Društvo

Najviše trošimo ljekove za kardiovaskularni sistem

Građani Crne Gore tokom prošle godine popili u više 85,5 miliona eura ljekova, što je za gotovo osam i po miliona više nego godinu ranije.

U izvještaju Agencije za ljekove o potrošnji medikamenata za 20l8. navedeno da je za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za ljekove koji su nabavljeni na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje izdvojeno 59.384.849,45 eura, što predstavlja 69,32 odsto od ukupno utrošenih sredstava za ljekove u Crnoj Gori tokom 2018. godine.

Izvještaj iz 15 registrovanih veledrogerija pokazuje da su građani najviše uzimali ljekove za kardiovaskularni sistem 413,22 dnevnih doza na 1000 stanovnika (DDD/1000/dan), slijede ljekovi za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa sa 312,81 dnevnih doza na 1000 stanovnika, medikamenti za bolesti digestivnog sistema i metabolizma 128,53 DDD/1000/dan i ljekovi koji djeluju na nervni sistem 117,56 DDD/1000/dan.

Od ukupno 85.664.995,02 eura koliko je potrošeno 2018., za antineoplastice i imunomodulatore otišlo je oko 20,5 miliona. Na ljekove koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma potrošeno je oko 11,3 miliona, a za liječenje bolesti krvi i krvotvornih organa oko 10,2 miliona eura.

Send this to a friend