Društvo

Deponija Podgorica ima pune ruke posla: Građani da vrše predselekciju otpada

Privredno društvo Deponija d.o.o Podgorica bavi se poslovima izgradnje, korišćenja i održavanja deponija komunalnog otpada, reciklažom metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka i prometom sekundarnih sirovina, a koji su od javnog interesa za grad i njegove građane.

Slobodan Lončar sa 38 godina radnog staža, u ovom preduzeću je poslovođa u recikažnom centru i govorio je  o organizaciji i načinu funkcionisanja društva u svim okolnostima.

„Ovo je radna organizacija Deponije koja se bavi prijemom i preradom čvrstog komunlnog otpada. U njoj postoji nekoliko cjelina – pogon za vozila van upotrebe gdje se vrši demontaža polovnih vozila, postoji pogod za odcjedne vode koje se sakupljaju sa kada i vrši se njhovo pečišćavanje. Takođe postoji reciklažni centar gdje radi oko 30  radnika u kom vršimo selekciju komunalnog otpada. Dnevno oko 60 do 70 tona komunalnog otpada prođe kroz reciklažni centar, a ukupna količina koju primimo u toku jednog dana je oko 250 tona“, ističe Lončar, dodajući da je s obzirom na rast broja stanovnika za očekivati da će količina prijema otpada biti još i veća.

Strateškim planom upravljanja otpadom na nivou Crne Gore deponija  u Podgorici određena je kao regionalna deponija komunalnog otpada za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i Opštinu Danilovgrad.

Regionalni reciklažni centar izgrađen je kao najsavremeniji sistem predtretmana komunalnog otpada i odvajanja sekundarnih sirovina, a u okviru Regionalnog reciklažnog centra izgrađen je Pogon za tretman vozila van upotrebe koji posjeduje najsavremeniju opremu za obradu ove vrste opasnog otpada.

„U reciklažnom centru vršimo selektirnje otpada- odvajamo karton, pet ambalažu po bojama, miksanu plastiku, metal, aluminijum i drugo“, navodi Slobodan Lončar.

Izgradnja savremenog reciklažnog centra na deponiji u Podgorici u funkciji je same sanitarne deponije, što u potpunosti korenspondira sa Strateškim master planom upravljanja otpadom na državnom nivou, što je i propisano direktivama EU iz ove oblasti.

On je govorio i o složenim uslovima u kojima su radnici Deponije radili tokom epidemije koronavirusa, ali da su posao obavljali odgovorno i uspješno.

„Želim sa zadovoljstvom da kažem da smo u vrijeme koronavirusa maksimalno zaštitili svakog radnika i ispoštovali mjere izdate od strane Ministarstva zdravlja”.

Lončar je na kraju građanima poručio da prilikom odlaganja otpada izvrše predselekciju, da u kontejnerima posebno odvajaju čvrsti i tečni komunalni otpad, kako bi olakšali rad zaposlenim u Deponiji i povećali prinos sekundarnih sirovina tokom čitavog dana.

3

avatar
1000
3
0
0
 
3
Pg - TgJa,mi,vi,oni,..veso
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Pg - Tg
Gost
Pg - Tg

Svaka čast za Deponiju…radite dobar posao za sve građane.

Ja,mi,vi,oni,..
Gost
Ja,mi,vi,oni,..

Taj film nećemo gledati u CG.

veso
Gost
veso

ove ljude treba podrzati
ovo je dug period obrazovanja
zato uvesti ekologiju od prvog razreda osnovne kao obavezan predmet

Send this to a friend