Društvo

Komunikacija sa pisarnicama sudova isključivo poštom i e-mailom

Pisarnice svih sudova Crne Gore, od 20 marta 2020. do daljnjeg, obustavljaju prijem stranaka, postupajući u skladu sa naredbama i preporukama Ministarstva zdravlja, za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja COVID-19.

“U skladu sa ranije donijetim mjerama predsjednice Vrhovnog suda, sudovi će pismena primati putem Pošte Crne Gore i elektronske pošte. Informacije o kontaktima svih sudova, stranke mogu pronaći na inretnet stranicama sudova, na portalu www. sudstvo.me“, sopšteno je iz Vrhovnog suda.

Napominju da je e-mail Vrhovnog suda: [email protected], a telefon pisarnice 020/665-388.

Vrhovni sud podsjeća, da se rad sudova odvija na način da se obezbijedi zakonito, efikasno i nesmetano vršenje poslova, uz puno poštovanje donijetih naredbi i preporuka Ministarstva zdravlja.

S.Đ.

Send this to a friend