Društvo

Droga stalni izazov, smanjiti dostupnost alkohola, potrošnju antibiotika…

Ilustracija

Vlada je danas usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije za sprečavanje zloupotrebe droga za 2019-2020 godinu, Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja za period 2019-2020 godine, kao i Akcioni plan za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike, takođe za navedeni period.

Kako je saopšteno iz Ministarstva zdravlja, zloupotreba droga i brojne ozbiljne posljedice koje ona uzrokuje, predstavljaju stalni izazov za sva društva i države i zahtijevaju multisektorski kontinuirani odgovor zajednice u cjelini, u kojem doprinos moraju dati pojedinci, porodica, lokalna zajednica, vladine institucije, civilni sektor, međunarodne organizacije i ostali.

“Akcioni plan za 2019-2020 godinu u ovoj oblasti definiše različite aktivnosti u cilju usmjeravanja odgovornih aktera ka glavnim sferama intervencija, a odnose se na oblasti sprovođenja zakona, carine, policije, javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, sistema socijalne zaštite, obrazovanja i vaspitanja, kao i međunarodnu saradnju”, naveli su u Ministarstvu.

Cilj svih aktivnosti koje će se sprovoditi u kontinuitetu je smanjenje štetnih posljedica zloupotrebe droga na pojedinca i na društvo u cjelini, tako što će se primjenjivati preventivni programi, posebno, u lokalnoj zajednici i u školskoj populaciji, osnažiti uloga zdravstvenog sistema u vezi sa ranim intervencijama i tretmanom komorbiditeta povezanih sa zavisnošću, te poboljšati nacionalni sistem praćenja i nadzora i osigurati djelotvorna razmjena i primjena informacija.

“Ova oblast će se na poseban način urediti donošenjem vodiča i smjernica iz svih segmenata koji se odnose na bolesti zavisnosti od liječenja, tretmana, rehabilitacije, resocijalizacije, tretmana u zatvoru, kao i problematiku žena zavisnica”, kažu u resoru zdravstva.

Akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije prevencije štetne upotrebe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja u Crnoj Gori za period  2019-2020. godine predstavlja operacionalizaciju strateških ciljeva.

Taj plan odnosiće se na jačanje odgovora i uloge zdravstvenog sistema, smanjenje dostupnosti alkohola, podizanje svijesti i posvećenosti problemu i preuzimanje obaveza, Jačanje aktivnosti u zajednici i u radnoj sredini, kontrolu reklamiranja alkoholnih pića, definisanje i sprovođenje djelotvorne politike u oblasti vožnje pod uticajem alkohola, smanjenje negativnih posljedica konzumacije alkohola i opijanja, smanjenje javno-zdravstvenog uticaja nelegalnog i neregistrovanog alkohol i obavezno praćenje i redovan nadzor.

“Implementacija ovog strateškog dokumenta i postignuti uticaj u smanjenju štete povezane sa upotrebom alkohola biće efikasniji ukoliko se uspostave i sprovedu dodatni mehanizmi monitoringa i evaluacije, a dosadašnja dobra praksa obavezuje nas da nastavimo sa sprovođenjem aktivnosti u cilju smanjenja posljedica štetnog konzumiranja alkohol”, ocjenjuju u Ministarstvu zdravlja.

Akcioni plan za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike u Crnoj Gori za period 2019 – 2020. je baziran na principima međunarodnih politika na temu antibiotika, a dio je Nacionalne strategije za kontrolu rezistencije bakterija na antibiotike za period 2017-2021. godine.

“Sastavljen je od niza ciljeva koji se odnose na promociju i prevenciju, unapređenje službi, unapređenje kvalitetnih informacija na kojima se zasniva planiranje u ovoj oblasti, kroz informacione sisteme i sprovođenje istraživanja, kako bi se zaustavilo širenje rezistencije bakterija na antibiotike u humanoj i veterinarskoj medicini u Crnoj Gori”, naglašavaju u Ministarstvu.

Cilj je da se realizacijom planiranih aktivnosti postigne racionalizacija potrošnje antibiotika, a samim tim i kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike.

“Aktivnosti koje će se sprovoditi su: praćenje potrošnje antibiotika i rezistencije bakterija na antibiotike, edukacija opšte populacije o štetnosti prekomjerne upotrebe antibiotika u veterini, edukacija zdravstvenih i veterinarskih radnika o racionalnoj upotrebi antibiotika i izrada nacionalnih vodiča i stručnih uputstava za racionalnu primjenu antibiotika i antibiotika u veterini”, ističu u Ministarstvu zdravlja.

Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva, potrošnja antibiotika u Crnoj Gori bilježi određen pad na nivou primarne zdravstvene zaštite, ali je i dalje visok stepen potrošnje antibiotika u bolničkom sektoru.

“Implementacija smjernica za antimikrobnu profilaksu u hirurgiji uslovila je smanjenje potrošnje rezervnih antibiotika u Kliničkom centru Crne Gore. U periodu od septembra 2016. do septembra 2018. godine smanjena je potrošnja rezervnih antibiotika za oko 30 odsto.  Ovakav način mogao bi biti i dobar primjer na nivou opštih i specijalnih bolnica, te se u novom Akcionom planu set aktivnosti za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike odnosi i na sve ostale kao zdravstvene tako i veterinarske ustanove”, navode u Ministarstvu.

U tom resoru kažu i da je realizacija aktivnosti u prethodnom periodu dovela do pada potrošnje antibiotika za 3,8 odsto.

“S obzirom na to da je ona i dalje značajno veća nego u državama Evropske unije, realizacijom mjera iz ovog Akcionog plana, nastojaćemo da dodatno smanji potrošnju antibiotika, a samim tim i širenje rezistencije bakterija na antibiotike”, zaključuju u Ministarstvu zdravlja.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Sanctum
Gost
Sanctum

Ništa bez dekriminalizacije, legalizacije i kontrole kvaliteta. Sredstva od poreza i profita usmjeriti na edukaciju i medicinsku pomoć istih.

Send this to a friend