Društvo

Djelovi više opština sjutra bez struje zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u petak 13. decembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 12 sati: dio Zlatica, Mosor, Peuta, Smokovac, Gornja i Donja Vrbica, Repetitor Sjenica i dio Meduna; Gornji i Donji Rogami, Miletine njive, Vranjske njive, dio Veljeg brda, Cerovice, Zavala, Liša, Radeća, Markovići, Lopate, Vukovići, Gola strana i dio naselja oko TS 220/110 kV “Zagorič”

-u terminu od 08 do 09 sati: City mall

-u terminu od 13 do 14 sati: zgrada Telenora na Starom Aerodromu

-u terminu od 14 do 15 sati: Voli na Starom aerodromu u ul. Josipa Broza Tita

-u terminu od 15 do 16 sati: Tojota na Starom Aerodromu

-u terminu od 15 do 16 sati (moguća kratkotrajna isključenja): dio Starog aerodroma

-u terminu od 09 do 17 sati: dio ul. Generala Sava Orovića i dio Goranske ulice

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Dalmatinske ulice; zgrade Holandske sestre, dvije zgrade iza njih kao i naselje oko njih u Park šumi Zagorič

Podgorica i Tuzi

-u terminu od 08:30 do 16 sati: Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Valeta, Frutak, repetitor Kurilo, Ržišta, Do Pješivački Viš, Glava Zete, Kujava, Vinići i Donji i Gornj Rsojevići, Mosori, Sretnja, Brijestovo i Rova (više kratkotrajnih isključenja u navedenom terminu)

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo, Motel Sokoline i Ostrog

-u terminu od 08 do 15 sati: Gostilje

-u terminu od 07:30 do 17 sati: Kujava, Mandići

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji, Vrela i Obzovica (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do

– u terminu od 09 do 16 sati: Donji Kraj, Lješev Stup, Prediš, Pejovići, Proseni Do, Lipa, Dugi Do, Ržani Do, Grab, Donja Zaljut, Jasen, Musta Rupa, Izvori, Tisovac i Kobilji Do

Nikšić

-u terminu od 07:30 do 17:00: Tospude, Rokoči, Repetitor Krotinja, Trešnjevo

-u terminu od 08:00 do 15:30: Pišteta, Praga, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan

-u terminu od 07:55 do 15:30: Šipačno

-u terminu od 09:00 do 14:00: dio Vilusa

-u terminu od 09:00 do 14:00 sati: Milice Vučinić, dio Vuka Karadžića, Andrije Kovačevića, Sima Šobajića, Voja Samardžića, dio ul. Blaža Jovanovića

Ulcinj

– u terminu od 10:00 – 14:00 sati: Gornji Štoj, Ada Bojana

– u terminu od 08:00-15:00 sati: Draginje

-u terminu od 08:00-16:30 sati: Donji Kravari, Gornji Kravari, Podstegvaš, Fraskanjel, Lisna Bori, Ambula, Štodra

-u terminu od 08:00-15:00 sati: Gornja Briska Gora

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: naselja Kameno, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Žlijebi i Ubla

Kotor

– u terminu od 09 do 13 sati: Markov Rt i Stoliv

-u terminu od 09 do 12 sati: Ljuta centar i dio potrošača prema Orahovcu

-u terminu od 09 do 12 sati: Grbalj, Nalježići

-u terminu od 08 do 15 sati: naselja Banja, Perast, Dražin Vrt

Andrijevica

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Đulići

-u terminu od 11 do 12 sati: fabrika peleta, Pogon Kips, Naselje oko Kapele i Grackog Groblja i dio sela Prisoja

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: katun Jelovica

-u terminu od 08:30 do 14:30 sati: selo Tmušiće i planinski prevoj Lokve

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Praćevac

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Šekular

-u terminu od 09 do 10 sati: tržni centri: Okov,Kalija,Kovači , Laković,Mljekara Zora i Repetitor Raskrsnica Agrokombinat

Rožaje

– u terminu od 09 do 13 sati – selo Ćosovica

-u terminu od 13:30 do 14:30 sati: selo Grahovo

Plav

-u terminu od 09 do 14:30 sati: selo Novšiće

-u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika

Bijelo Polje

-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 07:30 do 08:30: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje, Džukeljska Jama);

-u terminu od 07:30 do 17:00: Metanjac, Barice – škola, Reljin kamen, Džukeljska jama, Kameno polje, Šljemena, Pisana jela;

-u terminu od 09:00 do 14:00: Medanovići, Loznice, Pripčići, Prestreke, Unevina, Bojišta, Pašića polje, Crniš;

-u terminu od 09:00 do 12:00: Njegnjevo 1;

-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Gubavač (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

-u terminu od 16:00 do 17:00: DV 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena);

Mojkovac

-u terminu od 09:00 do 14:00: Rudnica (Papratine);

Kolašin

-u terminu od 09:00 do 14:00: DV 10 kV Prekobrđe (Đuđevina, Bare, Raičevine, Petrova ravan, Ulica, Podi, Smira, Drijen, Sreteška gora, Uljari, Sela);

-u terminu od 09:00 do 15:00: Bablja greda, Silos, Vladoš

Pljevlja

– u terminu od 08:00-16:00 sati: Pliješevina, Otilovići, Lever Tara

Šavnik

-u terminu od 08:00-16:00 sati: Grad Šavnik, Opština Šavnik, bolnica

Žabljak

– u terminu od 08:00 – 16:00 sati: Razvršje, Usijek, Kovačević, Bojbaša, Motički gaj, Virak, Smrčevo brdo, Pošćenski kraj, Pašina voda, Kovčica, Vukodo, Kojundžić, Provalija, Milović, Leković, Restoran Izvor

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 09. do 14. decembra)

– Šekular, Lukin Vir, Trepča, Rijeka Marsenića, Jugovine, Vinicka, Navotina, Gradina, Buče,Lužac, Praćevac,Bastahe, Kurikuće, Vuča, Jelovica,Glavaca,Crni Vrh, Veliđe i Dolac;

Bijelo Polje (od 09. do 14. decembra)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Nikšić (od 09. do 13. decembra)

Ponedjeljak i srijeda : Zaslap i Nudo;

Utorak, četvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 09. do 14. decembra)

– Gluhi Do i Prekornica.

Danilovgrad (od 09. do 14. decembra)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori , Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Nova elektronska brojila od ponedeljka 09. decembra do petka 13. decembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Ponedeljak i četvrtak (09. i 12. decembar)

– dio Donjih Kokota;

Utorak (10. decembar)

– dio Donjih Kokota;

– Kujava;

Srijeda i petak (11. i 13. decembar)ra

– Kujava.

Send this to a friend