Društvo

Djelovi nekoliko opština u petak bez struje

Ilustracija

Djelovi nekoliko opština preksjutra će biti bez struje, saopšteno je iz CEDIS-a.

Tuzi

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin, Nabom, Gornje i Donje Drume (kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj

Podgorica

-u terminu od 9:00 do 18:00 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: dio Zagoriča oko groblja, dio Vranića- dio ul. Boška Buhe, Đura Čagorovića, Vitolija Blečića, Krsta Popivode, Miloša Vuškovića i dio Dalmatinske ulice, dio ul. Valtazara Bogišića, dio ul. Žarka Zrenjanina i dio Kakaricke Gore iznad kasarne, dio Skopske ulice, dio ul. Goce Delčeva i dio Maslina uz magistralu iza hotelam, dio Spuža oko benziske stanice i Grbe

Danilovgrad

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Podanje, Klikovače, Grbe, Komunice, Forneti, Art Ston, Čakarević, Pirela, Rakočević, Darkvud i Klin Max (kratkotrajna isključenje)

-u terminu od 12:00 do 14:00 sati: Daljam

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dodoši

Nikšić

-u terminu od 8:30 do 16:00 sati: Zaljutnica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pišteta, Jasenovo polje, Glibavac, Rastovac, Vodovod-Vidrovan, dio Vidrovana, Kaptaža-Vidrovan, dio Gornjeg Polja, Orah, Šipačno, Pišteta, Praga, Dubrave, Lipova Ravan, Tupan, Klenak.

Plužine

-u terminu od 8:30 do 15:00 sati: Bajovo Polje

Budva

-u terminu od 7:30 do 19:00 sati: dio naselja Čučuci

-u terminu od 8:00 do 18:00 sati: zgrada investitora Lutovac S.-Podkošljun, zgrada investitora Čučuk V. -Čučuci, zgrade investitora Toljić M. (Ul XX br 7), Stamatović (Ul XX br 19), Šljivančanin (Ul XIII br 54 i “Montenegro” Ul XIII br 68) , zgrada investitora Mitrović ul 12 br 4 Nerin), zgrada investitora “Nexan” -Šumet, zgrada investitora “Vito investment” Ul XVI br 8 -Stupovi 2, zgrada investitora “Vga Trade”-Lazi, zgrada investitora “Imobilija” -Crvena Glavica, zgrada investitora “Modena Gradnja- Royal Gardens”- Mediteranska ulica br 35, zgrada “WOW” – Mediteranska ulica

Bar

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Đokmarkovići, Perišići, Kneževići, Tapuzovići

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio naselja Pinješ prema Kaluđerovićima i Mašanovićima

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: područje od Markovog Rta do kraja Stoliva

Herceg Novi

-u terminu od 11:00 do 12:00 sati: Savina-područje oko dječijeg vrtića

-u terminu od 14:00 do 15:00 sati: Škaljari – Duboki do (područje od “Obnove” prema Crvenom brijegu)

-u terminu od 9:30 do 11:00 sati: Sutorina-područje od magistrale do Tijesnog klamca

-u terminu od 12:00 do 13:00 sati: Kućansko polje

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Rečine, Skrbuša, Bijeli Potok, Mateševo, Jabuka, Bare kraljske i Vranještica

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Vrujica

Bijelo Polje

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Prijelozi , Dobro brdo, Pisana jela

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

Mojkovac

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Ćetkovići, Donje Selo, Podbišće, Kovijanići, Pejovići, Gornje Polje, Feratovo Polje, Gacka, Asfaltna Baza, Kraljevo Kolo, Štitarica, Jezero

Berane

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Brezojevice

Gusinje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Kruševo

Rožaje

-u terminu od 8:30 do 14:30 sati: selo Paučina

-u terminu od od 7:30 do 18:00 sati: Grahovo,Fejzići,Babići,Kujevići, Plunca,Bijela Crkva, Biševo,Sinanovića Luke,Gospođin Vrh,Kačapore, Besnik,Lovnica,Bašča,Zloglavlje,Ćosovica,Sastavci,Klanac,Lučice,Grižice,Radetina, Kurbadovići,Bać,Jablanica,Đžuđževići

Žabljak

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Palež, Gradina, Brajkovača, Rudanca, Stolac, Krš, Pogrežđe, Ponor, Studenca, Gomile, Planinica, Jelina Gora, Studenca,

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar

Pljevlja

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Repetitor Gradac, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ moguća kratka isključenja dalekovoda na početku i završetku radova

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Metaljka, Prisoje, Babino Brdo, Đakovići, Repetitor Vraca, Skenderovina

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Premćani, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica

Send this to a friend