Društvo

Ojačali kapacitete studenata da utiču na na proces donošenja odluka

U okviru Programa studentskog aktivizma „GLAS STUDENTIMA!“, koji realizuje nevladina organizacija Mladi Romi, 25 studenata romske i većinske populacije ojačalo je retoričke sposobnosti u cilju efikasnijeg uticaja na proces donošenja odluka koje se tiču pitanja Roma, manjinskih naroda i socijalne politike.

Učesnici programa su, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, simulirali parlamentarnu debatu na temu izmjena Zakona o izboru odbornika i poslanika.

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha, pojasnio je da se Program studentskog aktivizma sprovodi u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – Glas studentima, podrška radnicima!”, kojeg realizuju u saradnji sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore, uz podršku Evropske unije.

“Cilj projekta je da ojačamo kapacitete studenata pripadnika većinske zajednice i romske zajednice, kroz organizaciju parlamentarnih debata, seminara o demokratiji i ljudskim pravima, odnosima sa javnošću, kao i drugim temama koje smo procijenili značajnim za jačanje njihovih kapaciteta“, pojasnio je Jaha.

On je rekao da projekat ima za cilj i da umanji predrasude prema romskoj zajednici na način što su u aktivnosti uključeni pripadnici većinskog naroda.

“U proteklih deset godina, u okviru projekata koji su implementirani za romsku zajednicu, u najvećem broju slučajeva, korisnici programa su bili isključivo pripadnici romske zajednice. Vrijednost ovog projekta je što je mješovita grupa, što doprinosi socijalizaciji i inkluziji“, pojasnio je Jaha.

Govoreći o temi današnje debate, koja se ticala izmjena izbornog zakonodvastva, Jaha je podsjetio da su prošle godine sa partnerskim organizacijama podnijeli inicijativu parlamentu da se omogući da romska zajednica ima svog autentičnog predstavnika u parlamentu.

“To je ono što mi očekujemo kroz određene izmjene koje tek treba da predstoje. Zatražili smo da, kao što to zakon propisuje za druge manjine, postoji afirmativna akcija i za romsku zajednicu“, naveo je Jaha.

Koordinatorka Programa studentskog aktivizma „GLAS STUDENTIMA!“, Tina Sekulović, pojasnila je da u okviru programa imaju 25 učesnika romske i većinske populacije koji su prisustvovali treninzima o demokratiji i ljudskim pravima, o političkom sistemu Crne Gore, o javnim nastupima, kao i parlamentarnim debatama.

“Edukacije na sve te teme su izuzetno važne, naročito o parlamentarnim debatama, zato što smo već sproveli simulacije parlamentarnih debata na Fakuletu političkih nauka, danas na Pravnom fakultetu, biće održana još jedna na Pravnom fakultetu, a to će sve da prethoditi završnoj debati na 8. april, Svjetski dan Roma“, pojasnila je Sekulović.

Ona je kazala da je cilj aktivnosti jačanje retoričkih sposobnosti, unaprijeđenje javnog nastupa, efikasniji uticaj na proces donošenja odluka, kao i na kreiranje javnih politika koje se tiču samog pitanja Roma, manjinskih naroda, socijalne politike i pitanja mladih.

Učesnica Programa studentskog aktivizma „GLAS STUDENTIMA!“ i studentkinja Ekonomskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Almedina Jasharaj, kazala je da su joj kao pripadnici romske nacionalnosti govorili da se atom može razbiti, a predrasuda ne.

“Kroz aktivnosti ovog projekta sam utvrdila drugačije. Ovaj projekat je uticao na to da je, uključivanjem studenata romske nacionalnosti i većinskog stanovništva, došlo do razbijanja predrasuda, kao i boljeg međusobnog poštovanja “, navela je Jasharaj.

Učesnik Programa studentskog aktivizma „GLAS STUDENTIMA!“ i student, Mirko Stojkanović, kazao je da su u okviru projekta učestvovali u velikom broju aktivnosti koje su ih, kako je naveo, pospješile na razmišljanje, saznanje novih stvari „koje će nam koristiti kako u daljem životu i školovanju“.

“Stekli smo saznanja o tom ekako se mijenja zakon, kroz vježbe. Studenti jedini mogu da doprinesu promjenama u našem društvu. Oni su često anulirani, i njihov glas se uopšte ne čuje“, istakao je Stojkanović.

Send this to a friend