Društvo

Na dva smjera na FPN-u biće upisano više studenata

Na dva smjera postdiplomskih specijalističkih studija Fakulteta političkih nauka (FPN)- Međunarodni odnosi i Socijalna politika i rad biće upisano više studenata.

To je odlučeno na današnjoj sjednici Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore u Podgorici, pošto je UO pokrenuo postupak za dopunu licence.

Predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica kazao je da je riječ o povećanju broja studenata za upis, sa broja 30 na 50.

“Ovo proširenje na oba smjera se odnosi na samofinansirajuće studente, a dopuna licence bi važila od studijske 2019/2020. godine”, dodao je on.

Na današnjoj sjednici je konstatovano i da je Velimiru Rakočeviću prestala funkcija dekana Pravnog fakulteta istekom mandata.

Send this to a friend