Društvo Uspostavljen registar Ne zovi me

Kako blokirati marketinške pozive i poruke

Agencija za elektronske komunkacije i poštansku djelatnost je uspostavila registar “Ne zovi me” u elektronskom obliku koji sadrži telefonske brojeve i e-mail adrese korisnika koji ne žele da primaju elektronske poruke, odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga.

Iz Agencije je saopšteno da upis ili brisanje podataka u registar na osnovu zahtjeva korisnika obavlja, bez naknade, operator sa kojim korisnik ima zaključen pretplatnički ugovor.

“Korisnik podnosi zahtjev za upis u registar operatoru dostavljanjem zahtjeva putem pošte ili u poslovnici operatora; dostavljanjem zahtjeva putem elektronske pošte sa adrese koja je prethodno registrovana kod operatora kao adresa korisnika koji podnosi zahtjev; slanjem SMS-a sa porukom: “Prijava” na broj 14876, sa telefonskog broja korisnika koji se želi upisati u registar”, objašnjavaju u Agenciji za elektronske komunkacije i poštansku djelatnost.

U slučaju kada su njegov broj odnosno e-mail adresa upisani u registar “Ne zovi me”, a korisnik hoće da nastavi da prima elektronske poruke odnosno telefonske pozive u svrhu direktnog marketinga, operatoru se dostavlja zahtjev za brisanje iz registra.

To se može uraditi dostavljanjem zahtjeva putem pošte ili u poslovnici operatora; dostavljanjem zahtjeva, putem elektronske pošte sa adrese koja je prethodno registrovana kod operatora i slanjem SMS-a sa porukom: “Odjava” na broj 14876, sa telefonskog broja korisnika koji se želi upisati u registar.

Telefonski broj odnosno e-mail adresu za koji je podnijet zahtjev operator je dužan da upiše u registar u roku od dva radna dana od dana prijema ispravnog zahtjeva korisnika.

“Svi zainteresovani imaće pristup podacima iz registra”, navode u Agenciji.

Ističu da je upotreba automatskih govornih uređaja bez ljudskog posredovanja (pozivni automati), faks aparata ili elektronske pošte, uključujući SMS ili MMS, za pozive prema korisniku, radi direktnog marketinga, dozvoljena samo uz prethodno pribavljenu saglasnost korisnika.

“Lice koje šalje ili u čije ime se šalju elektronske poruke ili upućuju telefonski pozivi radi direktnog marketinga dužno je da obezbijedi saglasnost korisnika odnosno da prije njihovog slanja provjeri status korisnika u registru”, ističu u Agenciji.

Upis u Registar “NE ZOVI ME” povlači sve prethodno date saglasnosti, tako da se prema telefonskim brojevima i e-mail adresama koji se nalaze u registru ne smiju upućivati elektronske poruke odnosno telefonski pozivi u svrhu direktnog marketinga.

S.Đ.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Makito
Gost
Makito

Greska u formatu poruke. Svaki vam je posao ovakav.

Send this to a friend