Društvo

I narednih dana radovi na mreži u cilju što pouzdanijeg napajanja

NEDJELJA

Zbog planiranih radova na mreži, u nedelju 11. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Heceg Novi

– u terminu od 11 do 12:30 sati: Bijela, Kamenari.

Pljevlja

– u terminu od 07:30 do 15 sati: Bogiševac,Deveta, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Peletara Jasen – Stevanović, Srdanov Grob, Donje Jugovo, Gornje Jugovo, Milunići, Krečana Vraneš, Gotovuša, Velike Krće, Male Krće, Okazion Laković, naselje Šuljkovac, Asvaltna Baza Vektra, Bušnje, Radeta, Potoci, Tusko Brdo, Brvenica,Crljenice, Crni Vrh, Zaglavice, Rudnica, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Pilana Marić Vukoman, Pilana Brašanac, Otilovići, Lukavice, Mihajlovica, Vijenac, Pilana Marić Vuko, Ranče, Carina Ranč,ul. Nemanjina, Zagrebačka, Stevana Samardžica, Vlatka Samardžica, dio ul. Njegoševe, 29. Novembra, Drvarske, Osnovna škola Salko Aljković, zgrade Obnove, zgrada GM1 i GM2, GM3, GM5 – svi ulazi, ul. Miša Cvetkovica, Iva Andrića, dio ul. Lovćenske, GM6, GM7, GM8, ul. Drvarska, Vardarska, dio Lovćenske, kapela Ravni, Vojna fabrika, Zgrada TE, ul. Boračka, dio ul. Kralja Petra, Vase Čarapica, Ivana Milutinovica, Sportski centar Ada, Dom starih, zgrade u ul. Mila Peruničića, restoran Milet Bašta, ul. Vuka Kneževica, dio ul. Vardarske, gradska pijaca, Hidrofor,ul. Vojske Crne Gore, dio ul. Drvarske, Lovćenske, Gradsko naselje Kamen, ul. Marka Miljanova, Durmitorska, Premćanska, Kozaračka, Osmana Đikića, Novosadska, Bobovska, Gotovuška, Obilićeva, dio ul. Volođine, zgrade naselja Kupusište, pumpe za vodu za Bogiševac, ul. Njegoševa, Meše Selimovića, Vase Čarapića, dio Manastirske, Manastir Svete Trojice, zgrade u ul. Mila Peruničića, ul. Ivana Milutinovića, Sutjeska, Osmana Džikića, stara stanica policije, zgrade u ul. Kralja Petra i dio ul. 29. Novembra, Opština Pljevlja, zgrada SDK, zgrade od Jalije prema Opštini, ul. Boljanićka, 4. Sandžačka, Kozaračka, dio ul. Lovćenske, Nikole Pašića,Naselje Brdo, ul. Peđe Leovca, dio ul. Bobovske, Durmitorska, naselje Balibegovo brdo, naselje Gagovića Imanje, gradsko naselje Guke, ul. Save Kovačevića, Bjelopoljska, Slobodana Sloba Dragaševića, Budvanska, dio ul. Božidara Žugića, Bjelopoljska, Vojni Logor, Dragićevića imanje i dio ul. Peđe Leovca, naselje Dolovi i Dragaševića imanje, dio naselja ispod Hrama i dio ul. Slobodana Dragaševića, Škola Guke, dio naselja Deveta, Hram i naselje oko Hrama,Brana Otilovići, Mataruge, Vukovo Brdo, Kleke, Kozica, Raćevo,Roganice, Obarde, Kneževići, Gačevića Dolina,Ljutići, Ćirovići, Vrulja, Vlaovina, Breza, Zelena Stijena, Podborova.

PONEDJELJAK

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 12. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Donje Gorice- ul. Pavla Mijovića, Zlate Raičević, Vojina Popovića Španca, Filipa Radičevića, Arhonta Petra i dio ul. Rista Ratkovića i Peuta.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio ul.Vojvode Vasa Bracanova, ul. Đulje Jovanova, Iveze Vukova, dio ul. Žarka Zrenjanina, dio ul. Franca Rozmana i dio ul. Valtazara Bogišića, dio Farmaka oko crpne, dio Doljana i zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih.

– u terminu od 08 do 18 sati: Termoelektro (naselje kod Aluminijskog kombinata).

– u terminu od 08:30 do 13 sati: ul. Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića.

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša, i Pajkov Vir.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Novog Sela, Livade Bandića, Lužnica, Ćafa, Baloče, Oraovica, Crvena Paprat, Podkuk, Vučiji Studenac, Frijeska, Rupice Komanske, Laško Rele, Dolovi Komanski i Mokanje.

– u terminu od 08 do 18 sati: naselje oko benziske pumpe u Spužu, Ždrebaonik, dio Martinića oko Mosta Radovića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 15 sati: selo Kosijeri.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubravča Do, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Montex, Podljut, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Dubočke Donje (Bijela Vrata),Cerovačka Glavica, (Zlatna Strana), Dubočke Gornje (Pećinovac),Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do), Crni Kuk, Zanuglina, Somina Donja, Somina Gornja.

Bar

– u terminu od 07:30 do 20 sati: Dio naselja Partizanski put (Ispod Bumeranga), dio naselja Mirošica 2.

– u terminu od 07:30 do 20 sati: Komletno područje Sutomora sa okolinom (moguće beznaponsko stanje)

– u terminu od 08 do 14 sati: Vitići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal.

Plužine

– u terminu od 10 do 11 sati: Unač, Repetiror, Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče,Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje Mala Crna Gora.

– u terminu od 12 do 12:30 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići, Carina, Šćepan Polje, Brijeg, Paklice, Tara Grab, Žeično, Babići, Šarići, Barni Do.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje, dio sela Goražde(potrošači koji se napajahu sa STS 10/0.4kV Goražde 4).

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Selakovići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Skočigorina, Drndari, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije-Cerovići.

– u terminu od 08 do 15 sati: Sutivan (do škole).

– u terminu od 09 do 15 sati: Žurena, Pašića Polje, Potoci, Dubovo, Laholo, Kaševari, Kostići, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Zagrad, Ribarevine, Ostrelj, Ramčina, Zaton, Crhalj, Ostrelj, Rakonje, Nedakusi.

– u terminu od 15 do 17 sati: Lijeska.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati: Oćiba, Liješnje.

– u terminu od 09 do 17 sati: Oćiba, Benzinska stanica, Vladoš, Lugovi, Pčinja, Crkvine, Žirci, Moračka Bistrica.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati: Krstac, Siga, Pobrsijevići, Slatina,Jakovići, Jokići, Gojakovići, Osredina, Crvena lokva, Zaboj, Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Ravnjak, Crna Poda, Dobrilovina.

– u terminu od 10 do 12 sati: Jalovište.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Dio sela Biševo.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Bašča.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Gornji dio naselja Glavice.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Šavnik

– u terminu od 08 do 10 sati: Dobra Sela, Previš, Mtel Repetitor, Godijelja, Grabovica, Tunel Ivica, Motel Provalija, Vrtoč Polje, Bukovica, Fabrika vode Diva, Borovac. (moguća kratkotrajna isključenja na početku i na kraju radova)

– u terminu od 08 do 10 sati: Potrošači u reonu sela Grabovice.

– u terminu od 08 do 15 sati: Mljetičak, Kosorići.

– u terminu od 12 do 14 sati: Potrošači u reonu Gornjeg Timara.

– u terminu od 12 do 14 sati: Dobra Sela, Mljetičak, Slatina, Timar. (moguća kratkotrajna isključenja na početku i na kraju radova)

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

UTORAK

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 13. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 15 sati: Peuta.

– u terminu od 08 do 16 sati: dio ul.Vojvode Vasa Bracanova, ul. Đulje Jovanova, Iveze Vukova, dio ul. Žarka Zrenjanina, dio ul. Franca Rozmana i dio ul. Valtazara Bogišića, dio Farmaka oko crpne, dio Doljana, zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih.

– u terminu od 08 do 18 sati: Termoelektro (naselje kod Aluminijskog kombinata), dio naselja oko JU Ljubović, ul. Ksenije Cicvarić, dio ul. Voislavljevića oko Roki Pistolata, dio ul. Iva Vizina i dio ul. Đure Jakšića, Park Kruševac-Dvorac Kralja Nikole, Stara bolnica i ul. Džona Džeksona,

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Sušica, Šume Bećirovića, Kosić, Jastreb, Mamućevina, dio Lazina, Maljat, Kokotovac i dio Podglavica, Koljat i Slatina.

– u terminu od 08 do 18 sati: naselje oko benziske pumpe u Spužu, Ždrebaonik, dio Martinića oko Mosta Radovića.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Dobrsko Selo i Ulići (kratkotrajna isključenje u navedenom vremenu)

– u terminu od 08 do 17 sati: Markov Do, Bokovo, Kosijeri, Đinovići, Štitari Orašani, Mikulići i Tomići.

– u terminu od 10 do 14 sati: Utrg.

Nikšić

– u terminu od 08 do 18 sati: Macavare, Krtine (Šljeme), Garevac (Baljački Do).

Bar

– u terminu od 07:30 do 20 sati: Dio naselja Partizanski put (Ispod Bumeranga), dio naselja Mirošica 2.

– u terminu od 07:30 do 20 sati: Komletno područje Sutomora sa okolinom (moguće beznaponsko stanje)

– u terminu od 08 do 14 sati: Vitići.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Morinj centar.

– u terminu od 09 do 12 sati: Škaljari, Zatvoreni bazen Nikša Bućin, potrošači oko bazena.

– u terminu od 09 do 13 sati: Kavač dio prema Troici, Stari grad, Katedrala Sv. Tripun i dio Grada od Katedrale do Gurdića.

Herceg Novi

– u terminu od 09 do 10 sati: Zalenika, Kutsko polje, Sasovići, Presjeka.

– u terminu od 09 do 18 sati: Zelenika, Kutsko polje, Potrošači u ulicama Balkanska i Zadrugarska, Glogovik, Marići, Pestorići.

– u terminu od 17 do 18 sati: Zalenika, Kutsko polje, Sasovići, Presjeka.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: djelovi sela Slatina i Ulotina.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Sela:Petnjik,Dapsići,Tmušiće,Batuni,Ranč,Mršina Bara,Planinski prevoj Lokve,Donja Rženica,Zagorje,Kaludra,Rovca i Lisijevo Polje.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Potrk, Obod, Grančarevo donje, Grančarevo gornje.

– u terminu od 08 do 15 sati: Rodijelja i Pripčići.

– u terminu od 09 do 15 sati: Banje selo, Sutivan, Pripčići i Kruševo.

– u terminu od 15 do 17 sati: Medanovići.

– u terminu od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

Kolašin

– u terminu od 08 do 18 sati:

Mojkovac

– u terminu od 08 do 18 sati:

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Biševo – naselje u blizini škole, Čokrlije, Bukovica (zaseci Razdolje, Binjoše, Grablje, Kačari, Rijeka), Blaće i Plunca.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bašča.

Gusinje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: dio sela Grnčar.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić, Šumanovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Send this to a friend