljanja okvira saradnje i izgradnje kapaciteta koji će obezbijediti efektno i naučno zasnovano planiranje, koordinaciju i nadgledanje politika o pravima djeteta u Crnoj Gori kroz Savjet za prava djeteta.

On je naveo da bi prioritetne oblasti djelovanja trebalo da se tiču nasilja nad djecom, razvoja djece u ranoj dobi i djecom sa smetnjama u razvoju.

Santander je uskazao na interesovanje privatnog sektora da u saradnji sa UNICEF-om pomogne Savjet za prava djeteta i politike koje se tiču prava i zaštite djece, a koji bi dali doprinos ekspertizom, znanjem i ljudskim resursima.

Potpredsjednik Vlade Abazović iskazao je zahvalnost UNICEF-u zbog višestrukog doprinosa koji su imali u formiranju Savjeta za prava djeteta i naveo da se u potpunosti slaže sa navedenim prioritetnim oblastima djelovanja, u čemu bi, po riječima potpredsjednika, trebalo da se uključe i svi nadležni državni organi kako bi još više unaprijedili sistem zaštite djece od nasilja i osigurali njihov nesmetan razvoj.

Potpredsjednik je govorio o prednostima koordinacije različitih politika koje će biti inkorporirane u Savjet za prava djeteta, a koje će se suočiti sa problemima koji se tiču prava i zaštite djece iz najrazličitijih društvenih oblasti i koji će imati priliku da iz svojih nadležnosti definišu prioritete vezane za unaprijeđenje prava djeteta.

Send this to a friend