Društvo AMbasada NR Kine u POdgorici saopštila

Crna Gora učestvovala u 17+1 ekspertskoj video-konferenciji o prevenciji i kontroli COVID-19

Kina i zemlje centralne i istočne Evrope, u okviru mehanizma saradnje 17+1, održale su ekspertsku video-konferenciju o prevenciji i kontroli COVID-19. Predstavnici kineskog Ministarstva vanjskih poslova i Nacionalne zdravstvene komisije, stručnjaci za kontrolu bolesti, medicinu, civilno vazduhoplovstvo, carine i upravljanje u lokalnoj zajednici, dijelili su informacije i iskustva u prevenciji i kontroli COVID-19 sa svojim kolegama iz 17 zemalja centralne i istočne Evrope, saopšteno je iz Ambasade NR Kine u Podgorici.

Na konferenciji sa crnogorske strane su prisustvovali predstavnici iz Vlade Crne Gore, Ministarstva vanjskih poslova, Instituta za javno zdravlje, Uprave carina, Uprave za inspekcijske poslove i Kliničkog centra Crne Gore. Tokom Konferencije, eksperti iz Kine u Pekingu, i eksperti iz Crne Gore u Podgorici, i eksperti iz ostalih zemalja centralne i istočne Evrope su komunicirali kako bi saznali više o kineskim praksama i razgovarali o pitanjima koja su od označaja za sve strane.

Kako je saopšteno iz kineske Ambasade u Podgorici, crnogorski učesnici smatraju da je u ovom trenutku kada se epidemija širi u Evropi, potrebno da se stvori ovakva prilika za komunikaciju. Iako su situacije i veličine ove dvije zemlje različite, kinesko iskustvo i praksa imaju značajnu referencu za Crnu Goru. Crnogorska strana se zahvalila kineskoj strani na stručnoj podršci i spremna je da održava razmjenu sa Kinom kroz različite kanale.

“Nakon izbijanja COVID-19, kineska strana, postupajući sa otvorenošću, transparentnošću i visokim osjećajem odgovornosti, blagovremeno je dijelila informacije o epidemiji sa relevantnim zemljama i regionima uključuje zemljama centralne i istočne Evrope, reagujući na njihovu zabrinutost, i ojačala je međunarodnu saradnju povodom prevencije i kontrole epidemije, kako bi se zajedno zaštitili i obezbijedili regionalnu i globalnu zdravstvenu sigurnost. Vlade i narodi zemalja centralne i istočne Evrope takođe su izrazili svoju podršku i ponudili Kini pomoć, i kineska strana na tome zahvaljuje”, poručuju iz Ambasade NR Kine u Podgorici.

Kako doaju, trenutno, epidemija se širi na više mjesta širom svijeta, uključujući Evropu.

“Važnost i hitnost svih zemalja da ojačaju komunikaciju i saradnju kako bi unaprijedili međunarodnu saradnju u prevenciji i kontroli, dodatno se povećala. Kina pridaje veliki značaj izazovima sa kojima se suočavaju zemlje centralne i istočne Evrope povodom prevencije i kontrole epidemije, i spremna je da nastavi da pruža pomoć u okviru svojih mogućnosti u skladu sa potrebama relevantnih zemalja, tako da zajedno pobijedimo u borbi protiv COVID-19 i da promovišemo izgradnju globalnog društva i zajedništva”,  navodi se u saopštenju.

Ambasada NR Kine će, kako naglašavaju,  i dalje saradjivati sa Crnom Goromu u vezi prevencije i kontrole COVID-19.

M.D. 

Send this to a friend