Društvo

Glavni grad selektuje otpad, uskoro novi kontejneri

Glavni grad je prošle godine krenuo u projekat selekcije otpada, postavljanjem podzemnih kontejnera za odvajanje suve i mokre frakcije, koji je do sada zaživio u centru grada, a u planu je da cijeli grad bude pokriven adekvatnom infrastrukturom.

Sekretar podgoričkog Sekretarijata za komunalne poslove Marko Rakočević kazao je za Dnevne novine da je ovo u suštini i zakonska obaveza, proistekla iz državnog plana upravljanja otpadom, gdje je definisan način sakupljanja otpada kroz dvije frakcije suva i mokra.

Na osnovu toga, Glavni grad je donio lokalni plan upravljanja otpadom, a na osnovu toga i odluku o selektivnom sakupljanju otpada.

“Obaveza grada je da stvori adekvatnu infrastrukturu, odnosno uslove za ovakav način sakupljanja otpada. Krenuli smo iz centra grada, prve i prve A zone, a u narednom periodu širiće se i na ostale djelove grada do prigradskih naselja. Predviđeno je da sve ovo traje pet godina, a već godinu radimo na tome. U centru već imamo ozbiljan broj posuda, a uskoro očekujemo da krene postavljanje infrastrukture i u drugim djelovima grada”, istakao je Rakočević.

U prethodnih nekoliko godina Sekretarijat za komunalne poslove je, kako kaže Rakočević, održao edukaciju u brojnim podgoričkim osnovnim i srednjim školama, a obavljena je i forma edukativnih aktivnosti u gradskim preduzećima.

“Mi smo pioniri u ovom poslu i izuzetno je važan početak, a sa druge strane edukativno teško možemo uticati na stariju populaciju. Zbog toga smatramo da je jako važno početi od osnovaca i srednjoškolaca sa edukacijom, uz radni naziv ‘otpad resurs koji treba iskoristiti, jer otpad nije problem već resurs, što je i činjenica” naveo je Rakočević.

Preduzeće “Čistoća” će, kaže Rakočević, u narednom periodu nastaviti sa postavljanjem podzemnih ili polupodzemnih kontejnera.

Ističe da je zajednička obaveza da se poveća procenat materijala za reciklažu, a samim time se smanjuje i popunjenost sanitarne kade na Deponiji.

“Ovaj proces je zaživio dobro u Podgorici i s pravom smatramo da je to jedna od najvažnijih aktivnosti koje nas čekaju u narednom periodu. To bi trebalo da obilježi godine koje su pred nama i tome će se posvetiti još veća pažnja” kazao je Rakočević.

Navodi da je još uvijek rano da se govori o rezultatima, već da će o tome moći da se govori tek nakon postavljanja cjelokupne infrastrukture. Najvažnije je, kako kaže, da su pozitivne reakcije građana, što potvrđuju i pozivi za postavljanje ovakvih kontejnera.

Sekretarijat je krajem prošle godine uradio i registar skupštine etažnih vlasnika, kojih u ovom trenutku ima skoro 2.500, a Rakočević navodi da konstantno pristižu i novi zahtjevi za formiranje skupština.

Novo lice glavnog grada urednije i modernije

Glavni grad moraće da ucrta sve privremene objekte koji do ovog momenta nigdje nijesu zavedeni, što je obaveza koja je prioistekla iz Zakona o planiranju i izgradnji objekata. Veći broj objekata, kako kaže Rakočević, nalazi se na privatnim parcelama, dok dio neupisanih objekata čine i ljetnje bašte.

“Još uvijek ne znamo koliko u glavnom gradu ima privremenih objekata, ali su neke procjene da ih ima oko 5.000 svih vrsta. Ima mnogo vrsta i podvrsta, ali ono što je najvidljivije to su objekti za obavljanje privrednih djelatnosti, sale, objekti za obavljanje trgovinske djelatnosti, ljetnje i zimske bašte ugostiteljskih objekata… Novi zakon je još šire definisao vrste ovih objekata, kao i obavezu njihovog ucrtavanja, što do sada nije bio slučaj na privatnim površinama, pa smo bili u obavezi da uradimo taj posao”, kazao je Rakočević.

Uskoro se očekuje i da se ovaj dokument nađe i na javnoj raspravi i da dobije mišljenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, a zatim i da se stavi u skupštinsku proceduru Glavnog grada.

“Ovaj dokument je za nas jako važan, jer će na jedan novi način oblikovati tu vrstu privredne djelatnosti i dati veću mogućnost da budemo kreativniji, ali i da svi imamo benefite od svega toga. Imaćemo ljepše i bolje privremene objekte, a samim time ćemo Podgoricu učini atraktivnijom u tom dijelu”, istakao je Rakočević.

Upravo bi centar grada trebalo da bude ogledalo Podgorice i kulture stanovanja, života i rada, pa je stoga ideja bila da bašte dobiju ljepši obris. Tende će, kako kaže, biti identične, a bašte jednoobrazne i lijepo urađene, kako bi centar odisao urednošću.

“U narednom periodu možda će biti raspisan i konkurs kako bismo i na taj način dobili neko najbolje rješenje, a sve sa ciljem da centar grada dobije novi sjaj i dodatno oživi”, kazao je Rakočević.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Sjeverac
Gost
Sjeverac

Jedan moderan i urban grad se prepoznaje po njegovog higijeni i tretmanu komunalnog i ostalog otpada.
Bravo za ovakve akcije koje trebaju da preplave i cijelu nasu drzavu.

Send this to a friend