Društvo Mevludin Nuhodžić poručio

Intenzivnijom saradnjom sa civilnim sektorom do iskorjenjivanja trgovine ljudima

Ugovori za realizaciju projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava i društvene brige o djeci i mladima sa devet nevladinih organizacija, u ukupnom iznosu od 80.000 eura, potpisani su danas u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić je ovom prilikom saopštio da je današnje potpisivanje ugovora još jedan prilog daljem razvijanju  već uspostavljene kvalitetne saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave policije  i civilnog sektora na planu borbe protiv trgovine ljudima.

“Nevladine organizacije su prepoznate kao značajan partner državi u kreiranju i sprovođenju nacionalne politike borbe protiv ovog fenomena”, naglasio je Nuhodžić.

Ministar je kazao da je trgovina ljudima jedan od najgrubljih primjera kršenja ljudskih prava, te da odgovor svih subjekata mora biti koordinisan i sveobuhvatan.

Dodao je da je uvjeren da će sprovođenje ovih projekata doprinijeti  ostvarivanju  postavljenih strateških ciljeva, kako u dijelu prevencije, tako i na planu zaštite žrtava trgovine ljudima.

Predstavnici nevladinih organizacija kojima su dodijeljena sredstva, izrazili su zahvalnost što Ministarstvo unutrašnjih poslova  prepoznaje značaj borbe protiv ove negativne društvene pojave.

Aida Petrović, predsjednica NVO Crnogorski ženski lobi je saopštila da će se, današnjim potpisivanjem ugovora, dobra saradnja MUP-a i civilnog sektora koja se u kontiunitetu ostvaruje, dodatno osnažiti.

Poručila je da je cilj projekata human i da se na ovaj način pokazuje da su država i NVO podrška žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije će i u narednom periodu biti pouzdan partner civilnom sektoru, kako bi zajedničkim aktivnostima dali doprinos iskorjenjivanju trgovine ljudima i afirmisanju društva u kojem se eksploatacija i nasilje ne tolerišu”, zaključio je Nuhodžić.

Send this to a friend