Društvo

Lica sa invaliditetom ne smiju ostati društveno nevidljiva

Lica sa invaliditetom ne smiju ostati društveno nevidljiva jer imaju sva prava na jednake mogućnosti, ali i pravo na različitosti, ocijenjeno je na okruglom stolu povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji se obilježava sjutra.

Kako je kazala Blanka Radošević-Marović ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Vlada Crne Gore stvara uslove za aktivno uključivanje lica sa invaliditetom u društveno-politički život budući da je jednako ostvarivanje ljudskih prava jedan od najvažnijih pretpostavki demokratije.

“Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prati primjenu međunarodnih standarda za zaštitu lica sa invaliditetom, preduzimanje mjera za njihovu implementaciju u pravni sistem Crne Gore, sprovođenje zakonskog i strateškog okvira, ali radi, zajedno sa svim relevantnim akterima, na podizanju svijesti opšte i stručne javnosti kroz edukacije i treninge u vezi sa eliminacijom stereotipa i predrasuda”, istakla je ona.

Ove godine, ministarstvo je iniciralo održavanje Okruglog stola na temu učešća lica sa invaliditetom u političkom i javnom životu, upravo u cilju razvijanja političke ravnopravnosti odnosno omogućavanju licima sa invaliditetom da budu na mjestima donosilaca odluka.

Damjan Tatić, član UN Komiteta za prava lica sa invaliditetom istakao je da je članom 21 Univerzalne deklaracije o pravima čovjeka svakom pojedincu garantovano pravo da učestvuje u upravljanju javnim poslovima svoje zemlje.

On je istakao da osobe sa invaliditetom imaju višestruke poteškoće kada je riječ o ostvarivanju i biračkog prava. Osobe pod starateljstvom mogu biti lišene prava da biraju i da budu birane u organe vlasti.

Zatim, osobe sa senzornim invaliditetom često ne mogu da dođu do relevantnih informacija, a korisnici kolica nailaze na nepristupačna glasačka mjesta. Slabovidim i licima sa oštećenjem vida potrebno je obezbjediti na neprikosnoven način podršku,a da ista ne utiče na slobodno ispoljavanje biračke volje.

Kao glavni izazov u oblasti zaštite i unapređenja prava lica sa invaliditetom prepoznato je njihovo autetntično predstavljanje, kao i njihovo autentično zastupanje.

Takođe, konstatovano je da veliki izazov ostaje primjena pravnih propisa, te pitanje kako da donosioci odluka podstaknu lica sa invaliditetom da se uključe u politički i javni život.

2

avatar
1000
2
0
0
 
2
Basketaš 3 x3Sonja
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Basketaš 3 x3
Gost
Basketaš 3 x3

30 godina ste na vladti a istu priču pričate trebalo bi !? što ne učinite nešto pa ne bi trebalo rekli bi uradili smo to i to i papagaji bi promenili priču za tolike godine a vi ko švabo trala la

Sonja
Gost
Sonja

Predstavnici lica sa invaliditetom zestoko korise i zloupotrebljavaju Zakon o radu na nacin jer oni od drzave primaju plate preko 2000€. Klasicno obesmisljavanje zakona!

Send this to a friend