Društvo Među najboljih 100 u Evropi: U OXFORD-u počeo upis 32. generacije

OXFORD centar: Evropska škola – evropski kvalitet

U toku je upis nove generacije polaznika u OXFORD Internacionalni centar za učenje stranih jezika, jedinu međunarodno priznatu školu ove vrste u našoj zemlji, koja je nedavno proslavila svoj jubilej – 32. godišnjicu rada.

Direktor za nastavu u toj renomiranoj obrazovnoj instituciji, Marko Lopičić, sumirao je postignute rezultate i govorio o budućim zadacima i obavezama, ističući da su duboko svjesni da se povjerenje teško dobija.

“Ovdje je svaka školska godina korak više u širenju obrazovne misije. Tako će biti i ove školske godine, jer će se nastava, kako u Centru u Podgorici, tako i poslovnim jedinicama u Baru, Bijelom Polju, Budvi i Nikšiću, odvijati po najsavremenijim metodama i nastavnim planovima, odnosno uz pomoć literature i udžbenika koji se danas koriste u OXFORD centrima širom Evrope. Dakle, OXFORD u Podgorici, Budvi ili u Nikšiću se ni po čemu ne razlikuje od OXFORD-a u Londonu i drugim metropolama”, ukazao je Lopičić.

To, kako je dodao, nije moglo promaći rigoroznim predstavnicima obrazovnih institucija Savjeta Evrope, pa je OXFORD iz Podgorice uvršten među stotinu najboljih evropskih škola za pružanje jezičkih usluga, jer je ispunio 168 zahtjeva Savjeta Evrope iz ove oblasti.

Da je taj Centar krenuo pravim evropskim putem potvrđuje i podatak da je OXFORD centar ekskluzivni zastupnik Londonske Privredne Komore u oblasti obrazovanja, kao i to što im je Privredna Komora Crne Gore u septembru 2017. godine dodijelila sertifikat – SME Excellent.

“Kroz učionice i kabinete OXFORD-a prošlo je više od 90.000 polaznika, za kvalitetne jezičke usluge dobio je sertifikat ISO 9001:2015, a za kvalitetne jezičke usluge iz oblasti engleskog i italijanskog, a od nedavno, u saradnji sa IH Podgorica, i njemačkog jezika, zainteresovano je sve više mladih, ali i crnogorskih privrednika”, navode u OXFORD-u.

Dodaju da se posebno ističu kursevi za djecu od četiri do 12 godina.

“Škola raspolaže sa najsavremenijim školskim prostorima, a u OXFORD Centru je, za razliku od drugih škola, angažovano nekoliko stranih predavača, što je garancija usavršavanja stranih jezika po evropskim standardima. Na drugoj strani, stručne delegacije Centra učestvuju na svim seminarima Evropske asocijacije za kvalitetne jezičke usluge, pa su nastavni planovi, programi i metodi rada usaglašeni sa sličnim u Evropi”, naglašavaju u toj instituciji.

U OXFORD-u su svi nivoi usklađeni sa „Zajedničkim jezičkim okvirom za jezike – Common European Framework for languages“.

Nivelaciju nivoa i opštu standardizaciju programa uskladili su stručnjaci Evropske Asocijacije nadležni za tu oblast.

Lopičić ističe da je formula za uspjeh u OXFORD centru prvenstveno bazirana na savremenoj „komunikativnoj metodi“, koja se sprovodi po EAQUALS standardima, čiji su punopravni član.

Prema njegovim riječima, praksa koja se koristi širom svijeta – angažovanje iskusnih profesora sa izvornog govornog područja -pokazala se kao izuzetno dobra, a postignuti rezultati i zadovoljstvo polaznika to potvrđuju.

“Posebno su impresionirani interaktivnim tablama i savremenom OUP literaturom, koja se zasniva na interaktivnom učenju. Iznad svega, u OXFORD-u se organizuju stručne tribine, seminari i okrugli stolovi, kojima je cilj unaprijeđenjem nastavnih programa, sprovođenje savremenih metoda i uopšte širenje prosvjetne misije OXFORD-a. Tako će biti i ubuduće. Sve zbog naših polaznika, kako mladih, tako i onih kadrova iz privrede Crne Gore, koji imaju sve više povjerenja u naš rad”, poručuje Lopičić.

www.oxfordcentar.com

Šta je EAQUALS?

EAQUALS je svjetska asocijacija pružalaca usluga učenja jezika. Osnovana je 1991. godine i ima više od 120 akreditovanih članova u 21 zemlji. To je jedina takva međunarodna asocijacija koja ima akreditacionu šemu za provjeru kvaliteta koji se nudi od strane institucionalne članice, koja organizuje kurseve jezika.

https://www.eaquals.org/our-members/accredited-members/

Njegov cilj je da promoviše i garantuje kvalitet u jezičkim nastavnim institucijama. Da bi se postigao ovaj cilj, EAQUALS je kreirao i objavio zahtjevan set kriterijuma za članstvo. Oni su postavljeni u obliku četiri povelje: Opšta povelja, Povelja za polaznike kursa, Povelja za zaposlene i Informativna povelja.

Prije nego što postanu akreditovani članovi  EAQUALS-a, škole i organizacije moraju da prođu kroz rigoroznu inspekciju zasnovanu na EAQUALS poveljama. Nakon četiri godine moraju biti ponovo inspektovane.

EAQUALS-ovim programom ne provjeravaju se samo procesi i dokumentacija, već i ono što se u stvarnosti dešava. Pažnja je usmjerena na iskustvo polaznika – funkcionisanje škole u praksi, a ne samo u teoriji.

EAQUALS takođe objavljuje nastavne materijale koji se odnose na razne aspekte podučavanja stranih jezika.

EAQUALS takođe:

  •  daje javne prezentacije u različitim djelovima Evrope
  •  učestvuje u radionicama i na stručnim konferencijama
  •  doprinosi stvaranju stručnih časopisa i međunarodnim projektima
  •  sarađuje sa drugim tijelima za obezbjeđivanje kvaliteta
  • svoje standarde kvaliteta dijeli sa ostalim obrazovnim tijelima
  • promoviše priznavanje EAQUALS-ovog logoa kao garancije kvaliteta stručnim saradnicima i klijentima.

EAQUALS funkcioniše kao nezavisno akreditaciono tijelo i stoga ne podliježe akreditaciji drugih. On učestvuje u projektima Savjeta Evrope, a ponekad ga Evropska komisija konsultuje u vezi sa pitanjima u oblasti jezičkog obrazovanja. Savjet Evrope dodijelio je EAQUALS-u status pridruženog člana.

http://oxfordcentar.com/2016/03/18/eaquals/

Upis u toku

U toku je upis nove generacije polaznika. Nastava se odvija dva puta nedjeljno, u blokovima od dva školska časa, osim za predškolski uzrast i osnovce, koji uče dva puta sedmično po 45 minuta.

Cijena četvoromjesečne nastave engleskog jezika za osnovce iznosi 100 eura za 32 časa, dok je cijena za srednjoškolce i odrasle 200 eura za 64 časa. U cijenu je uračunato polaganje, a kandidati koji uspješno polože završni ispit dobijaju međunarodni sertifikat.

“Cijena jednog časa se kreće oko tri eura u prosjeku. Plaćanje se vrši u dvije rate. Godinama se cijena nije mijenjala, jer naš je cilj da kandidati kvalitetno nauče i usavrše engleski jezik”, naglašava Lopičić.

Polaznici koji prvi put dođu u OXFORD Centar se testiraju radi provjere znanja, da bi znali od kog nivoa bi trebalo da krenu. Testiranje je besplatno.

“Kažu da vrijediš onoliko koliko jezika znaš, a ulaganje u učenje stranih jezika je ulaganje u budućnost. Zato ne propustite svoju šansu za bolju budućnost i upišite kurs”, poručuju iz OXFORD-a.

Send this to a friend