Društvo

Djelovi više opština u srijedu bez struje

Struja

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 30. septembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: Liješnje, Barutana, Goljemadi, Begova Glavica, Pelinovo, Bigor, Brežine, Parci, Staniseljići, Gradac, Buronje, Zagora, Progonovići, Ćepetići, Orasi, Lipe, ulice Radnička i Dr. Milutina Kažića, Gornji Vranići-ulica Đura Čagorovića i zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih;-u terminu od 09 do 15 sati: Veliše Mugoše i dio ulice Vaka Đurovića-dio oko Ruske ambasade;
-u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša i Pajkov Vir.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Đeđezi i Slatina.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo, Ulići, Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići;
-u terminu od 09 do 14 sati: Paprati, Bjeloši, Gornič, Duge Njive, Presjeka, Bostur-Pod Kapom, Ivanova Korita (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu), Dolovi i Kuk;
-u terminu od 10 do 12 sati: dio Bajica.

Tuzi
-u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza, granični prelaz Božaj (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu), Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Tupan, Klenak (Donji i Gornji), Dubočke (Donje i Gornje), Pećinovac, Bijela Vrata, Zlatna Strana i Cerovačka Glavica.

Plužine

-u terminu od 08 do 15 sati: Stolac, Smriječno, Muratovica, Zabrđe, Korlati, Kovači, Orah, Lisina, Miloševići, Suvodo, Brljevo, Stabna, Jasen, Stubica, Zukva, Krivodo, Podmramor, Miletići i Ravno;
– u terminu od 08:30 do 16 sati: dio Crkvičkog polja, Žeično, Babići, Šarići i Barni do.

Bar

– u terminu od 08 do 15 sati: Kaptaža Čanj, Liše potok, Mišići, Đurmani, Grabovik, Kamenolom, Gornje Zagrađe, Crni rt i Velji grad;
– u terminu od 08 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal i Donja Kolomza;
-u terminu od 08 do 12 sati: Donji i Gornji Štoj i Ada Bojana.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari, naselje oko štamparije;
– u terminu od 09:30 do 11:30 sati: Industrijska zona Grbalj, Marinović salon ( povremeni prekidi);
– u terminu od 11:30 do 13:30 sati: Grbalj, Donja Sutvara dio oko stadionca;
– u terminu od 14 do 15:30 sati: Krimovica i Grude.

Herceg Novi

-u terminu od 09 do 18 sati: Igalo, područje uz Jadranku magistralu, od skretanja za Mojdež do Petlje, ulice Jova Vavića, put Narodnih heroja i Bratstva i jedinstva.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Mahala, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Slatka, Gorice, Kovrene, Bliškovo i Stožer;
– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;
– u terminu od 09 do 15 sati: Žiljak, Lozna, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina i Zaton.

Kolašin

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta.
– u terminu od 08 do 17 sati: Crkvina, Lugovi, Oćiba, Vladoš, Pčinja, Žirci i Moračka Bistrica;
– u terminu od 07:30 do 08:30 i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Lepenac.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Gusinje

-u terminu od 09 do 14:30 sati: Gropa.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Velika.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica;
-u terminu od 12 do 14 sati: Orlja, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica, Bjeloševina, Strahov Do, Rt, Puzići, Plakali, Prehari, Repetitor „Gradac“, Crno Brdo, Glisnica, Jakupov Grob, Rađevići, Mironići, Boljanići, Jezero, Kovač, Zorlovići, Podkovač, Savine Vode, Rajišići, Đuli, Milakovci, Pliješ, Repetitor Vraca, Skenderovina, Babino Brdo, Prisoje i Metaljka;
– u terminu od 14 do 16 sati: Gradir Montenegro, Šula, Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo, Petine, Vitine, Čestin, Romač, Lugovi, Kovačevići, Kržava, Mrčići, Srečanje, Sirčići, Čardak, Selišta, Brda, Borišići, Obradović, Krćevine, Dužice, Stražice, Vukšići i Plansko.

Rožaje
– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bašča.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Godijelja, Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Borje, Engleske vikendice, Ninkovići i Šumanovac.
– u terminu od 09 do 14 sati: dio naselja Meždo i Tepačkog polje.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Send this to a friend