Društvo

Plan da se znatno poveća broj laparoskopskih operacija

Ivan Dukić

Benefiti laparoskopske hirurgije su brži oporavak pacijenta, manje krvarenje, manji postoperativni bol i kraći boravak u bolnici, zbog čega je plan za narednu godinu da se poveća broj laparoskopskih operecija i da se u te operacije uključi što više mladih ljekara, kazao direktor Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Crne Gore (KCCG), dr Ivan Đukić, pojašnjavajući da laparoskopija predstavlja savremen i sofisticiran operativni pristup.

“To je jedna moderna, operativna tehnika. Sama laparoskopija predstavlja minimalno invazivni hirurški tretman i za razliku od hirurškog tretmana kod otvorene hirurgije, trauma po trbušni zid i samog pacijenta je znatno manja”, objasnio je Đukić u intervjuu PR Centru.

On je rekao da se u toku otvorene hirurgije na trbušnom zidu prave rezovi od pet, šest, deset centimenatara, dok su kod laparoskopskih operacija traume i rezovi minimalni.

“To su ubodni rezovi, kod kojih mi uvodimo određene instrumente i koji su veličine od pola do jednog centimetra. Obično su to tri ili četiri takva porta”, kazao je Đukić.

On je istakao da se skoro sva ginekološka patologija danas može uraditi laparoskopskim tretmanom.

“U svijetu je trend da se kompletna hirurgija što više radi laparoskopski, upravo zbog benefita koje dobijamo. Neke radikalne oparacije koje radimo kod malignih bolesti grlića materice i jajnika se kod nas još uvijek ne rade laparoskopski”, rekao je Đukić.

Prema njegovim riječima, benefiti laparoskopske hirurgije su znatno brži oporavak pacijenta, manje krvarenje i postoperativni bol, kao i kraći boravak u bolnici.

“U zavisnosti od hirurškog zahvata boravak u bolnici je između 24 i 48 sati i takav pacijent se vrlo brzo vraća svakodnevnim aktivnostima. Laparoskopija je, prevashodno, veliki benefit za pacijenta, ali je i ušteda bolnice velika, upravo zbog toga što je pacijent kraće u bolnici, što koristi manje medikamenata”, objasnio je Đukić.

On je naglasio da vodeći stručnjaci, koji se bave laparoskopijom, ističu da je prikaz operativnog polja znatno kvalitetniji i bolji.

Đukić je istakao da Klinika za ginekologiju i akušerstvo KCCG-a, ima najsavremeniji laparoskopski stub sa najsavremenijom tehnikom.

“Koristimo optiku, koja daje veliko uvećanje. To su savremeni optički instrumenti, sa vizuelizacijom na ekranu. Mi u KCCG-u na ginekologiji imamo jedan od najsavremenijih laparoskopskih aparata sa rezolucijom kamere 4 K. Mi u toku operacija, možemo da vizualizujemo neke krvne sudove i neke elemente, koje ne možemo da vidimo ni golim okom u toku otvorene hirurgije”, objasnio je Đukić.

Najčešće operacije, koje se rade laparoskopskom tehnikom su, kako je rekao, ciste na jajnicima, vanmaterične trudnoće, a sve češće se, kako je dodao, radi laparoskopska histerektomija ili “uklanjanje ginekoloških organa laparoskopskim putem”.

On je objasnio da i laparoskopija, kao i svaka hirurška intervencija, ima ograničenja.

“Ona nije primjenjiva za pacijente, koji su prethodno imali niz operacija, pacijente koji su izuzetno gojazni, koji imaju neke druge kontraindikacije za samu laparoskopsku proceduru”, kazao je Đukić.

On je rekao da je plan za narednu godinu da se znatno poveća broj laparoskopskih operacija i da se što veći broj mladih ljekara, kada prođu bazičnu hiruršku obuku i tehniku, uključi u laparoskopske operacije.

“Plan je da sljedeće godine, kada je riječ o karcinomu grlića materice, u KCCG-u uradimo prvu laparoskopsku radikalnu histerektomiju. Želim da istaknem da je prevencija raka grlića materice neophodna i to mora biti obaveza i imperativ svih naših pacijentkinja. Grlić materice je specifičan organ, kome se lako može pristupiti za bilo koju dijagnostičku proceduru i sve na vrijeme otkrivene promjene mogu se stopostotno uspješno izliječiti”, kazao je Đukić.

On je istakao da se laparoskopska hirurgija može razumijeti i kvalitetno raditi, tek nakon što se savlada osnovna hirurška tehnika.

“I u toku laparoskopskih operacija može doći do određenih komplikacija, koje moramo da zbrinjavamo, kada se sa laparoskopske mora preći na otvorenu hirurgiju. Tako da hirurg moda da odlično poznaje i otvorenu i laparoskopsku hirurgiju”, rekao je Đukić.

Eldina Džogović

Pacijentkinja, Eldina Džogović, kojoj je laparoskopski operisana cista na jajniku, sat nakon operacije nam je kazala da se super osjeća i da nema nikakvih bolova.

Send this to a friend