Društvo

Crnogorski vatrogasci na pokaznoj vježbi u Hrvatskoj

Nacionalni tim Crne Gore za zaštitu od poplava, koji sačinjavaju pripadnici opštinskih službi zaštite i spasavanja glavnog grada Podgorice, Cetinja, Bara i Ulcinja, i direktorata za vanredne situacije, boravi na pokaznoj vježbi koja se održava u Varazdinu-u Hrvatskoj od 9. do 13. oktobra.

Na vježbi su prisutni i direktor direktorata za vanredne situacije Mirsad Mulić i komandir Službe zaštite glavnog grada Andrija Čađenović.

Nacionalni tim imao je konkretne zadatke na poslovima zaštite od poplava uz upotrebu pumpi visokog kapaciteta i izrade odbrane od poplava uz upotrebu metalnih brana.

“Tim je pokazao da je ovladao ovim tehnikama i potvrdio svoju spremnost da reaguje u eventualnim stvarnim situacijama”, istakli su oni.

Inače vježba se izvodi u okviru projekta IPA FLOODS čiji su korisnici zemlje zapadnog balkana i Turska, a kroz ovaj projekat država Crna Gora je obezbijedila opremu u vrijednosti od 312.000 eura. Kroz projekat je takođe realizovan niz obuka uključujući i ovu vježbu.

Send this to a friend