Društvo

Dukaj: Založiću se da Opština Zeta uspješno profunkcioniše

Dukaj u radnoj posjeti Opštini Zeta

Ministar javne uprave, Marash Dukaj, sa saradnicima, boravio je danas u radnoj posjeti opštini Zeta i sastao se sa predsjednikom Opštine Mihailom Asanovićem.

Kako je saopšteno iz MJU, tokom sastanka razgovarali su o mnogobrojnim temama koje se tiču budućeg funkcionisanja novoformirane Opštine Zeta, sa fokusom na planove i projekte opštine, finansiranje i stvaranje uslova za unapređenje njihovog rada.

“Cilj ove posjete jeste stručna podrška u organizovanju i funkcionisanju organa ove lokalne samouprave, posebno kada je u pitanju normativni okvir i harmonizacija propisa, digitalizacija i decentralizacija lokalne samouprave sa težnjom da se što prije dostignu osnovni prioriteti, kao temelj za dobro funkcionisanje, a sve u interesu građana ovog kraja i njihovog lakšeg života i rada”, kazao je Dukaj.

On je naglasio da su za novoformiranu Opštinu Zeta vrata Ministarstva javne uprave uvijek otvorena.

“Lično ću se, i profesionalno založiti da Opština Zeta uspješno profunkcioniše i postane ne samo formalni, nego i suštinski centar koji svojim građanima daje odgovarajuće usluge i podršku za dostizanje boljeg života.”

Predsjednik opštine Asanović je predstavio aktivnosti i izazove, koji su pred novom opštinom, u cilju formiranja službi i organizovanja rada opštine. On je kazao da se sprovode kontinuirane aktivnosti na unapređenju servisa za građane, ali i stimulisanju ambijenta za privredu.

Asanović je tom prilikom istakao da će Opština Zeta učestvovati u svim aktivnostima koje će pospješiti i ubrzati proces modernizacije i reforme javne uprave.

Pored Dukaja, sastanku su prisustvovali državni sekretar Dragiša Janjušević, v.d. generalnog direktora Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave, Husein Nurković i šefica kabineta Milica Pajović.

U ime Opštine Zeta, pored predsjednika, sastanku su prisustvovali v.d.sekretarka Sekretarijata za lokalnu upravu Slađana Anđušić i rukovoditeljka odjeljenja Sektora za finansije Vesna Maraš.

Send this to a friend