Društvo

Cilj da do 2025. više od 40 miliona pušača pređe na proizvode bez duvanskog dima

Kompanija Filip Moris (Philip Morris International – PMI) objavila je svoj prvi Integrisani izvještaj, sa pregledom učinka u oblasti ekologije, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja, kao i napretka na putu ka budućnosti bez duvanskog dima. Izvještaj uključuje i ambiciozan plan da više od 40 miliona odraslih pušača pređe na proizvode bez duvanskog dima do 2025.

Integrisani izvještaj za 2019. pojašnjava kako Filip Moris usmjerava svoje resurse na razvoj, naučno potvrđivanje i odgovornu prodaju proizvoda bez duvanskog dima, koji predstavljaju bolji izbor u odnosu na nastavak konzumiranja cigareta, sa ciljem kompletne zamjene cigareta što je prije moguće.

U kompaniji Filip Moris smatraju da, uz odgovarajuće regulatorne podsticaje i podršku društva, prodaja cigareta u mnogim zemljama može da bude okončana u roku od 10 do 15 godina.

“Otkako smo 2016. objavili svoj cilj stvaranja svijeta bez duvanskog dima, ostvarili smo ogroman napredak u smislu organizacionih sposobnosti, integrisanja održivosti u svaki aspekt svoje transformacije i poslovanja”, izjavio je Andre Kalancopulos, generalni direktor kompanije Filip Moris.

“Izjava o svrsi kompanije potvrđuje našu posvećenost budućnosti bez duvanskog dima u korist ljudi koji bi inače nastavili da puše, i time u korist globalnog javnog zdravlja. Svima nama u kompaniji je jasno da PMI može da ostvari najveći pozitivan uticaj na društvo zamjenom cigareta manje štetnim alternativama; ovo je suština naše korporativne strategije i u svrhu naših prioriteta vezanih za održivost, uz napredak ostvaren i u drugim najvažnijim oblastima”, rekao je Kalancopulos.

Neki od ključnih pokazatelja integrisanog izvještaja uključuju podatak da je na kraju 2019. bilo oko 9,7 miliona korisnika širom svijeta koji su prestali da puše i prešli na IQOS (ajkos), proizvod bez duvanskog dima koji zagrijeva ali ne sagorijeva duvan.

Ta brojka se konstantno uvećava pa podaci iz prvog kvartala 2020. ukazuju na to da je u svijetu trenutno 10,6 miliona ljudi ostavilo cigarete i prešlo na IQOS.

Takođe, Filip Moris je ove godine započeo sprovođenje programa fokusiranog na prevenciju pristupa mladih duvanskim proizvodima, za početak na najvećim tržištima, a do 2023. kompanija planira da cjelokupan portfolio uređaja bez duvanskog dima opremi tehnologijom za provjeru uzrasta korisnika.

Vizija kompanije PMI o budućnosti bez duvanskog dima je globalna i inkluzivna, sa ciljem da se svim odraslim pušačima na svijetu obezbijedi pristup boljim alternativama.

Send this to a friend