Društvo

Gdje će sjutra biti isključena struja zbog radova

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 21. januar, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08:30 do 14 sati: dio ul. Neznanih junaka.

– u terminu od 08 do 15 sati: dio ul. Nikole Tesle, ul. Lutovačkih barjaktara, Ludvika Kube, Rovačka ulica, Bratonožićka ulica i ul. Petra Miljanića.

– u terminu od 08 do 16 sati: Pelev Brijeg.

– u terminu od 09 do 10 sati: područje Kuča – Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje, Cvilin, Liješta, Medun, Dučići, Koći, Radan, Rašovići, Ledine, Rozdec, Rudine, Stjepovo, Benkaj, Poprat, karaula Poprat, repetitor Zatrijebač, Kosor, Kupusci, Raći, Ubalac, Momče, Kržanja, Lokve, Brezovica, Stravče i Ptikalj (kratkotrajna isključenja ne duža od 5 min).

– u terminu od 10:30 do 12 sati: Kompleto područje Tuza osim centra -Akšabanovići, Vulevići, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Ljuljanovići, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj , Ljuljanovići, područje Hota , Vuksanlekića, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići, Podhum, Dušići, Kodra, Lekovići, Vranj, Vladne i Dubrave (kratkotrajna isključenja ne duža od 5 min).

Danilovgrad

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Repetitor Kurilo, Valeta, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja, Brijestova, Rova, Slap Zete, Viš, Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići i Ostrog (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje i Adžin Most.

– u terminu od 08 do 15 sati: Bandići.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak i Očinići (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu).

– u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Ugnji, Golijan, Gluhi Do, Vrela i vodoizvorište Vrela.

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo, Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 09 do 14 sati: Ljubotinj.

Bar

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači na području Ahmetovog brijega, Sustaša i dio potrošača na području Ilina, Dio ul Ivan Milutinović, Ratac, Hotel “Inex Zlatna Obala”, Pribojsko, Kotorska Vrata, Haj nehaj, Bjelila, Biserna obala, Gornje Zagradje, Crni Rt, Velji Grad, Mišići, Đurmani, Grabovik, Liše Potok, Kaptaža Čanj, Biserna Obala, Markičići.

Budva

– u terminu od 09 do 15 sati: Dio naselja Jaz.

Herceg Novi

– u terminu od 09:30 do 10:30 sati: Pekara Aleksandrija, kratkotrajni prekidi na području centra Bijele, Bijele školjke, potrošača oko Brodogradilišta i Bijelske Vale

– u terminu od 09:30 do 12 sati: Hotel Delfin Bijela, kratkotrajni prekidi na području centra Bijele, Bijele školjke, potrošača oko Brodogradilišta i Bijelske Vale.

– u terminu od 12:30 do 13:30 sati: Hotel Topla, dio oko Muzeja..

– u terminu od 14 do 15 sati: Novosadsko odmaralište, kratkotrajni prekid napajanja na području Tople i Igala.

– u terminu od 15:30 do 16:30 sati: Banja Igalo stari dio, kratkotrajni prekidi u centru Igala.

– u terminu od 16:30 do 17:30 sati: Institut dr Simo Milošević nova faza. Kratotrajni oprekidi na području Igala..

– u terminu od 10 do 11 sati: Pumpno postrojenje Opačica, kratkotrajni prekid na području Zelenike i Kuta.

– u terminu od 11:30 do 12:30 sati: Bolnica Meljine, kratkotrajni prekidi na području Savine.

– u terminu od 13 do 14 sati: Bolnica Meljine, kratkotrajni prekidi na području Savine.

– u terminu od 14:30 do 15:30 sati: Reciklažni centar meljine, kratkotrajni prekid na području Nemile i Meljina.

– u terminu od 16 do 17 sati: Kamenolom Podi, kratkotrajni prekid na području Kameno, Mokrine, Vrbanj, Kruševice, Žlijebi i Ubla.

– u terminu od 08 do 15 sati: Kameno, Stanovčići, Obradovići, Mandići.

Kotor

– u terminu od 08 do 16 sati: Verige, Kostajnica, Morinj, Gornji Morinj, Bunovići, Bakoči, Svrčak..

– u terminu od 09 do 12 sati: Prčanj, Karmen, potrošači oko Vile Karmen.

– u terminu od 09 do 13 sati: Dobrota, Od crkve Sv. Matija do konobe “Portun”, dio iznad magistrale oko Psihijatrije.

– u terminu od 10 do 13 sati: Grbalj, Dub.

– u terminu od 10 do 14 sati: Krivošije Dragalj.

– u terminu od 08 do 17 sati: Lastva Grbaljska.

Tivat

– u terminu od 09 do 14 sati: Potrošači Donjeg Seljanova, ponte Seljanovo, šetalište Seljanovo, ulice Braće Stipanić, Blaža Jovanovića, Jedriličarska, Orjenska, Nikole Tesle, Neđeljka Đukića, do kompleksa Porto Montenegro.

– u terminu od 12 do 15 sati: Letpetani. Lepetani

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Draginje, Kruče, naselje ispod marketa Idea i naselje Bijela Gora.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Spila, Prisoja, Tospude, Rokoči, Repetitor Krotinja i Trešnjevo.

– u terminu od 08 do 16 sati: Presjeka, Srijede, Čeline, Povija, Dabovići i Ostrog.

Andrijevica

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio gradskog jezgra, selo Poda, Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina i Zorići i dio sela Seoce.

Berane

– u terminu od 07:30 do 17 sati: dio sela Trepča.

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: Dio sela Mašte.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Dobrinje, Kanje, Dobro Brdo, Mioče.

– u terminu od 09 do 14 sati: Poda.

– u terminu od 10 do 16 sati: Čokrlije, Rajkovići, Pavino Polje, Kičava, Krstače, Mahala, Grubješići, Grab, Bijeli Potok, Biokovac, Kovren, Bliškovo, Vergaševići, Gorice, Slatka, Stožer, Stožer, Pavino Polje, Brestovik.

Kolašin

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Sela.

– u terminu od 09 do 15 sati: Oćiba, Benzinska Pumpa, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Crkvina, Žirci, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Gornja Polja.

Plav

– u terminu od 09 do 12 sati: Dio sela Šarkinovića Lakat.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 15 sati: Ul.Save Kovačevića, Oslobođenja i dio naselja Židovići.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Biševo.

Šavnik

– u terminu od 10 do 12 sati: Sirovac.

Žabljak

– u terminu od 10 do 14 sati: Pošćenski Kraj.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 08 do 18 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Nikšić

– 21.01. – STS Tospude 1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2 Srijeda- STS Osjecenica, STS Grahovac, STS Zaslap, STS Nudo 1 i 2, STS Rojevici, STS Zakurljaj, STS Prisoje, STS Podkraj, STS Gornje Polje 1 i 2, STS Brana, TS Grahovo Skola, TS Grahovo Hotel, MBTS Katunjanin, STS Tospude 1 i 2, STS Tresnjevo, STS Repetitor, STS Rokoci 1 i 2.

Cetinje

– 20.01. – 24.01. – STS Gluhi DO, STS Prekornica, STS Obzovica, MBTS Vrela, TS-K Vrela, STS Golijanin, STS Ugnji, STS Pumpa Očinići, TS Kula Očinići, TS Borišići, BTS Očinići Poljane.

Danilovgrad

– 20.01. – 25.01. – Pješivački Do, Repetitor Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Motel Sokoline, Boronjina, Mandići, Mijokusovići.

Kotor

– 20.01. – 24.01. – Krivošije, MBTS Risan 3 Mala, STS Ledenice, MBTS Kamenolom Knezlaz, STS Knezlaz, STS Unijerina, STS Zvecava, STS Jelov Do, STS Malov Do, STS Dragalj 1, STS Dragalj 2, STS Dragalj 3.

Bijelo Polje

– 20.01. – 24.01. – Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Donja Orahovica, Gornja Orahovica, Kanje, Dobrinje1, Dobrinje 2, Mioče, Dobro Brdo, Rodijelja, Pećarska.

Berane

– 20.01. – 25.01. – Kurikuće i Trepča.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 20. januara do petka 24. januara, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Kotor 21.01.

– Lastva Grbaljska.

Tivat 22.01.

– Mrčevac, Rahovići, Vrijes i Dumidran.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

Send this to a friend