Društvo

Oluja u Hagu: Cilj operacije Oluja

Centar za građansko obrazovanje CGO je dio kampanje koja počinje danas, a koju vode SENSE Centar, Srpsko narodno vijeće, Documenta Zagreb i Fond za humanitarno pravo u znak sjećanja na civilne žrtve stradale tokom i nakon vojno-policijske operacije Oluja u ljeto 1995.

Kako je objavljeno na Facebook stranici CGO, kampanja obrađuje pet ključnih tema o kojima su se na suđenju generalima Gotovini, Čermaku i Markaču sporile optužba i odbrana, a povodom kojih su Raspravno i Žalbeno vijeće MKSJ – na osnovu istih činjenica i istog prava – došli do dijametralno suprotnih zaključaka.

Send this to a friend