Društvo

Planirana isključenja struje u petak

Ilustracija

Zbog planiranih radova na mreži, u petak, 16. oktobra, bez napajanja strujom će ostati:

Podgorica

– u terminu od 09 do 18 sati: Lijeva Rijeka, Veruša, Mokra, Bukumirsko jezero, Brskut, Opasanica, Uvač, Ljevorečke Tuzi, Han Garančića, Dubirog Veruša, Pilana Veruša i Pajkov Vir;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio ul.Vojvode Vasa Bracanova, ul. Đulje Jovanova, Iveze Vukova, dio ul. Žarka Zrenjanina, dio ul. Franca Rozmana i dio ul. Valtazara Bogišića;

– u terminu od 08 do 18 sati – dio Farmaka oko crpne;

– u terminu od 08 do 16 sati: dio Doljana, ul. Janka Đonovića, Gojka Berkuljana, dio ul. Steva Boljevića i dio ul. AVNOJ-a;

– u terminu od 08 do 18 sati: Termoelektro (naselje kod Aluminijskog kombinata), dio naselja oko JU “Ljubović”, ul. Ksenije Cicvarić, dio ul. Voislavljevića oko Roki Pistolata, dio ul. Iva Vizina i dio ul. Đure Jakšića, Park Kruševac – Dvorac Kralja Nikole, Stara bolnica i ul. Džona Džeksona (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 15 sati – Peuta.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Podanje, dio Novog Sela, Klikovače i dio Komunica (kratkotrajna isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 15 sati: dio Komunica, dio Novog Sela kao i firme Pirela, Darkvud, Rakočević, Čakarević, Klin max i Slap Zete.

Tuzi

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Ramza Ćaf, Spinja, Gornje i Donje Drume, Vitoja, Božaj, Kremza i granični prelaz Božaj (kratkotrajni prekidi u napajanju u navedenom periodu);

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Skorać, Arza, Barlaj, Karaula Jagoda, Helnica, Traboin i Nabom.

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Šinđon, Kokošice, Pod Uba, Drušići, Prevlaka, Rvaši, Gospoštine, Pipac, Meterizi, Jankovića Krš, Lalino Ždrijelo, Dobrska Župa, Đalci, Božija Voda, Karuč, Bobija, Kraće Do, Dodoši i Žabljak Crnojevića.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Jasenovo Polje i Pilatovci;

– u terminu od 08 do 18 sati: Balosavi, Tupan, Klenak, Štrpca, Dolovi, Dubočke, Marina Glavica, Velimlje, Prigradina, Bijelovići Pilana, Podljut, Milovići, Renovac, Macavare, Miljanići, Čista Vlaka, Prijeka Ljut, Zlatna Strana, Krtine, Garevac, Crni Kuk, Zanuglina i Somina;

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Pišteta, Dubrave, Jasenovo Polje, Lipova Ravan i Praga.

Plužine

-u terminu od 10:00 do 15:00 sati: Crkvičko Polje, Kolo, Jerinići, Bojati i Kneževići;

Ulcinj

– u terminu od 07:30 do 15 sati – Donji Štoj (od autokampa Tomi do hotela Imperijal).

Bar

– u terminu od 07:30 do 19 sati – dio naselja Partizanski put (ispod Bumeranga) i dio naselja Mirošica;

– u terminu od 07:30 do 20 sati – komletno područje Sutomora sa okolinom (mogući prekidi u napajanju);

– u terminu od 08 do 14 sati – Vitići.

Kotor

– u terminu od 09 do 17 sati – Škaljari (područje oko zgrade Izgradnje);

– u terminu od 09 do 13 sati – Kavač (Matijević);

– u terminu od 09 do 14 sati – Krivošije (kompletno područje);

– u terminu od 09 do 13 sati: Kavač, Crvena Brijeg, Vidikovac, Pržice, Kovačević – Sutvara, Stara Forteca, naselje oko tunela u Grblju, Lovanja (kratkotrajni prekidi u napajanju u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 13 sati: Stari grad – Katedrala Sv. Tripun, dio od Katedrale do Gurdića, kao i dio korisnika prema Biskupiji.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 11 sati – Žvinje (naselje preko puta Instituta dr Simo Milošević – Igalo).

Pljevlja

– u terminu od 08 do 18 sati: Bitine, Palež, Zaglavak, Lever Tara, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Gradac, Pupovići, Crnci, Leovo Brdo, Cerovci, Vrba, Šljuke, Zahum, Meljak, Višnjica i Hodžići.

Žabljak

– u terminu od 08 do 18 sati: Tmajevci, Meždo, Lazar, Tepačko Polje, servis Stijepović, Hotel Polar Star, engleske vikendice, Borje, Ninkovići, Lukšić i Šumanovac.

Berane

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Petnjik, Dapsići, Tmušiće, Batuni, Ranč, Mršina Bara, Planinski prevoj Lokve, Donja Rženica, Zagorje, Kaludra, Rovca i Lisijevo Polje;

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – dio sela Zagrađe.

Rožaje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati: Halilovići, Kozare, Majdan, Bađov, Carine, Daciće, Gornji Bukelj, Kaluđerski Laz, Betonjerka, Kamenjuša, Punkt Kula, Granični prelaz – Kula i repetitor – Kula;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Grahovo, Fejzići, Babići, Kujevići, Plunca, Bijela Crkva, Biševo, Sinanovića Luke, Gospođin Vrh, Kačapore, Besnik, Lovnica, Bašča, Zloglavlje, Ćosovica, Sastavci, Klanac, Lučice, Grižice, Radetina, Kurbadovići, Bać, Jablanica i Džudževići.

Petnjica

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati – selo Javorova.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – Mašnica i Malo Selo.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 15 sati: Rodijelja, Sutivan, Slijepač most-Pali, Dobro Brdo, Pisana Jela i Lipnica;

– u terminu od 09 do 15 sati: Čokrlije, Pavino Polje, Mahala, Bijeli Potok, Grab, Biokovac, Slatka, Gorice, Kovrene, Bliškovo i Stožer;

– u terminu od 07:30 do 8:30 sati i od 17 do 18 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče i Čokrlije;

– u terminu od 07:30 do 18 sati: Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana Jela, Kameno Polje, Džukeljska Jama, Barice škola, Reljin Kamen, Potrk, Obod i Grnčarevo.

Kolašin

– u terminu od 10 do 10:30 sati: Rovca, Jasenova, Ocka Gora, Međuriječje, Cerovica, Duboko, Bulje i Trmanje, Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke, Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići, Ljevišta, Ravni, Manastir Morača, Prekobrđe, Bare, Drijen, Đuđevina, Petrova Ravan, Podi, Raičevine, sela, Smira, Sreteška Gora, Ulica i Uljari;

– u terminu od 08:30 do 18 sati: Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev Lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 07:30 do 08:30 sati i od 17 do 18 sati: Vočje, Dugi Laz, Zakrilje, Osreci, Mioska, Raško, Ljuta, Vozarine, Požnja, Krušev lug, Svrke Dragovića Polje, Redice, Starče, Bojići i Ljevišta;

– u terminu od 10 do 13 sati: Fak, Šik, Akva Monta, Drijenka, Rogobroe, Bakovići, Ilinčić, Trebaljevo, Sjerogošte, Fabrika vode – Suza, mHE Bukovica, Plana, Blatina, Bistrica Lipovska, Lancer, Migalovica, Lipovo i mHE Lipovska Bistrica;

– u terminu od 09 do 14 sati: Skrbuša-Oćiba, Ulica i Dragovića Polje;

– u terminu od 09 do 18 sati: Rovca, Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Duboko, Bulje i Trmanje.

Mojkovac

– u terminu od 09 do 14 sati – Lepenac (Lojanice).

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Send this to a friend