Društvo

Prodanović: Medicinski radnici diskirminisani, riješiti nelogičnosti u zaradama

Prodanović, Foto: MINA

Medicinske sestre, tehničari i drugo zdravstveno osoblje u Kliničkom centru tretirani su sa nedopustivo niskim koeficijentima, kazala je predsjednica Nezavisnog sindikata KCCG Ratka Prodanović i poručila da insistiraju da se granski kolektivni ugovor (GKU) uskladi sa zakonom.

Prodanović je rekla da Nezavisni sindikat zastupa više stotina zaposlenih, i da su u njemu i članovi iz svih organizacionih jedinica KCCG-a, od kojih većina nije obuhvaćena najavljenim povećanjem zarada za deset odsto u vidu stimulacije za srednji medicinski kadar.

Ona je navela da je GKU-om, koji je stupio na snagu u novembru 2022.godine, predviđeno povećanje koeficijenata određenim kategorijama zdravstvenih saradnika koji su svrstani u grupu i po osnovu koeficijenta složenosti poslova.

Prodanović je istakla da su određene kategorije zdravstvenih radnika, kao što su specijalisti strukovnih nauka, primijenjene fizioterapije i fizioterapeuti, sa istim nivoom kvalifikacije ostale u grupi II sa nepromijenjenim koeficijentom.

Ona je kazala da se izmjene GKU usvajaju paušalno, nepromišljeno, populistički, sa takozvanim reprezentativnim sindikatima koji nakon svakog potpisivanja ugovora sa ministarstvom daju izjave da su bili obmanuti, pravdajući se činjenicom da im „nešto podmetnuto“, da su vjerovali ministarstvu.

Prodanović je objasnila da zadnjim sporazumom koji je potpisan stimulaciju mogu dobiti samo zaposleni koji nisu imali ni jedan obračunat sat prekovremenog i dopunskog rada, pripravnosti ili dežurstva.

„Poznato je da zbog potrebe neprekidnog rada u zdravstvenim ustanovama i manjka kadra, veliki broj zaposlenih mora imati makar jedan sat više od redovnog radnog vremena. Takođe ni zaposleni koji su na odmoru i bolovanju ne mogu imati ovo uvećanje zarade“, rekla je Prodanović na konferenciji za novinare.

On je podsjetila da je Nezavisni sindikat u jula 2022.godine Ministarstvu zdravlja uputio zahtjev za formiranje radne grupe za rad na izmjenama GKO za zdravstvenu djelatnost kako bi se po svim pitanjima usaglasili stavovi i postigla najpravednija rješenja.

Prodanović je rekla da je Nezavisni sindikat tražio da se dobiju tačne informacije o zaradama ljekara, specijalista strukovnih nauka, visokih i viših medicinskih sestara i tehničara, srednjeg medicinskog kadra kao i nemedicinskog kadra.

Ona smatra da bi se jedino tada u socijalnom dijalogu mogli utvrditi realni koeficijenti i pravedan raspon zarada.

„Osim toga postoji veliki problem što sadašnji GKO ne prepoznaje određene nivoe specijalizacija i određena stručna zvanja te bi u tom procesu bila neophodna pomoć stručnih lica iz oblasti obrazovanja (ministarstva prosvjete ili Univerziteta)“, navela je Prodanović.

Ona je kazala da i podjela na zdravstvene radnike i nemedicinski kadar nije precizna ni pravedna jer je značajan dio poslova koje obavlja nemedicinski kadar od posebnog značaja za rad ukupnog sistema.

Prodanović je rekla da su u Nezavisnom sindikatu smatrali da je jedino rješenje da se formira komisija u kojoj bi bili predstavnici Ministarstva zdravlja, sindikata i Ministarstva finansija.

„Neophodno bi bilo da se u rad ovog tima uključe i predstavnici Univerziteta (medicinskog fakulteta) ili ministarstva prosvjete u dijelu definisanja nivoa kvalifikacija pojedinih stručnih zvanja i specijalizacija, kako bi se napravile korektne izmjene poglavlja o zaradama i riješile sve dileme koje danas opterećuju ovaj ugovor“, istakla je Prodanović.

Ona je dodala da su predlozi i sugestije Nezavisnog sindikata naišli na zid nebrige i ignorisanja nadležnih organa.

„Medicinske sestre, tehničari i drugo zdravstveno osoblje i dalje su tretirani sa nedopustivo niskim koeficijentima za nivo kvalifikacije, stručnost i posvećenost koju nude ustanovama u kojima rade i pacijentima kojima su prijeko potrebni“, rekla je Prodanović.

Ona je objasnil da medicinska sestra koja radi u Urgentnom centru i Intenzivnoj njezi ima koeficijent 6,95 dok zaposleni sa srednjom stručnom spremom u javnoj upravi, policiji, pravosuđu, prosvjeti, lokalnoj samoupravi imaju koeficijent 7,30.

Prodanović je kazala da kada su u pitanju fizioterapeuti, pored razlike u koeficijentima sporno i to što se ovom kadru zarade obračunavaju po koeficijentu 8,35 za VI, odnosno 9,37 za VII nivo kvalifikacije obrazovanja.

„Tokom 2023. godine fizioterapeutima zaposlenim u Institutu ,,dr Simo Milosević” u Igalu promijenio koeficijent i to za VI i VII nivo kvalifikacije, pa on sada iznosi 9,37 za VI odnosno 11,91 za VII nivo kvalifikacije obrazovanja koliko mi tražimo da bude i u javnom zdravstvu jer je ova diskriminacija suprotna normama Zakona o radu (član 99 stav 1 i 2)“, objasnila je Prodanović.

Ona je dodala da su fizioterapeuti i ostali medicinski radnici sa visokom školskom spremom diskriminisani u odnosu na zdravstvene saradnike sa istim nivoom obrazovanja..

„Ne možemo i nećemo ćutati pred ovom nepravdom, te ovim putem insistiramo da se izvrši uskladivanje granskog kolektivnog ugovora sa odredbama zakona, i u konačnom zaključenje dobrog GKO za zdravstvenu djelatnost sa pravim sistemskim rješenjima“, rekla je Prodanović.

Ona je istakla da je kako se radi o pitanjima koja su od krucijalnog značaja za zaposlene u zdravstvenom sektoru, u proces pregovaranja potrebno uključiti predstavnike svih sindikalnih organizacija u okviru zdravstva, ministarstvo finansija, ministarstvo zdravlja i stručnjake iz oblasti nivoa kvalifikacija iz sektora obrazovanja, Univerziteta i ministarstva prosvjete.

„Na taj način, će se doći do rješenja koja su u najboljem interesu za zaposlene, a prihvatljiva i za poslodavca i omogućiti sindikalnim organizacijama angažovanje na ostvarivaniu i zaštiti prava koja proizilaze iz rada i po osnovu rada“, smatra Prodanović.

Ona je rekla da tvrdnje da će izmjenama Zakona o zaradama u javnom sektoru biti riješena pitanja zaposlenih u svim oblastima javnog sektora doživljavamo kao nepromišljene i kupovinu vremena.

Prodanović smatra da bi taj zakon morao imati nekoliko hiljada stranica kako bi prepoznao specifičnosti svih grana u javnom sektoru i potpuno obesmislio kolektivno pregovaranje i postojanje sindikalnih organizacija.

„Apelujemo da se krene u formiranje radne grupe koja će obuhvatiti predstavnike svih navedenih institucija i da odradimo granski kolektivni ugovor koji će konačno biti valjan dokument sa pravednim rješenjima i koji će se sprovoditi na zadovoljstvo svih zaposlenih u sistemu zdravstva“, poručila je Prodanović.

Potpredsjednik Nezavisnog sindikata KCCG Miljan Vujović rekao je da nijesu politički instruisani.

On je kazao da su 22. marta na sjednici skupštine sindikata predstavnici srednjeg medicinskog i nemedicinskog kadra izrazili veliko nezadovoljstvo zbog zarada, pa su tražili da predstavnici Nezavisnog sindikata pričaju o tome.

„Ne želimo da izazivamo nemire, očekujemo da nas prime predstavnici Vlade i da popričamo o svim ovim temama“, rekao je Vujović.

On je, govoreći o Zakonu o zaradama u javnom sektoru, rekao da nijesu pozvani kao sindikalna organizacija da učestvuju u dva razgovora o tome.

Vujović je istakao da su doktorima tim zakonom u Hrvatskoj zarade povećane oko 600 EUR, medicinskim saradnicima oko 400, a medicinskim sestrama 250 EUR.

„Medicinski saradnici sa visokom školom su zadovoljni sa svojim primanjima, treba da vidimo kako da riješimo pitanje nezadovoljnih grupa“, kazao je Vujović.

On je pozvao ministra zdravlja Vojislava Šimuna da popričaju o tim temama i vide šta mogu da urade zajedno.

Vujović je poručio da ne ruše državu, nego pozivaju na dogovor.

„Ne može da bude isti koeficijent nekome ko radi na šalter i ko radi u zoni zračenja, neke nelogičnosti moraju biti ispravljene“, zaključio je Vujović.

Send this to a friend