Društvo

Građani ovih država od sjutra mogu u Crnu Goru, pročitajte koje mjere su na snazi

Nacionalno koordinaciono tijelo objavilo je novu listu država čiji rezidenti od sjutra, 7. avgusta, mogu slobodno da ulaze u Crnu Goru bez dodatnih ograničenja.

“Na listu su dodati Azerbejdžan, Bjelorusija, Kanada, Rusija, Ukrajina i Zimbabve”, navedeno je na Tviter nalogu Vlade.

Sve mjere primjenjuju se do prestanka opasnosti od širenja koronavirusa ili do promjene ili opoziva mjere, što NKT redovno objavljuje, osim mjera ispod kojih je naveden rok primjene.

Tako se na “zelenoj listi” sada nalaze: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Azerbejdžan,Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambijai Zimbabve.

Na “žutoj listi“ su Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Kosovo, Liban, Sejšeli i Singapur, što znači da u Crnu Goru mogu ući ukoliko imaju negativan test na koronavirus

OPŠTE MJERE ZAŠTITE – ZAŠTITNE MASKE I FIZIČKA DISTANCA

1. Nošenje zaštitnih maski na otvorenom i zatvorenom obavezno je na cijeloj teritoriji Crne Gore, uključujući i djecu stariju od 7 godina, osim na plažama i u nacionalnim parkovima pod uslovom pridržavanja fizičke distance i ranije propisanih mjera.

2. Privredna društva i preduzetnici koji se bave trgovinom na malo (marketi, supermarketi, hipermarketi, tržni centri i sl.), uključujući i zelene pijace, kao i državni organi, organi državne uprave, organi uprave, organi lokalne samouprave, javne ustanove i drugi subjekti koji vrše javna ovlašćenja, banke, pošte i druga pravna lica, koja neposredno pružaju usluge građanima u šalter salama, obavezna su da odrede jedno ili više lica odgovorna da kontrolišu da li građani/korisnici usluga prilikom ulaska u ove objekte nose zaštitne maske i u objektima poštuju mjeru minimalne međusobne fizičke udaljenosti.

JAVNA OKUPLJANJA

3. Okupljanje osoba ograničava se na maksimalno 40 osoba na otvorenim javnim mjestima, a na 20 osoba na zatvorenim, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra. (Ova obaveza ne odnosi se na objekte stanovanja.);

4. Zabranjeni su politički skupovi na otvorenim javnim mjestima;

5. Zabranjeno je prisustvo gledalaca na sportskim događajima;

6. Zabranjeni su vjerski skupovi na otvorenim javnim mjestima osim na površinama pripadajućih vjerskih objekata (preporučuje se vjerskim zajednicama da vjerske obredi vrše bez prisustva građana u vjerskim objektima); i

7. Zabranjena su primanja saučešća. Sahrane se obavljaju isključivo u užem krugu porodice.

8. Zabranjeni su privatni skupovi (svadbe, maturske večeri, rođendani i sl.).

MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ I PUTOVANJA

9. Zabranjeno je državnim službenicima i namještenicima zaposlenim u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, i službenicima i namještenicima zaposlenim u organima lokalne samouprave službeno putovanje u inostranstvo, osim u slučajevima kada je putovanje od državnog interesa, uz prethodno dobijenu saglasnost starješine organa.

10. Zabranjeno je organizovanje svih đačkih i učeničkih ekskurzija, izleta, edukativnih skupova i sl. u inostranstvu.

11. Međunarodni putnički željeznički saobraćaj je obustavljen.

12. Međunarodni putni, pomorski i vazdušni saobraćaj obavlja se sa državama i preko teritorije država sa „zelene liste“ koju čine: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekisan, Vijetnam, Zambija i Zimbabve.

13. Vanlinijski saobraćaj sa državama koje nijesu na „zelenoj listi“ obavlja se na način da je unaprijed određena grupa putnika koja se prevozi od polazišta do odredišta. Isključuje se usputni ulazak i izlazak putnika.

ULAZAK U CRNU GORU – DRŽAVLJANI CG I STRANCI SA PREBIVALIŠTEM U CG  

15. Ulazak u Crnu Goru omogućen je svakom državljaninu Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i strancu sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori:

– Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija i Zimbabve.

– Uz negativan rezultat PCR, ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, „zelene liste“ i ove, „žute liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Žuta lista“: Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Kosovo, Liban, Sejšeli i Singapur.

Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu mlađu od pet godina.

– Državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Crnoj Gori i stranac sa stalnim ili privremenim boravkom u Crnoj Gori ako ulazi u Crnu Goru iz neke od država izvan prethodne dvije liste država ili ako je u periodu od 15. dana prije ulaska do dana ulaska boravio u nekoj od država ili putovao kroz neku od država izvan prethodne dvije liste osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument) upućuju se po ulasku u institucionalnu izolaciju ili samoizolaciju u trajanju od 14 dana.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu uz ograničenje kretanja i praćenje zdravstvenog stanja lica kojem je samoizolacija određena, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva. Zdravstveno stanje prati nadležna epidemiološka služba u skladu sa rješenjem Sanitarne inspekcije.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja imaju pozitivan rezultat testa na novi koronavirus i nemaju simptome bolesti, ne zahtijevaju medicinski tretman ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

ULAZAK U CRNU GORU – STRANCI

16.  Ulazak u Crnu Goru omogućen je stranom državljaninu uz sljedeće uslove:

– Bez dodatnih ograničenja ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa „zelene liste“ ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa „zelene liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan „zelene liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan „zelene liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambijai Zimbabve.

– Uz negativan rezultat PCR, ili ELISA ili ECLIA testa na COVID-19 star ne više od 72 sata ako ispunjava sva tri sljedeća uslova: 1: rezident je neke od država sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste ili je boravio najmanje 15 dana pred ulazak u Crnu Goru u državi sa prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 2: nije u periodu od 15. dana prije ulaska u Crnu Goru do dana ulaska boravio u nekoj od država izvan prethodne, „zelene liste“ ili ove „žute liste“, i 3: nije putovao u neku ili kroz neku od država izvan prethodne, „zelene liste“ i ove, „žute liste“ osim u tranzitu (tranzit je proputovanje bez zadržavanja, što se dokazuje uvidom u putni dokument).

„Žuta lista“: Albanija, Australija, Bosna i Hercegovina, Izrael, Kosovo, Liban, Sejšeli i Singapur.

Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu mlađu od pet godina..

Nije moguć ulazak u Crnu Goru rezidenata država izvan prethodne dvije liste osim ako imaju dokaz (pečat u pasošu) da su proveli proteklih najmanje 15 dana do dana ulaska u Crnu Goru u nekoj od država sa „zelene liste“. (države Evropske unije – Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska; i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija i Zimbabve i da u tom periodu nijesu posjećivali države izvan ove liste.

NAPOMENA: Prilikom ulaska posmatra se država čije je lice rezident, a ne država čiji je državljanin ako nije riječ o istoj državi. Na primjer: Državljanin zemlje izvan liste sa urednim boravkom u državi sa liste tretira se kao državljanin države sa liste jer je rezident države sa liste.

ULAZAK U CRNU GORU – IZUZETAK – POSEBNE KATEGORIJE

17. U skladu sa preporukama Evropske komisije iz navedenih kriterijuma izuzimaju se određene kategorija lica neophodnih za normalno funkcionisanje vitalnih servisa i usluga i lica koja predstavljaju jasan ekonomski interes. Posebni uslovi ulaska i kretanja kroz Crnu Goru Institut za javno zdravlje propisuje za:

– Zdravstvene radnike, zdravstvene istraživače i naučne radnike;
– Lica koja vrše ili obezbjeđuju transport putnika i robe;
– Diplomate akreditovane u Crnoj Gori, osoblje međunarodnih organizacija, vojno osoblje i radnike humanitarne pomoći u vršenju svojih funkcija
– Određene kategorije putnika u tranzitu;
– Lica kojima je potrebna međunarodna zaštita ili dolaze u Crnu Goru iz drugih humanitarnih razloga (poštuje se princip zabrane protjerivanja).

ULAZAK U CRNU GORU – IZUZETAK – nekomercijalni i povremeni vazdušni saobraćaj (tzv. generalna avijacija)

18.  Omogućen je ulazak stranih državljana koji u Crnu Goru dolaze nekomercijalnim avio saobraćajem bez obzira na to iz koje države dolaze, uz poštovanje sljedećih privremenih mjera:

– Ukoliko vazduhoplov dolazi iz neke od država sa „zelene liste“ nema dodatnih ograničenja prilikom ulaska.

„Zelena lista“: države članice Evropske unije (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska) i Alžir, Andora, Azerbejdžan, Barbados, Bjelorusija, Brunej, Fidži, Filipini, Gruzija, Indonezija, Island, Jamajka, Japan, Jordan, Južna Koreja, Kambodža, Kanada, Kina, Kuba, Lihtenštajn, Madagaskar, Malezija, Maroko, Mauricijus, Mongolija, Mozambik, Nikaragva, Norveška, Novi Zeland, Papua Nova Gvineja, Paragvaj, Rusija, Senegal, Švajcarska, Tadžikistan, Tajland, Trinidad i Tobago, Tunis, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Ujedinjeno Kraljevstvo, Ukrajina, Urugvaj, Uzbekistan, Vijetnam, Zambija i Zimbabve.

– Ukoliko vazduhoplov dolazi iz Republike Srbije putnici i posada moraju prilikom ulaska u Crnu Goru posjedovati negativan PCR test na SARS-CoV-2 ne stariji od 72 sata, izdat od registrovane laboratorije, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore i posjedovati rezervaciju u hotelskom smještaju ako borave u Crnoj Gori. Operator vazduhoplova mora da 48 sati prije planiranog leta podnijeti operatoru aerodroma zahtjev za odobrenje leta koji, pored redovnih informacija, mora sadržati i ime i prezime putnikâ i posade, ako boravi u Crnoj Gori pri čemu operator aerodroma zadržava pravo da odobri ili ne odobri let.

Prema ovim putnicima se nakon ulaska u Crnu Goru preduzimaju mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta javno zdravlje Crne Gore. Za dolazak/odlazak putnika od putničkog terminala do smještaja potrebno je organizovati poseban transport, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

– Ukoliko vazduhoplov dolazi iz ostalih država putnici i posada moraju prilikom ulaska u Crnu Goru posjedovati negativan PCR, ELISA ili ECLIA test na COVID-19 ne stariji od 72 sata.

Prema ovim putnicima se nakon ulaska u Crnu Goru preduzimaju mjere zdravstvenog nadzora, u skladu sa preporukama Instituta javno zdravlje Crne Gore. Za dolazak/odlazak putnika od putničkog terminala do smještaja potrebno je organizovati poseban transport, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Prilikom boravka u hotelskom ili drugom smještaju putnici su u obavezi da primjenjuju preporuke Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Obaveza posjedovanja testa NE odnosi se na djecu mlađu od pet godina.

TRANZIT REZIDENATA BIH, KOSOVA I ALBANIJE KROZ CRNU GORU

19. Omogućen je tranzit rezidenata susjednih država „žute liste“ (Bosna I Hercegovina, Kosovo, Albanija) kroz Crnu Goru između zemalja „žute liste“ bez obaveze posjedovanja PCR, ELISA ili ECLIA testa.

Tranzit se omogućava uz kontrolu vremena ulaska u Crnu Goru, prolaska kontrolnih punktova i izlaska iz Crne Gore, bez zadržavanja u Crnoj Gori.

GRANIČNI PRELAZI

20. Svi granični prelazi za ulazak u Crnu Goru otvoreni su OSIM graničnih prelaza:

– Vraćenovići na putnom pravcu Nikšić – Bileća koji je zatvoren 27. februara zbog gradnje granične infrastrukture; i
– Vuča na putnom pravcu Rožaje – Tutin, koji je zatvoren 20. juna radi suzbijanja prenošenja koronavirusa iz Republike Srbije.

21. Ulazak putnika u Crnu Goru iz Bosne i Hercegovine NIJE MOGUĆ preko graničnih prelaza Šćepan Polje na putnom pravcu Plužine – Foča i Meteljka na putnom pravcu Pljevlja – Čajniče.

Omogućen je na ovim prelazima izlazak putnika iz Crne Gore i promet robe u oba smjera.

INSTITUCIONALNA IZOLACIJA I SAMOIZOLACIJA

22. Mjera samoizolacije određuje se:

–  U trajanju od 14 dana se licima koja su bila ili se sumnja da su bila u kontaktu sa osobama oboljelim od novog koronavirusa ili sa licima za koja postoji sumnja da su oboljela od ove bolesti.
–  Do ozdravljenja, a najmanje 14 dana licima koja imaju pozitivan rezultat PCR testa na novi koronavirus, imaju blage simptome ili su bez simptoma bolesti.

Mjere se određuju na osnovu rješenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu uz ograničenje kretanja i praćenje zdravstvenog stanja lica kojem je samoizolacija određena, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva. Zdravstveno stanje prati nadležna epidemiološka služba u skladu sa rješenjem Sanitarne inspekcije.

23. Mjera institucionalne izolacije određuje se u trajanju do navršenih 14 dana, od početka simptoma bolesti licima koja su bila na bolničkom liječenju i kod kojih je došlo do značajnog poboljšanja kliničke slike, ali još uvijek ne ispunjavaju kriterijume za oporavak, u skladu sa Protokolom Instituta za javno zdravlje.

Izuzetno, ovim licima može da se odredi i mjera samoizolacije, ako postoje uslovi za smještaj u samoizolaciju.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu uz ograničenje kretanja i praćenje zdravstvenog stanja lica kojem je samoizolacija određena, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva. Zdravstveno stanje prati nadležna epidemiološka služba u skladu sa rješenjem Sanitarne inspekcije.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja su bolnički liječena ali su poboljšanog stanja koje ne zahtijeva medicinski tretman u bolnici ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

24. Mjera obaveznog smještaja u karantin ili samoizolaciju određuje se državljaninu i rezidenatu Crne Gore koji dolazi iz neke od država sa kojima nije dozvoljeno odvijanje međunarodnog putničkog saobraćaja, u skladu sa propisanim epidemiološkim kriterijumima, u trajanju od 14 dana, na osnovu rješenja Sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom postupanja sa oboljelima i kontaktima COVID-19 pacijenata Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

Samoizolacija podrazumijeva boravak u porodičnom smještaju ili drugom objektu uz ograničenje kretanja i praćenje zdravstvenog stanja lica kojem je samoizolacija određena, kao i svih članova njegovog zajedničkog porodičnog domaćinstva. Zdravstveno stanje prati nadležna epidemiološka služba u skladu sa rješenjem Sanitarne inspekcije.

Institucionalna izolacija podrazumijeva smještaj u objekat namijenjen za samoizolaciju i boravak lica koja su bolnički liječena ali su poboljšanog stanja koje ne zahtijeva medicinski tretman u bolnici ali moraju biti pod nadzorom zdravstvenih radnika, na osnovu rješenja sanitarne inspekcije, u skladu sa Protokolom Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

 POSJETE LICIMA U BOLNICAMA

25. Zabranjene su posjete licima koja se nalaze na bolničkom liječenju u zdravstvenim ustanovama i licima koja su smještena u ustanovama socijalne i dječje zaštite.

POSJETE LICIMA LIŠENIM SLOBODE I LICIMA NA IZDRŽAVANJU KAZNE

26. Zabranjene su posjete pritvorenim licima i licima koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija osim advokatima i sudskim vještacima po odluci suda.

SPORT I REKREACIJA

27. Treninzi sportista (sportista amatera, profesionalnih sportista i sportista rekreativaca) i sportska takmičenja i turniri sportista u sportskom objektu (zatvorenom i otvorenom sportskom objektu – tereni i bazeni) organizuju se bez prisustva gledalaca/navijača, na način da su vlasnici i korisnici sportskih objekata i sportske organizacije u obavezi da obezbijede primjenu privremenih mjera, i to:

– Obaveznu dezinfekciju rekvizita za treninge, takmičenja i turnire i predmeta koji se zajednički koriste od strane sportista, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore; i
– Poštovanje mjera lične higijene – redovna higijena ruku, prije i nakon završene sportske aktivnosti.

28. Privredna društva i preduzetnici koji pružaju usluge u fitnes centrima i teretanama obavezni su da rad organizuju na način da u objektu u isto vrijeme može da boravi samo jedno lice na 10 m², ali ne više od 20 lica, uz obavezu poštovanja fizičke distance od najmanje dva metra između korisnika usluga i da obezbijede poštovanje drugih mjera, u skladu sa uputstvom Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

29. Biciklisti tokom individualne vožnje ili zajedničke vožnje članova istog porodičnog domaćinstva nijesu obaveznio da nose zaštitne maske. Biciklisti u grupi moraju nositi zaštitne maske.

30. Korisnici neuređenih kupališta obavezni su da poštuju distancu od najmanje 2m, osim za članove zajedničkog porodičnog domaćinstva.

ZDRAVSTVO

31. Stomatološke zdravstvene ustanove su obavezne da rad organizuju na način da obezbijede sistem obaveznog zakazivanja pacijenata, da u isto vrijeme u čekaonici može da boravi samo jedan pacijent 10m², uz poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata, da obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulasku/izlasku iz ordinacije, kao i da svi zaposleni poštuju procedure rada i nose ličnu zaštitnu opremu, u skladu sa preporukama IJZCG i Stomatološke komore Crne Gore.

32. Ostale zdravstvene ustanove su obavezne da:

– Obezbijede da svi pacijenti tokom boravka u zdravstvenoj ustanovi nose zaštitne maske (pod uslovom da nošenje maske dozvoljava klinično stanje pacijenta i da maska ne kompromituje respiratornu funkciju pacijenta) i obezbijedi poštovanje fizičke distance od najmanje 2m između pacijenata,
– Na vidnom mjestu u zdravstvenoj ustanovi istaknu obavještenje o privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa propisanim ovom naredbom,
– Obezbijede sredstva za dezinfekciju ruku pacijenata na ulazu/izlazu iz zdravstvene ustanove.

CENTRI ZA SOCIJALNI RAD

33. Prekida se rad prvostepenih socijalno-ljekarskih komisija u oblasti socijalne i dječje zaštite u centrima za socijalni rad.

OBRAZOVANJE

34. Prekida se obrazovno-vaspitni rad u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama kao i u predškolskim ustanovama.

35. Tokom važenja mjere prekida obrazovno-vaspitnog rada u predškolskim ustanovama jednom od roditelja / staratelja / hranitelja / usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta predškolskog uzrasta obezbjeđuje pravo na plaćeno odsustvo sa rada, osim zaposlenima u: zdravstvu, sudovima, državnom tužilaštvu, Agenciji za sprečavanje korupcije, Ministarstvu odbrane, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Upravi carina, Poreskoj upravi, Upravi za nekretnine, Direktoratu za državni trezor u Ministarstvu finansija koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa, koji je donijela Vlada Crne Gore, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, ustanove za smještaj lica iz oblasti za socijalnu i dječju zaštitu, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, službama zaštite i spašavanja kao i u drugim organima i službama za koje Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti ocijeni da je njihova djelatnost neophodna za vrijeme trajanja navedenih mjera.

TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

36. Zabranjen je rad noćnih klubova / barova i diskoteka.

37. Rad ugostiteljskih objekata (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti), uključujući ugostiteljske objekte na kupalištima i plažama ograničava se od 06:00 do 24:00.

38. Privredna društava, druga pravna lica i preduzetnici koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima (restorani, kafane, kafeterije, hotelski restorani i slični ugostiteljski objekti) u Glavnom gradu Podgorici Prijestonici Cetinju i opštinama: Pljevlja, Plužine, Žabljak, Šavnik, Nikšić, Danilovgrad, Tuzi, Kolašin, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Petnjica, Plav, Rožaje i Gusinje, obavezni su da svoj rad organizuju, na način da:

– za stolom sjede najviše dva gosta unutar ugostiteljskog objekta, odnosno četiri gosta na terasi/bašti ovog objekta;
– onemoguće uslugu samousluživanja, zadržavanja i stajanja ispred šanka;
– između stolova obezbijede udaljenost od najmanje 2m, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore; i
– obezbijede redovno održavanje higijene i dezinfekciju zajedničkih prostorija, mobilijara, opreme i sl., u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

39. Obaveza privrednih društava, pravnih lica i preduzetnika koji se bave ugostiteljskom djelatnošću i organizuju izvođenje zabavno-muzičkog programa, da taj program organizuju na način, da:

– pjevači i muzičari – članovi benda/orkestra poštuju međusobnu fizičku udaljenost od najmanje 2m, kao i da prilikom izvođenja zabavno-muzičkog programa nose zaštitne maske, osim pjevača i muzičara koji sviraju duvačke muzičke instrumente;
– obezbijede fizičku udaljenost između gostiju s jedne i pjevača i muzičara – članova benda/orkestra sa druge od najmanje 4m, a ako to nije moguće, da odvoje goste i muzičare prozirnim pleksiglas pločama/panelima visine najmanje 2m;
– zabrane igranje i ples.

GRAĐEVINARSTVO

40. Obaveza pravnih i fizičkih lica koja obavljaju građevinske radove odnosno izvođenja pojedinih radova da organizuju rad na način da:

– Obezbijede poštovanje epidemioloških mjera, posebno poštujući socijalnu distancu između zaposlenih i drugih mjera zaštite i zdravlja na radu;

– Na vidnom mjestu na gradilištu istaknu obavještenje o propisanim privremenim mjerama prevencije i suzbijanja novog koronavirusa;

– Svim zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu, tokom radnog vremena, zabrane napuštanje gradilišta radi nabavke namirnica i sl;

– Dopremaju hranu zaposlenim koji obavljaju građevinske radove na gradilištu;

– Tokom organizovanog prevoza zaposlenih od i do gradilišta (autobus ili kombi) izvrše raspored zaposlenih na način da se obezbijedi njihova fizička distanca.

DRŽAVNA UPRAVA – DOKUMENTA

41. Državni organi, organi državne uprave, organi lokalne samouprave i lokalne uprave, privredna društva, javne ustanova i druga pravnih lica, preduzetnici i i fizička lica obavezna su da dozvole za stalni boravak, dozvole za privremeni boravak i dozvole za privremeni boravak i rad stranaca, a kojima je istekao rok važenja, po osnovu kojih ostvaruju pred tim organima neko svoje pravo ili izvršavaju obavezu, smatraju važećim do 7. oktobra 2020. godine ukoliko su ispunjeni ostali uslovi propisani zakonom.

42. Obaveza Uprave policije je da strance koji u Crnoj Gori borave na osnovu dozvole za privremeni boravak i rad, a u skladu sa Zakonom o strancima moraju nakon boravka od tri godine napuštiti Crnu Goru, upiše u Registar boravaka do 90 dana (uz prekid kontinuiteta boravka, a bez obaveze stranca da napušti Crnu Goru, odnosno pribavlja vize).

43. Strancima kojima je u skladu Zakonom o strancima pravo na boravak do 90 dana istekao nakon 15. marta 2020. godine, omogućava se boravak u Crnoj Gori do 7. oktobra 2020. godine.

PREPORUKE:

1. Preporučuje se vjerskim zajednicama da vjerske obredi vrše bez prisustva građana u vjerskim objektima.

2. Državnim organima, organima državne uprave, organima lokalne samouprave i lokalne uprave, privrednim društvima, javnim ustanovama i drugim pravnim licima, preduzetnicima i fizičkim licima koja obavljaju određenu djelatnost da za radna mjesta za koje proces rada to dozvoljava uspostavi obavljanje poslova iz okvira svoje nadležnosti odnosno djelatnosti od kuće.

Pri tome, treba da odrede radna mjesta za koje je moguće obavljanje rada od kuće i lica koja obavljaju te poslove koji zbog zdravstvenog stanja i drugih okolnosti ne bi smjeli biti izloženi riziku od obolijevanja, način komunikacije zaposlenih koji vrše poslove od kuće, način za održavanje sastanaka koji je u funkciji vršenja poslova iz okvira nadležnosti I djelatnosti (telefonski, online … )

104

avatar
1000
42
62
0
 
74
NinabelgiumPre svega čovekbelgiumbelgium
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
belgium
Gost
belgium

prave liste kao da su USA. ne vjerujem. pa ovo je sprdnja svejtskih razmjera. bolje da su nabavili jos par PCR aparata no se sprdaju sa fidzijem i tongom. ka da ce da igrate ragbi u ligu s njima.

Nina
Gost
Nina

Osim po soliteru vise,ne znam po cemu je to Srbija bolja od Zimbabvea.Navikli da se rugate sa svakim,pa docekaste da se cijeli svijet ruga sa vama.I Grci vas izbacise s noge na nogu,idite kmecite njima malo.

belgium
Gost
belgium

au, sta napisa… ekran vam sve trpi. bolje se pogledajte dje ste i sta ste. kanada, zimbabve, azerbejdzan? pa to sve cekaju u niski start da dodju u buljarice da spasu sezonu.

Nina
Gost
Nina

Ja istinu,nego se tebi s njom tesko nositi.Kanadu mozes samo na mapi da gledas.A evo vam Rusi sa plaza masu,kazu da im je bas lijepo 🙂

Pre svega čovek
Gost
Pre svega čovek

Eh, nikad se ne zna ko će, kada i zašto da “kmeči”.

Pre svega čovek
Gost
Pre svega čovek

Svet se ruga, ali ne znamo tačno kome.

Penzioner
Gost
Penzioner

Može li se iz Amerike doći?

Izet Fazlinovic
Gost
Izet Fazlinovic

Zna li neko da li je Dzibuti vec na listi🤣🤣🤣🤣.Zimbabve…mislim stvarno🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Sarajevo voliCG
Gost
Sarajevo voliCG

Mislim da bi trebali nama iz BiH koji imamo nekretninu u CG da omoguce ulazak bez ikakvih zabrana, ovo je sramota sta se radi a kad bi otvorili granice za BiH, vjerujte da bih vam sezona pila 50% spasena.

Robert
Gost
Robert

Možete sa negativnim testom koji košta koliko sam čuo 20 e. Inače granica će biti otvorena svakako pred izbore, to je sigurno.

Sarajevo voliCG
Gost
Sarajevo voliCG

Da moze sa testom od 20E,ali ljudi iz principa nece da idu pa da je test i 1 euro, to je problem najveci, PRINCIP. A kad su izbori u CG?

DOLINA BOGOVA
Gost
DOLINA BOGOVA

Sad smo gotovi, taman krenuli da biljezimo manje slucajeva a oni otvaraju granice sa Zimbabveom, sad kad Zimbabvljani krenu da dolaze masovno jos bez testa, au neka nam je Bog u pomoc.😁

Ajnedipr
Gost
Ajnedipr

Dobro je . Ovaj njegos vise ne spominje derbi, sad su mu samo litije ostale.. nije los casti mi!

Herceg-Novi
Gost
Herceg-Novi

A mogu li iz Sjevernog Timura?Imam bukirano , grupe neke

Željko
Gost
Željko

Drago mi je zbog građana Zimbabvea, sada mogu na ljetovanje u Crnu Goru !!

Njegoš
Gost
Njegoš

A neko ne može ni u Grčku, a neko ni na derbi 😂😂😂😂😂

Pre svega čovek
Gost
Pre svega čovek

Ne može u Grčku, može u Tursku.

Vesna
Gost
Vesna

O,pa do sad ste podrzavali odluke naše presvijetle Vlade,a sad kad je propala sezona,prizivate Ruse,Srbe,BiH ha ha. Pa Srbi jedino ako su ludi da dođu kod nas poslije onolikog pljuvanja po njima,Bosanci ljetuju u svom Neumu a ne vjerujem ni da su Rusi blesavi da potrče kod nas. I čujem da treba naš narod da dolazi na primorje ili sjever… Više »

Rašo
Gost
Rašo

Vesna, ne mora niko da dolazi koga nije volja, pa ni tvoji Srbi. Živjeće mo i bez njih.

Vesna
Gost
Vesna

Evo živimo bez mnogih,baš prelijepo,primorje pusto,živim u Kotoru pa vidim i znam,i ne znam po čemu su Srbi moji,samo sam realna

Dijamant
Gost
Dijamant

Rašo, živjećemo, radićemo,sadićemo, piše se zajedno.Prvo se opismeni pa komentariši.Inače je Vesna 100% u pravu.Sad se pokazalo koliko.nas EU voli i koliko nam turista dolazi iz EU.

roki
Gost
roki

A kad smo izvini pljuvali po Srbima?
Ja mislim da je dokazano da je hiljade negativnih tekstova doslo od njih.
Ne verujem da si iz Kotora

Vesna
Gost
Vesna

Rođena Kotoranka,ako treba puno ime i prezime i maticni broj,i svi preci tu rođeni,pa vecina vas je govorilo da treba zid na granici sa Srbijom,da su to paradajz turisti,te ne troše ovdje nista,a poslednjih mjeseci da ne govorim…

Hn Hn Hn
Gost
Hn Hn Hn

Evo u HN svi su hoteli bukirani za turiste iz Zimbabve.
Vec je ogromna potraznja za kreme za0 suncanje.

Mvgc
Gost
Mvgc

Cuo sam Guca se seli u HN i Sarmijada

Pravda
Gost
Pravda

Sad je jasno svima da je u pitanje politicka igra sa srbijom DPS se boji glasaca.A sjatilo se ovih kvazi crnogorac to iz luksenburga I drugih drzava.

Njegoš
Gost
Njegoš

Nije igra nikakva, niko ne želi da mu dolaze iz najvećeg žarišta zaraze u Europi, ni Grci ve ne pušćaju, ni Hrvati, ni Njemci,… niko vas ne hoće.

Pravda
Gost
Pravda

Pa podgoricani I Rozajci I zarazise citavo primorije vikendom.Zato pustite granice sa srbijom isto nam se hvata.Barem Koji euro da uzmu turisticki radnici.

PG CG
Gost
PG CG

Budvani i Rozajci su zarazili PG uvozom virusa iz SRBIJE kad smo bili korona free. Tako da… Ja na moru nisam bio ovog ljeta i nemam uopste namjeru da idem.

Pre svega čovek
Gost
Pre svega čovek

Niste bili nikada korona free.

bozidar
Gost
bozidar

Ovo korona free ti je dobar vic u to više ne vjeruje ni mugoša ni Hrapović a inaće situacija je bila obrnuta Crnogorci su zarazili cijelu Srbiju jel koliko ja znam granica je bila zatvorena kao šta je danas a Srbija se kasno sjetila zatvorit granicu prema CG i to je koštalo.

belgium
Gost
belgium

zaraziste sve, pa i kada sebe rekose ajde dje je taj PRC da nam doniraju. i sad imate 400 testova dnevno max, a zarazenih 50-100. al ne daju u donaciju jos koji PRC. Mora se kupit. Nije interes da se testira 1000-2, kad ce biti 300-400 pozitivni.

Krtola
Gost
Krtola

Kasno Milutin na Kosovo stiže.

SU57
Gost
SU57

Predlazem Srbiji da nikakp ne skida mjere prema CG do Januara. Koji ce mo im djavo osim da ih zarazimo sada kad studenti krenu na ispite i upise. SJEDI DOMA !!pa da vidite sto je inat .

SU57
Gost
SU57

Kao neko ko je bio u Zimbabve i uvjerio se da je malo bolji od CG ,zelim da vam se od srca zahvalim sto ste ukinuli mjere zabrane ulazka u CG. Idem sutra u splendid ,,vjerovatno ce prvi gosti tamo pohliti,!!Hahahah

Gorske oči
Gost
Gorske oči

Drago mi je da će na naše obale pohrlili turisti iz Zimbabvea.To su naši tradicionalni gosti koji se uvijek masovno odmaraju na našem primorju.Samo bi napomenuo da nije trebalo zaspostaviti i Brunej,Kiribate,Tuvalu i Tongu jer i is tih država imamo dosta turista.Tako dragi građani ne brinu te ,NKT brine o nama i sada će Zimbabveanci će izvući turističku sezonu i… Više »

Njegoš
Gost
Njegoš

A još mi je draže te nema paradajz srba, ovi turisti iz Zimbabvea kad bi ih viđeli kako litaju ka u srednji vijek, utekli bi glavom bez obzira.

Nomad
Gost
Nomad

To što su neki u vrijeme sankcija na neki način otišli ipak na more ne znači da je to bila praksa uvijek .To je bila ekonomska kriza i svako se dobijao kako da dođe na odmor i manje potroši.Ali ne treba zaboraviti da veliki broj godina svi građani Srbije su odvajali određeni postotak od plate za pomoć u izgradnji našeg… Više »

Rade007
Gost
Rade007

@Gorske oči
I uspio si da napišeš pravilno imena svih država. Bravo!

Robert
Gost
Robert

Javljaju da je u Zimbambveu veliko slavlje, narod je na ulicama.

Nenad
Gost
Nenad

Dobro je da su na spisku sve zemlje iz kojih nam stize najvise turista..kao zimbabve madagaskar i ostali..mozda ipak spasimo sezonu

Željko
Gost
Željko

@Nenad Pita me unuk da li će pingvini sa Madagaskara doći nama na ljetovanje? Da nije smiješno, bilo bi žalosno!

Preko Morače
Gost
Preko Morače

Brunej, Fidži, Papua Nova, Zimbabve, Zambija….. Odavde treba da nam dodju turisti:) e Mugoša zna li Crnogorac Dje su ove drzave. Kako se sprdaju s ovim narodom

ZIK
Gost
ZIK

Niposto ne otvarati granice. Kada se moze bez industrije, moze i bez turizma. Samo da brodovi idu slobodno i da ih niko ne zaustavlja i dovoljno je.

Ghns
Gost
Ghns

Otvorite za region, BiH gradjani su 50% turisti ljeti ovi sa strane dodju i prodju

Aleksandar
Gost
Aleksandar

E sad kad je Zimbabve tu sve je u redu. E Viva !!!

Madjo
Gost
Madjo

Kada ce za Srbiju?

.....
Gost
.....

Konacno, Zimbabve !!! -)))

Окле
Gost
Окле

Ај па још Србију да пуште, пошто нема љеба од Европе.

Zika Pavlovic
Gost
Zika Pavlovic

Dace Bog da ostane ovako za navek.Kineski zid sa Crnom Gorom.

Kotor
Gost
Kotor

A od Srbije tebe ima.? Pa onda ajde u Srbiju i ne vraćaj se, to je Švajcarska brale.

Mongro
Gost
Mongro

Kad se poprave, možda ih puštimo?

Pre svega čovek
Gost
Pre svega čovek

Gledajte vi da se popravite, pa da vas puste, pošto isto ne možete u EU.

Njegoš
Gost
Njegoš

A od srbije ima hljeba 😂😂😂😂😂😂 Što bi rekli stari Crnogorci – teško tome kog rusija brani, a srbija hrani.

Vasojevka
Gost
Vasojevka

Eeee da je tih starih casnih, pravednih i postenih Crnogoraca…
Nekad bilo, sad se prica.

PG CG
Gost
PG CG

Tacno. Spasice vas jedna siromasna, mala drzava.

bozidar
Gost
bozidar

Evo NATO će poslati peškire i ćebad za nek se nađe jel bogami ide jesen i zima a čini mi se da će biti duga hladna zima.

Komsijaaaa
Gost
Komsijaaaa

Zakasnili ste napravili ste ogromnu štetu privatnom sektoru i lokalnim preduzecima na jugu. Biće haosa ove zime. 50 000 ljudi sezonski radi po 2 posla ili drzi nešto i iskljucivo zivi od sezone. Sta ce ti da ljudi rade? Pored rizika moraliste puštiti goste iz Srbije i Bih. A ne političkim igrama sa Beogradom da se prepucavate. srb nekako preteci,… Više »

Tivat
Gost
Tivat

Pa u Srbiju je haos od korone. Vidiš li ti što se dešava neznalico!

Pre svega čovek
Gost
Pre svega čovek

Da, evo baš haos.

Tijana 1
Gost
Tijana 1

Tivat, u Srbiji je 10000 testiranih 300 zaraženih, a u CG na manje od 500 oko 70. Ali dabe ja to pišem, jer ne znaš da računaš procenat.

Promjene,promje
Gost
Promjene,promje

Bogami ces tesko nac radnike iz crne gore da sezonski rade, da konobarisu itd, crnogorci su opredijeljeni za sasvim druge poslove a sezonski radnici vecinom dolaze iz srbije, bosne itd

Mongro
Gost
Mongro

Nama treba malo da preživimo, mali smo brojčano. Eeee za Srbiju je to već problem! S obzirom da je tamo ekonomska kriza galopirajuća, bolje im je da ostanu doma, nego da se izlažu nepotrebnim troškom ljetovanja u CG od 100€ za 10 dana! I paradaiz ne može na ovu vrućinu dugo da stoji!

Njegoš
Gost
Njegoš

Neka szonci kupe po 10 koza i ljepota. Đe su im pare što su 30 godina uzimali bez poreza računa osiguranja…

Vasojevka
Gost
Vasojevka

Toliki je haos da iz kuce ne izlazimo. Sve je stalo… Propadosmo. Nigde nas nema.

H2O
Gost
H2O

A dje mi iz Crne Gore mozemo da idemo bez ogranicenja?

vesko
Gost
vesko

Nidje!

Njegoš
Gost
Njegoš

U BiH.

SU57
Gost
SU57

U Albaniju

Sunce s juga
Gost
Sunce s juga

Hahahahahaha oce drzavljani zelene zone doci u crvenu
E blago blago

Pravda
Gost
Pravda

Cekamo turiste Iz zimbabvea.

Peruta
Gost
Peruta

Ovo zaista nema veze sa strukom. Bosna, Kosovo i Albanija imaju, prema pisanju Radio slobodana Evropa, najveću stopu zaraženosti u Evropi, a vidimo da mogu doći u CG. Naše familije iz Srbije mogu samo avionom uz negativan test, a avioni prizemljeni. Snađi se majčin sine.

Njegoš
Gost
Njegoš

Ne bilo im lagat o broju zaraženih i prodavat prc testove po dućana i benzinskih.

MijoN
Gost
MijoN

Kako otvorena granica sa Rusijom kad imaju katastrofalnu epidemiolosku situaciju?

So & TEKILA
Gost
So & TEKILA

rusi dolaze da odmaraju i piju.
ne da lome i štrajkuju protiv zakona koji nemaju veze sa njima.

Nigor
Gost
Nigor

A napravice nam Rusi drzavni udar opet,kukala nam majka nismo trebali,Zapamtite ,niko vise nije budala da ga vesla ko kako hoće,i sve da pustite granice sa Srbijom realno će vam doći samo naši ljudi koji da vide svoje familije ili u svoje kuće,a mi od toga nemamo ništa . Eno Turska puna Srba ,,PAMETNI,,

Slobodan
Gost
Slobodan

Dobro je da su Zimbabve stavili

predrag luburić
Gost
predrag luburić

samo što dalje od srbije,naši pravi prijatelji su hrvati i kosovari ,naprijed montenegro

Pomorac
Gost
Pomorac

Prvo vratite Boku Hrvatskoj i Malesiju sa jos terutorije Albaniji pa onda nam mozete biti prijatelji. Poz iz Hr Boke

Danilo
Gost
Danilo

Nece ti biti dobro kada se vlast promeni …

Pomorac
Gost
Pomorac

Vratite Boku Hrvatskoj pa mozemo razmislit o prijateljstvu

Pročitana igra
Gost
Pročitana igra

Pomorac inace nije Hrvat, nego izbjegli neki Trebinjac.

barba
Gost
barba

dabogda ti se u kucu uvalili

bozidar
Gost
bozidar

Da sigurno ajde to reci u Dubrovniku ali prije osiguraj krevet u bolnici trebat će ti.

roki
Gost
roki

mocni Srbi imaju puno prijatelja…svi ih obozavaju

Jelena
Gost
Jelena

Da li je istina da u karantin moraju osobe mlađe od 70 godina, a u samoizolaciju starije od 70 g

Putnik
Gost
Putnik

Oce li ko reci gdje mi mozemo da putujemo bez testa?

Mongro
Gost
Mongro

U crkvu kod rista!

Njegoš
Gost
Njegoš

U BiH.

bozidar
Gost
bozidar

Odgovor znaš ???

DOLINA BOGOVA
Gost
DOLINA BOGOVA

Ja mislim da mozes u Zimbabve

Boka
Gost
Boka

Evo meni sve rezervacije na Booking iz Zimbabvea

Dejan bizMismen
Gost
Dejan bizMismen

Posebno se radujem sto su dopustili ulazak drzavljana Zimbabvea, ako nas to ne izvuce nece nista 😁

Budva
Gost
Budva

Kasno,
I nema aviona.

Lonjo
Gost
Lonjo

Prodajem pitoma drva

Robert
Gost
Robert

Bravo, što se tiče naših stalnih gostiju i velikih potrošača iz Zimbambea. Obavezno otvoriti granice za Južni Sudan i oni su veliki potrošači.

brko mali
Gost
brko mali

granice za srbiju i bih ne treba otvarat dok izbori ne prodju

Окле
Gost
Окле

Хахаха знамо ми то али џаба вам је све.😂

Danilo
Gost
Danilo

Nece ih Srbija ni posle izbora otvoriti, pa se lecite i skolujte u Zimbabve. Kazu i da imaju jeftiniju psenicu i ostalu hranu …

Qwerty
Gost
Qwerty

Pa sta mislis, zasti ih i ne otvaraju..? Da ne poremete vodjin procenat

Njegoš
Gost
Njegoš

A ni nakon toga, eto im srbije pa neka se litaju tamo

Promjene,promje
Gost
Promjene,promje

Tako je, sad biste pustili kod nas i crnoga davola kad vi je pukla sezona samo da vam pare donese, neko ulazi u crnu goru kako oce a neko uopste ne moze uci, pa ubuduce kad vam ljudi budu umirali od korone vi ih nosite na dusu zajedno sa ovim nasim mudrim rukovodstvom sto naglo otvoriste ove granice 🤦‍♂️🤮

Maki
Gost
Maki

Sad rusi valjaju….haha

Svrbe svrbi bre
Gost
Svrbe svrbi bre

Srbi i dalje nista. 🙂 Eto koliko su bitni naspram Rusa.

Send this to a friend