Društvo

Obavještenje o planiranim prekidima struje za 11. i 12. novembar

Ilustracija

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedeljak 11. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 12 sati: Zabjelo, dio grada oko autobuske i željezničke stanice, dio grada oko Gintaša, Pobrežje, Zelenika, pekara Impek, dio Dahne, dio Stare Varoši, Stara medicinska škola, dio grada oko Ljubovića, Ćemovsko polje, Hemofarm, Duvanski Kombinat, Montefarm i ulica 8. marta (isključenja u od 10 minuta navedenom periodu);

– u terminu od 08 do 11 sati: krug Titex-a, dio Dahne, Dajbabe i Botun;

– u terminu od 09 do 12 sati – zgrade u ul. Janka Đonovića preko puta Family kvarta;

– u terminu od 08:30 do 10 sati – ulice Atinska i Vukice Mitrović (naselje uz magistralu);

– u terminu od 08 do 15 sati: Slavonska ulica, ul. Dragoljuba Milačića, Hercegnovska ulica, Andrijevička i Danilovgradska ulica, dio ul. Iva Andrića, ul. Vita Nikolića i Ludviga Kube, dio ul. Milana Raičkovića, dio Kotorske ulice, dio Kuća Rakića, dio ul. Generala Sava Orovića i dio Goranske ulice;

– u terminu od 08:30 do 15 sati – zgrade u ul. 27 mart (preko puta stovarišta Đurović);

– u terminu od 08 do 15 sati – zgrade u ul. Admirala Zmajevića i Zmaj Jovinoj, kao i ulici preko puta škole.

Tuzi

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke Gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – Gostilje i Suk.

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Okolišta i Zagora;

– u terminu od 08 do 18 sati: dio Vidrovana, kaptaža – Vidrovan, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje i Praga;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Zakurljaj;

– u terminu od 08 do 18 sati – Grahovo.

– u terminu od 09 do 11:30 sati – Koni (Pjastera);

– u terminu od 10 do 11:30 sati – Drobilica i Rudnik boksita;

– u terminu od 12 do 13:30 sati – rampa „Boksita“;

– u terminu od 12 do 13:30 sati – Sportski centar;

– u terminu od 13:30 do 15 sati – hotel „Onogošt“;

– u terminu od 13:30 do 15 sati – Tei-mont;

– u terminu od 15:15 do 16:45 sati – kolektor Studenca.

Budva

– u terminu od 08:30 do 10 sati – naselje pored hotela „Maestral“.

Kotor

– u terminu od 09 do 12 sati – Škaljari (dio od zgrade Izgradnje prema Crvenom brijegu);

– u terminu od 09 do 13 sati – od Markovog Rta do kraja Stoliva;

– u terminu od 09 do 14 sati – naselja u Risnu (Bujevina, Banja, Perast, Dražin Vrt, Bajova Kula i ribnjak “COGI”);

– u terminu od 09 do 11 sati: područje oko stare fabrike „Ljekobilje“ i benzske pumpe, Novo naselje, Ekostan i Monrus u Risnu.

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati: Kameno, Žlijebi, Ubli, Mokrine, Kruševice i Vrbanj;

– u terminu od 08 do 09 sati – Topla (područje iznad Doma zdravlja).

Ulcinj

– u terminu od 08 do 14:30 sati – objekti od autokampa “Tomi” prema plaži Majami;

– u terminu od 08 do 13 sati – Lisna Bori;

– u terminu od 11 do 13:30 sati: Đerane, Velika plaža, hoteli (Otrant, Lido, Belvi i Olimpik), centar Štoja, Gornji Štoj, Ada Bojana, kao I kompletno područje Vladimira i Ostrosa.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dapsići, Tmušići i Planinski prevoj „Lokve“;

– u terminu od 08 do 17 sati – dio sela Luge.

Petnjica

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Radmanci i dio sela Trpezi.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Hakanje.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Bašča i Klanac.

Šavnik

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Gornje Polje, Dubrovsko, Rudo Polje, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Petnjica, Pošćenje, Mokro, Gradac, Bijela, Miloševići i Kruševice;

Žabljak

– u terminu od 08 do 17 sati: Razvršje, Usijek, Motički Gaj, restoran „Izvor“, Virak, Smrčevo Brdo, Pošćenski kraj, Kovčica i Uskoci.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati – Mijakovići;

– u terminu od 09 do 17 sati – Premćani i Brda;

– u terminu od 09 do 14 sati – Boljanići.

Bijelo Polje

– terminu od 07:30 do 08:30 i od 16 do 17 sati: dalekovod 10 kV Tomaševo (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice škola, Reljin Kamen, Kameno Polje i Džukeljska Jama);

– terminu od 07:30 do 17 sati: Barice – škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena i Pisana Jela;

– u terminu od 09 do 14 sati: Stožer, Lijeska i Lješnica.

Mojkovac

– u terminu od 10 do 15 sati: Gostilovina, Kaludra, Bistrica, Crna Poda i Ravnjak;

– u terminu od 09 do 14 sati: Podbišće, Feratovo Polje, Gacka, Kovijanići, Štitarica, Mrdo i Baza.

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati: dalekovod 10 kV “Skrbuša” (Dulovine, Šljivovica, Izlasci, Manastir Ćirilovac, Smrčje, Rečine, Skrbuša, Bijeli potok, Planinica, Padež, Mateševo, Jabuka, Drcka, Đekić, Sunga, Vranještica, Suva gora, Bare Kraljske, Vukićevića Lug i Drndari);

– u terminu od 09 do 15 sati – Šljivovica;

– u terminu od 08 do 15 sati – Bogutov Do.

Obavještenje o planiranim prekidima za 12. novembar

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 12. novembra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 12 sati: krug nekadašnjeg Elastika i naselje oko njega, Sadine, Sjenokos i okolina nekadašnjeg Radoja Dakića (isključenja u trajanju od 10 minuta u navedenom periodu);

– u terminu od 08 do 15 sati: Slavonska ulica, ul. Dragoljuba Milačića, Hercegnovska i Andrijevička ulica, Danilovgradska ulica, dio ul. Iva Andrića, ul. Vita Nikolića i Ludviga Kube, dio ul. Milana Raičkovića, dio Kotorske ulice, zgrade u ulici 27. marta (preko puta stovarišta Đurović), dio ul.Lješkopoljske od Hemka prema kanalu i Berska ulica.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati – Gostilje;

Cetinje

– u terminu od 08 do 16 sati: Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće Do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska Župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija;

– u terminu od 09 do 12 i od 12 do 17 sati: Donje Polje, Gruda, Podgranicom, dio Njegoševe ulice, Bajove, Dečanske, dio Zmajeve ulice, dio ulice Petra Lubarde, Vuka Mićunovića, Vojvode Batrića, dio V proleterske ulice, Balšića pazar, kao i rezidencija Predsjednika CG, Ministarstvo kulture, Štamparija, Policija, hotel Grand, Cetinjski manastir, zatim i Crna greda, Obzovica, Vrela, Ugnji, Očinići, Gluhi Do i Prekornica (u terminu od 12 do 17 sati isključenja će trajati oko 45 minuta).

Nikšić

– u terminu od 10 do 12 sati: Brezna, Gornja Brezna, Lug, Bajovo Polje, Potrk, Duba, Zaborje, Polja Pejovića, Bukovac, Miljkovac, Rudinice, Seljane i Zakamen;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Rokoči i repetitor Krotinja;

– u terminu od 08 do 17 sati: dio Vidrovana, kaptaža – Vidrovan, Gornje Polje, Orah, Šipačno, Pišteta, Dubrave, Lipova Ravan, Jasenovo Polje i Praga;

– u terminu od 07:30 do 18 sati – Zakurljaj;

– u terminu od 08 do 18 sati – veći dio Grahovo.

Kotor

– u terminu od 09 do 15 sati: Gornj Morinj, Svrčak, Bunovići, Bakoči i Repaji;

– u terminu od 09 do 13 sati – područje od Markovog Rta do kraja Stoliva;

– u terminu od 09 do 12 sati – Turist B u Dobroti (područje od gradske plaže do Fakulteta za pomorstvo).

Herceg Novi

– u terminu od 07 do 15 sati – Kameno, Žlijebi, Ubli, Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Đerane, Velika plaža, hoteli (Otrant, Lido, Belvi i Olimpik), centar Štoja, Gornji Štoj i Ada Bojana;

Bar

– u terminu od 08 do 11 sati – zgrada Pajkovića.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Tomaševo” (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice – škola, Reljin Kamen, Kameno Polje i Džukeljska Jama);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Gubavač” (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir);

– u terminu od 11 do 12 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Kradenik, Crhalj, Goduša, Vrbe, Sipanje, Ličine, Sušica, Osmanbegovo Selo, Moravac, Dupljaci, Đalovići, Žurena, Brzava, Femića Krš, Prijelozi, Pašića Polje, Dubovo, Potoci, Kostići, Laholo, Zagrad, Srđevac, Bioča, Crniš, Jagoče, Lozna, Poda i Trubina;

– u terminu od 12 do 15 sati: Crnča, Radulići, Ivanje, Godijevo, Kradenik, Crhalj, Goduša, Vrbe, Sipanje, Ličine, Sušica, Osmanbegovo Selo, Moravac, Dupljaci i Đalovići;

– u terminu od 09 do 14 sati: Nikojac, Rasovo, Ivanje i Marinkovići.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 13 sati – Gornja Polja;

Kolašin

– u terminu od 09 do 15 sati: Vladoš, Andrijevo, Bogutov Do, Cerovica, Jasenova, Liješnje, Međuriječje, Velje Duboko, Rovca, Mrtvo Duboko, Smolice, Trešnjica, Višnje, Bulje i Trmanje.

Berane

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dapsići, Tmušići i Planinski prevoj „Lokve“.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Gornja Rženica.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Bašča idio sela Bać.

Šavnik

– u terminu od 07:30 do 17:30 sati: Duži, Kutnja Njiva, Komarnica i Kozarica;

Pljevlja

– u terminu od 08 do 17 sati – Otilovići;

– u terminu od 10 do 11:30 sati: Kalušići, Grevo, Klačar, Mrzovići, Rabitlje, Zabrđe, Zenica, Šumani, Klanica Trojica, Duja, Vujanović, Dragaš, Mišović, Pauče, Podrogatac, Borovica, Vrbica, Lađana, Kruševo, Kakmuže i Dragaši;

– u terminu od 11:40 do 13:10 sati: Crljenice, Rudnica, Zaglavice, Crni Vrh, Stajišta, Bjelibor, Trlica, Koši Do, Brenta Marić, Otilovići, Pilana Brašanac, Lukavice, Mihailovica, Vijenac, Ranč, kao i Deveta ulica, Bakrenjače, Donja Rudnica, Leovac, Jasen Stevanović, Srdanov Grob, Donje i Gornje Jugovo, Milunići, Male I Velike Krće, Gotovuša, Krečana Vraneš, Tusko brdo, Okazion Laković, Brvenica, Potoci, Radeta, Bušnje i Asvaltna baza;

– u terminu od 08 do 17 sati: Zbljevo, Vidre, Bučje, Gosteč, Zadublje, Hoćevina, Šljivansko, Pliješevina, Hodžići i Trnovice

– u terminu od 13:40 do 15:10 sati: Mataruge, Kleke, Vukovo Brdo, Kozica i Raćevo.

Žabljak

– u terminu od 09 do 17 sati – Krnja Jela;

– u terminu od 08 do 17 sati – Uskoci.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Danilovgrad (od 11.11. do 16.11.)

Srijeda – Petak: Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, Boronjina, Mandići i Miokusovići.

Berane (od 11.11. do 16.11.)

Ponedeljak, utorak i petak: Kurikuće, Vuča, Jelovica, Glavaca, Crni Vrh, Veliđe, Dolac, Praćevac i vodo-zahvat Praćevac, Bastahe, dio Lubnice i Vuča;

Srijeda i četvrtak: djelovi sela Lužac i Buče, kao i kratkotrajna isključenja za područje Banjevca, Jugovine, Vinicke, Navotine, Rijeke Marsenić, Gradine, Lukinog Vira, Trepče i Šekulara.

Nikšić (od 11.11. do 16.11.)

Ponedjeljak: Donja Zagora;

Utorak: Rokoči;

Srijeda: Tospude, Tresnjevo, Repetitor i Rokoči;

Četvrtak – Zaslap i Nudo;

Petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči.

Šavnik (od 11.11. do 16.11.)

Rudo Polje, Dubrovsko, Gornje Polje, Duži, Kutnja Njiva, Komarnica, Kozarica, Prekornjača, Pošćenje, Petnjica, Gradac, Mokro, Bijela, Miloševići i Kruševice.

Bijelo Polje (od 11.11. do 16.11.)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila od ponedeljka 11. novembra do petka 15. novembra, biće ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Danilovgrad 11.11. – 15.11.

Ponedeljak: Adžin Most, Dobro Polje, Šobajići i Bare Šumanovića;

Utorak: Bare Šumanovića, Vinići i Šobajići;

Srijeda: Kula Vinići;

Četvrtak: Rova i Veleta;

Petak: Kujava.

U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja električnom energijom od 08 do 18 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu.

Send this to a friend