Društvo

Gdje zbog planiranih radova neće biti struje u četvrtak

Ilustracija

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak, 19. marta, bez napajanja strujom će ostati više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Podgorica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići, Vladne, Vranj i Dubrava

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ul. Borisa Kidriča, dio ul. Branka Deletića, Lička ulica i dio ul Rusa Radulovića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: dio Donje Gorice oko stadiona Lješkopolja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Potoci-Sviba

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Trgaja

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: ul. Gojka Radonjića, Keše Đurovića, Spasa Nikolića, Sava Lubarde i dio ul. Kralja Nikole (oko nekadašnje Direkcije pošta)

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Ćurilac, Grlić, Bjelousi, Šimšić, Kopito Petrovića, GSI, ZIP, dio Lazina, Tomaševići , Begovine,Grude, Povrhpoljina, Markovina i Donji i Gornji Zagarač (isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Malenza, Đeđezi i Bandići

-u terminu od 8:00 do 15:00 saati: Kopilje

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Vučji Studenac

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 17:30 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Šinđon, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Cerov Pod, Kraće Do, Dodoši, Žabljak Crnojevića, Kokošice, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci i Božija Voda

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 17:30 sati: Rokoči

-u terminu od 7:45 do 17:30 sati: Nudo

-u terminu od 7:40 do 17:30 sati: Osječenica

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pilatovci

-u terminu od 8:10 do 15:00 sati: Povija,Ostrog,Dabovići

-u terminu od 8:00 do 15:30 sati: Povija

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Moštanica,dio Crnodola,dio Štedima

Ulcinj

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Šas kod Salovića, Selita

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kampovi Jadrana, ulica prema Borovoj šumi++

-u terminu od 7:30 do 15:00 sati: Mljekara Arena Milk

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Vladimirske Krute

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Donji Kosići

-u terminu od 7:30 do 18:00 sati: Donja Bratica i Salč

Bar

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Brkanovići, Pečurice, Grdovići, Velje Selo, Kunje, Karastani, Duške, Mala Gorana, Nikezići, Velja Gorana, Pelinkovići, Metanovići i Kovačevići

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dubrava Ulica broj: 82, 84, 88, 90, 90A, 92 i 94 (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Zgrada TRI KULE, Ul. Bulevar revolucije broj 2, 4 i 6, Ul. Mila Boškovića broj 2, 4 i 6 na Topolici 1 (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dječiji vrtić u Sutomoru, Ulica Vuka Karadžića zgrade G1, G2, G3, H1, H2, I1, I2, 9A, 9B , dio ulice obala Iva Novakovića u Sutomoru (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta)

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Hotel SATO, Fekalna stanica , dio ulice obala Iva Novakovića u Sutomoru (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta)

Budva

-u terminu od 9:00 do 11:00 sati: naselje Bečići i dio naselja Čučuci

Kotor

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Orahovac, dio potrošača.

-u terminu od 8:00 do 17:00 sati: Dobrota, Autokamp, Vrbice, Opareni brijeg

-u terminu od 8:00 do 8:30 sati: Dobrota, Autokamp

Herceg Novi

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Luštica, Zabrđe

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 13:00 sati: Ćetkovići, Donje selo, Podbišće, Gornje Polje, Feratovo Polje, Gacka, Kovijanići, Kraljevo kolo, Štitarica, Asfaltna baza, Biogradsko jezero

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Lug

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Vladoš

-u terminu od 10:00 do 12:00 sati: Plana, Blatina, Lipovska Bistrica, Lancer, Migalovica, Donje Lipovo, Gornje Lipovo

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Petrova ravan

Bijelo Polje

-u terminu od 7:30 do 8:30 i od 16:00 do 17:00sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: Gubavač, Rodijelja, Ušanovići, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Koke Hasanbegovića, Bistrica, Dolac, Kostenica, Šolje, Jablanovo, Požeginja, Donji Mojstir, Gornji Mojstir

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Donja Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Stožer 1-Žuber

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Loznice

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Pašića Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Grab-Brajkovac

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Gornja Lipnica

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Kruševo

Berane

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Zagorje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Donje Luge

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: selo Babino

-u terminu od 7:30 do 17:00 sati: selo Kurikuće

Plav

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati:selo Malo Selo

Rožaje

-u terminu od 9:00 do 14:30 sati: dio sela Bašča

Pljevlja

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Otilovići

-u terminu od 7:30 do 9:30 sati: Rudnik Borovica, Katun, Boščanovići, Uremovići, Gornje Selo, Crnobori, Javorak, Čaušević, Potpeć, Njivice, Laz, Odžak, Alići, Vilići, Zekavice, Jasen, Dubočica, Rasno, Bratosavina, Podkrajci, Lijeska, Kordovina, Maoče, Brenta Petrović, Kosanica, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina, Vodno, Pušanjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Krupice, Bare Visibabe, Potpara, Rzav, Gusino Brdo, Repetitor Kutuša, Đurđevića Tara, Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica

Žabljak

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Cetinje

– 16.03 – 21.03 – Gluhi Do, Prekornica, Obzovica, Vrela,Ugnji, Očinići ,Romi, Kuće Kasoma, Zagrablje.

Danilovgrad

– 16.03 – 21.03 – Gruda,Malenza, Braćani,Povrhpoljina,Đuričkovići, Markovina.

Berane

– 16.03 – 21.03 – Kurikuće.

Kotor

– 16.03, 18.03. i 20.03 – Krivošije, MBTS Risan 3 Mala, STS Ledenice, MBTS Kamenolom Knezlaz, STS Knezlaz, STS Unijerina, STS Zvećava, STS Jelov Do, STS Malov Do, STS Dragalj 1, STS Dragalj 2 i STS Dragalj 3.

Ulcinj

– 16.03 – 21.03 – Zejnelovići, Kosići, Mide, Bojke, Bratica, Mavrijan, Salč, Šišani, Krute, Kruče.

Nikšić

– 16.03 – 20.03 – Grahovo, STS-Rokoci 2, STS-Trešnjevo, STS-Osječenica i STS-Nudo 2.

Bijelo Polje

– 16.03 – 20.03 – Franca Ušanovići,Rodijelja, Pećarska,Ziljak,Boturici, Mirojevici,Koke Hasanbegovića,Bistrica,Bistrica Nova,Dolac,Mojstir Donji,Mojstir Dornji,Šolje,Jablanovo,Požeginja, Ts-Z Gubavac,Oluja,Euro Petrol, Lukoil,Sutivan Skola, Orahovica Donja, Orahovica Donja,Dobrinje2, Dobrinje1,Kanje,Dobro Brdo ,Mioče, Dobrakovo, Granični Prelaz, Gostun,Metanjac,Unevina Nova,Unevina Stara i Pećarska.

NOVA BROJILA

Zbog planiranih radova na ugradnji novih brojila, u terminu od 8 do 16 sati bez napajanja će biti:

Bar

– 17.02 i 18.02. – Bulevar Revolucije, Bartula, Poda, Maruškovo, Pod Glavicom.

Ulcinj

– 16.03 – 18.03 – Vladimir (Krute)

– 18.03 – 20.03 – Vladimir (G. Mide, D. Kosić)

– 19.03 – 20.03 – Vladimir (Bojke)

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Send this to a friend