Društvo

Eraković: Od sticanja nezavisnosti u KC uloženo 20 miliona eura, postajemo regionalni centar

Jevto Eraković

Veoma sam zadovaljan i ponosan na naš Klinički centar Crne Gore danas i sve što je postigao za ovih 13 godina od sticanja nezavisnosti. U dugoj tradiciji ove ustanove, urađeno je mnogo na unapređivanju zdravlja i primjeni novih tehnologija u dijagnostici i liječenju.  Svi smo svjedoci koliko je cjelokupni zdravstveni sistem, pa i Klinički centar, kao najveća i jedina zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, u proteklih 13 godina napredovao, zahvaljujući prije svega stručnosti i posvećenosti zaposlenih i senzibiletu države i brizi o zdravlju cjelokupne populacije, kazao je za CdM direktor Kliničkog centra Crne Gore KCCG Jevto Eraković.

Prvi čovjek Kliničkog centra za CdM tvrdi da je za period od 13 godina u opremu je uloženo preko 20 miliona eura. U KCCG, kako dodaje, danas radi  2349 stalno zaposlenih, među kojima je 1560 zdravstvenih radnika, sa 62 doktora subspecijalista 251 doktora specijalista. Taj broj, u odnosu na 2006. godinu, kada ih je bilo 1.922, veći je za 22 odsto.

Eraković napominje kako je put do ovako modernog, tehnološki, prostorno i kadrovski osposobljenog Kliničkog centra, koji danas može da odgovori i najsloženijim zahtjevima i potrebama pacijenata, nije bio ni malo lak.

“Zahvaljujući modernizaciji, izgradnji i adaptaciji prostornih kapaciteta, nabavci najsavremenije i sofisticirane opreme, razvoju medicinske tehnologije i kontinuiranoj edukaciji kadra, prate se i primjenjuju najnovija medicinska dostignuća i konstantno se radi na unapređenju i podizanju kvaliteta, efikasnosti i sigurnosti zdravstvene zaštita građana. Stručnim osposobljavanjem i savremenom dijagnostikom postajemo sve manje zavisni od pružanja zdravstvene zaštite van teritorije Crne Gore”, jasan je on.

U KCCG danas radi  2349 stalno zaposlenih, među kojima je 1560 zdravstvenih radnika, sa 62 doktora subspecijalista 251 doktora specijalista.

“Odnos zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika i nemedicinskih radnika, na nivou Kliničkog centra Crne Gore u odnosu na prethodne godine bilježi pozitivan trend. Upoređujući prosjeke iz prethodnih godina, taj odnos  prati strategiju povećanja  medicinskog  kadra u odnosu na nemedicinski. U periodu od 2006-2018 godine, odnos medicinskih i nemedicinskih radnika je imao pozitivnu tendenciju. U ukupnom broju zaposlenih učešće medicinskih radnika u 2018.godini je 76,2 odsto (u 2006.godini 73,5 procenta), a nemedicinskih radnika 23,8 odsto (u 2006.godini 26,6 odsto)”, navodi Eraković.

Danas u Kliničkom centru na neodređeno je zaposleno 539 ljekara, od toga:

•         ljekara subspecijalista        87 (2006 – 31);

•         ljekara specijalista  242 (2006 – 210);

•         stomatologa specijalista      18 (2006 – 16);

•         ljekari na specijalizaciji    183 (2006 – 92) i

•         stomatologa                9 (2006 – 5);

Broj ljekara sa užom specijalizacijom (subspecijalisti) je veći za 56 u odnosu na 2006.godinu.

Ukupan broj ljekara specijalista i stomatologa na dan 31.12.2018.godine, je veći za 34 u odnosu na 31.12.2006.godine.

“Uočavajući veliku potrebu za stručnim kadrom, kao i deficit specijalista u određenim oblastima zdravstvene zaštite, KCCG je raspisivao konkurse za dodjelu specijalizacija. Broj specijalizanata u 2018.godini je veći za 91 u odnosu na 2006.godinu. Kao referentna ustanova za medicinsku edukaciju, KCCG posebnu pažnju posvećuje akademskom obrazovanju zaposlenih. Tako u našoj ustanovi danas radi preko 50 doktora medicinskih nauka, preko 50 magistra medicinskih nauka i tridesetak  profesora i docenata Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Ovo potvrđuje da je kadar KCCG najveći zdravstevni kapital u koji se ulagalo i u koji ćemo i u budućnosti ulagati, jer su oni garant kvaliteta zdravstvenih usluga”, rekao je Eraković za CdM.

Dodaje da je Klinički centar proteklih godina unaprijedio i uveo nove dijagnostičke i operativne procedure, nabavkom kapitalne opreme, za koju je samo u prethodne dvije godine, uloženo oko 10 miliona eura.

” Za period od 13 godina u opremu je uloženo preko 20 miliona eura, a kao jedan od najznačajnijih projekata izdvojili bi izgradnju Klinike za onkologiju i njeno kompletno opremanje 2008.godine, kao i nabavku dva nova aparata za zračenje u prethodnoj i ovoj godini, kojim smo obezbijedili najsavremenije liječenje pacijenata iz ove oblasti. Takođe, veoma je značajna i nabavka digitalnog mamografa koji pruža najbolju dijagnostiku kod ranog otkrivanja raka dojke. Poređenja radi, Klinički centar je 2006.godine imao jedan MR 1T i dva klasična skenera  i obični RTG aparat, a sada radimo na tri nova magneta od 1,5 i 3 tesla i jedan novi MR 1,5T u IBD, dva CT multislajsna, i dva RTG-a digitalizovana”, naglasio je sagovornik CdM-a.

Napominje kako su tada imali jedan angiografski aparat ( koji je rashodovan), a sada imaju dva digitalna angiografa i treći koji će biti instaliran u toku ove godine.

“2006. godine imali smo sedam ultrazvučnih aparata, sada imamo 31 ultrazvuk. Nijesmo imali nuklearnu medicinu, dok sada imamo Odjeljenje nuklearne medicine i dvije gama kamere na kojima radimo sve procedure iz te oblasti. Pored toga, renoviran je gotovo svaki segment KCCG, od Urgentnog bloka, Poliklinike, porodilišta, Instituta za bolesti djece, operacionog bloka, do klinika za: neurologiju, ortopediju, ORL i MFH, kardiologiju, kardiohirurgiju, ginekologiju, digestivnu i vaskularnu hirurgiju i oftalmologiju, nuklearnu medicinu.  U dijelu građevinskih investicija je i „Projekat energetske efikasnosti“, pod pokroviteljstvom Svjetske banke, koji obuhvata zamjenu 4.000 otvora na svim spoljnim stranama zgrade. Vrijednost projekta je  1.170.000  eura”, napominje Eraković.

U proteklih 13 godina u KC su uvedene brojne savremene dijagnostičke i terapijske procedure koje su doprinijele poboljšanju kvaliteta zdravstvene zaštite.

“Savremena medicinska oprema prati i uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih procedura. S ponosom ću vas podsjetiti da se u KCCG danas rutinski izvode operacije na otvorenom srcu, transplantacioni program, najloženiji hirurški zahvati, kao i brojne  izuzetno komplikovane terapijske i hirurske procedure, koje se izvode samo u nekoliko referentnih zdravstvenih centara u ovom dijelu Evrope. Pored toga, počela je primjena projekta telemedicine, koji je u prvoj fazi povezao KCCG sa opštim bolnicama u Beranama, Baru i Pljevljima. U sva četiri centra obezbijeđeni su posebni prostori i savremeni uslovi za rad i mogućnost da ljekari dijagnostičke nalaze koji su urađeni u regionalnim centrima (npr. ultrazvuk, skener) odmah pošalju u jedinstvenu bazu, uz poštovanje svih zdravstvenih normi u razmjeni ličnih podataka pacijenata. Druga faza projekta obuhvata umrežavanje KCCG sa ostalim crnogorskim bolnicama, a nakon toga i sa centrima u regionu sa kojim KCCG ima potpisane sporazume o saradnji, a treća umrežavanje sa bolnicama u svijetu”, navodi on.

Napominje kako je KCCG je i medicinski naučno-istraživački centar i nastavna baza Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

“Sve ovo  značajno je doprinijelo podizanju kvaliteta zdravstvene zaštite, što potvrđuje i povećanje kvalitativnih i kvantitativnih parametara rada Kliničkog centra u pružanju zdravstvene zaštite: stepen korišćenja kapaciteta, broj bolesnika, broj bolesničkih dana, dužinu hospitalizacije, sestrinske njege – broj i vrsta, broj pregleda, broj bolesničkih dana i broj bolesnika po ljekaru, broj  ostvarenih usluga i ostalih pokazatelja”, istakao je Eraković.

Tako je, između ostalog, u periodu  2006-2018.godine zabilježen je porast pokazatelja:

•         Broj bolesnika za 30 odsto ili za 9.007 bolesnika

•         Porođaja  za 14 odsto  ili za 388

•         Prvi pregledi 26 odsto ili 47.033 pregleda

•         Ponovni pregledi 58 odsto ili 102.478

•         Ambulantne usluge 28  odsto  ili  za  361.297 usluga

•         Operacije za 36 odsto  ili 3.536

•         MR za 92 odsto ili 6. 930

Smanjeni pokazatelji u periodu 2006-2018.godine:

•         CT za 16 odsto ili 4.322

•         Dijaliza 2 odsto ili za 164

•         Broj postelja  5 odsto ili 40 postelja

•         Kapaciteti   za  2 odsto

Takođe, u odnosu na 2006.godinu u gotovo svim klinikama bilježi se porast broja operacija za 47 odsto.

Klinički centar Crne Gore danas čine: Institut za bolesti djece- (dvije klinike, 14 odjeljenja u sklopu klinika,  dva centra,  Operacioni blok, tri samostalna odjeljenja), 16 klinika (10 centara), osam samostalnih centara, jedan Operacioni blok, dvije Poliklinike, tri samostalna odjeljenja, devet službi nemedicinske oblasti.

Nove organizacione jedinice u KCCG u odnosu na 2006. godinu su: Centar za dijagnostiku i ranu intervenciju u poremećajima iz spektra autizma, adolescentne psihijatrije i smetnje u psihomotornom razvoju-2017.godine,  Odjeljenje za bolničku epidemiologiju-2017.godine, Odjeljenje za dijagnostiku dojke-digitalni mamograf 2015.godine, Centar za Telemedicinu (Podgorica, Berane, Bar).

Eraković na kraju tvrdi da Klinički centar Crne Gore, zahvaljujući kontinuiranom ulaganju u kadar i opremu, danas stoji rame uz rame sa renomiranim evropskim zdravstvenim centrima, a u narednom periodu menadžment ustanove, zajedno sa zaposlenima, nastaviće da radi na unapredjenju uslova i tehnološkoj opremljenosti, kako bi crnogorski gradjani u svojoj zemlji dobili najkvalitetnije, najskuplje i najsloženije dijagnostičke i terapijske usluge.

“Pokrenuli smo procedure nabavke kapitalne opreme vrijednosti tri miliona eura koja će biti isporučena u 2019.godini i to: tri mamografa, opremu za digestivnu hirurgiju, opremu za novu operacionu salu za urologiju i digitalni angiografski aparat. Cilj KCCG je da i u narednom periodu usvajanjem i primjenom novih medicinskih dostignuća izvodimo najsavremenije i najzahtjevnije hirurške zahvate i terapijske procedure, što nas preporučuje da postanemo renomirani regionalni centar, koji je osposobljen da zdravstvene usluge pruža, ne samo crnogorskim osiguranicima, već i pacijentima iz okruženja i šire”, zaključio je Eraković.

M.Dušević

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Kapetan Ricudis
Gost
Kapetan Ricudis

Ovo je smijesno!!! Vjerujem da se i najvjernije pristase rezima smjeskaju na ove tvrdnje.

Spajalica
Gost
Spajalica

ali ne smiju ništa loše da kažu da im ne ukinu vaučer od 5e na gorivo

Budimo realni
Gost
Budimo realni

Браво! Дивно је прочитати овако лијепе вијести. Драго ми је да ЦГ и у овој грани напредује крупним корацима. Имамо највећи стандард у региону и логично је да медицинске установе то прате. Треба под хитно градити зграду са становима за љекаре из окружења који ће почети долазити код нас да раде и да се усавршавају.

Tvrtko
Gost
Tvrtko

Ne znam u sta ulazete ali na urgentnom,ocnom… telefon pale da nas pregledaju-zalosno.

vasojevic
Gost
vasojevic

Tacno da postajete regionalni centar ali Crne Gore, sjever,jug,istok,zapad, svi za najmanju sitnicu se salju u regionalni centar KCCG! Molim novinare Cdm-a da pisu kako paciejnti opste bolnice u Beranama ne mogu od novembra 2018 da urade ultrazvuk srca jer im ne radi aparat.

Prc CG
Gost
Prc CG

Uložili ste vi u svoje džepove…

LSCG
Gost
LSCG

Znao sam da imamo izvrstno zdravstvo. Ovakvo dobro nisam ni predpostavljao. Kad ja, kao drzavni funkcioner ne budem isao zbog zuba u Italiju, bit ću frapiran 😂

StarinaMlada
Gost
StarinaMlada

A sto se niko od drzavnog rukovodstva ne lijeci u KBC kad je tako dobro??

Lideri kažeš?
Gost
Lideri kažeš?

Sve on ovo fino ispriča o nabroja, a mrčne sestre i tehničare koji dušu ostaviše u taj KBC ne pomenu niđe.

rovcan
Gost
rovcan

E kukavno zdravstvo ugaseno,e viva…

Nino
Gost
Nino

Svaka cast Dr Erakovicu jer je preporodio KCCG. Predan i uporan rad i trud ne mogu proci neopazeno. Samo naprijed!

POJK
Gost
POJK

Sram vas bilo, barem se ne falite. Niti imate doktora stučnjaka, niti doktora ljudi, niti doktora humanista. Čast malobrojnim izuzecima ali stvarno na prste jedne ruke se mogu pobrojati da imaju po jednu tu osobinu.

Zmago
Gost
Zmago

Reka bi coek, klinka Švarcvald. A to sto ti subspecijalisti i specijalisti polovini pacijenata daju pogresne dijagnoze, pa kad se to ispostavi, salju ih vani da se tamo lijece, a cesto se i ne izlijece, to nikome nista, a? Uh…..daleko bilo…

KLM
Gost
KLM

Isfali covjek samoga sebe

Fujto
Gost
Fujto

Džabe se ulaže u opremu ako se ne ulaže u ljude

Podgoricki
Gost
Podgoricki

Kuku tome ko setu lijeci i u Crnoj Gori sudi….

Send this to a friend