Društvo

Planirana isključenja struje u četvrtak zbog radova na mreži

Zbog planiranih radova na mreži, u četvrtak 01. oktobra, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 08 do 16 sati: zgrade u Park šumi Zagorič i naselje oko njih, ul. Radnička, dr Milutina Kažića i Gornji Vranići – ul. Đura Čagorovića.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Đeđezi i Slatina.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Karuč, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića. (kratkotrajna isključenja)

– u terminu od 08 do 17 sati: Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci , Božija Voda.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Pišteta.

– u terminu od 08:30 do 15 sati: Ubla.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići.

Bar

– u terminu od 07:30 do 20 sati: dio naselja Partizanski put i Mirošica u Sutomoru.

– u terminu od 07:30 do 20 sati (moguće beznaponsko stanje): komletno područje Sutomora sa okolinom.

– u terminu od 08 do 17 sati: Gluhi Do, Limljani i vodovodne pumpe Malo i Velje oko.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 15 sati: Donji Štoj, od autokampa Tomi do hotela Imperijal.

Kotor

– u terminu od 09 do 11 sati: Muo – dio potrošača prema Glavatima.

– u terminu od 09 do 14 sati: Krivošije i Dragalj.

– u terminu od 09:30 do 11 sati: Benzinske pumpe “INA” i “Petrol”, “Voli” i poslovni objekti u blizini Kružnog Toka.

Tivat

– u terminu od 11:30 do 13 sati: Industrijjska zona Račice.

– u terminu od 13:30 do 15 sati: Stara Račica Župa.

– u terminu od 15:30 do 17 sati: Vodoizvorište Topliš.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 18 sati: Mokrine, Kruševice i Vrbanj.

Andrijevica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Dio sela Slatina.

Bijelo Polje

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Muslići, Selakovići, Grančarevo donje, Grančarevo gornje, Grančarevo repetitor, Ujniče, Potrk, Obod.

– u terminu od 09 do 12 sati: Crnča, Radulići, Crhalj, Vrbe, Kradenik, Ivanje, Goduša, Sipanje, Ličine, Lazovići, Moravac, Godijevo, Stubo, Šipovice, Vrh, Negobratina, Sušica, Osmanbegovo Selo, Sokolovac, Dupljaci, Čampari, Đalovići, Poda, Trubina, Bioča, Srđevac, Lozna, Jagoče, Crniš, Potoci, Žurena, Laholo, Kostići, Kaševari, Dubovo, Pašića Polje, Femića Krš, Brzava, Prijelozi, Zagrad.

– u terminu od 09 do 15 sati: Ravna Rijeka, Slijepač most, Božopvića polje, Mijatovo kolo, Jabučino, Okladi, Gevčina, Tomaševo, Grab, Rajkovići i Draškovina.

– u terminu od 12:30 do 14 sati: Gimnazija, Babića Brijeg, Zaimovića Livade, Rijeka, Ćukovac, Lješnica, Mrdavac, Rakonje, Cerovo, Malo Polje, Distribucija, Rasadnik, Gornji grad, Banje selo, Gornja Lipnica.

– u terminu od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati: Babića Polje, Ckara, Čuklin, Donja Polja, Javorje, Kooperacija i Krasića strana.

Kolašin

– u terminu od 09 do 14 sati: Vijenac i Skrbuša.

– u terminu od 09 do 18 sati: Rovca, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Duboko, Bulje i Trmanje.

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak i Višnjica.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjica, Godočelje, Lagatori, Đuđ, Murovac, Javorovo, Radmanci, Lješnica, Tucanje, Orahovo, Vrševo, Bor, Savin Bor, Ponor, Dobrodole, Vrsaljke, Dašča Rijeka i Kruščica.

Rožaje

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Biševo – naselje u blizini škole, Čokrlije, Bukovica (zaseci Razdolje, Binjoše, Grablje, Kačari, Rijeka), Blaće i Plunca.

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: dio sela Bašča.

Šavnik

– u terminu od 08 do 11 sati: Boan, Tušinja, Štičije, Bare, Seoca, Strug, Malinsko, Manastir Podmalinsko, Sirovac i Krnja Jela.

– u terminu od 08 do 18 sati: Fabrika vode ”Diva” u Gusarevcima i Godijelja.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, Borje, engleske vikendice, Ninkovići i Šumanovac.

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Send this to a friend