Društvo

Planirana isključenja struje za srijedu

Zbog planiranih radova na mreži, u srijedu 15. aprila, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Podgorica

-u terminu od 10:00 do 17:00 sati: Lijeva Rijeka, Brskut, Veruša, Opasanica, Mokra i Kruševice

-u terminu od 8:00 do 12:00 sati: Mojanovići, Krst Mojanovića, Vujačića Mahala i dio Balijača

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Pelev Brijeg

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica Emila Zole, Casno-a, Viktora Igoa, Vuka Manđušića

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: ulica Rusa Radulovića, Lička, Đure Daničića i Branka Deletića

Danilovgrad

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: dio Ćurilca, Grlić, Bjelouši, GSI, ZIP, dio Lazina,Grude, Bandići, Malenza, Đeđezi, Jabuke, Gornji i Donji Zagarač, Begovine, Zip, Tomaševići, Povrhpoljina i Markovići, Kopito Petrovića i Šimšić(isključenja ne duža od 30.min. u navedenom periodu)

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Ćurilac

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Lalevići, Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, Viš, Glava Zete, Kujava, Bogmili, Zagorak, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestova , Rova , Donji Rsojevići, Bare Šumanovića, Šobaići, Mijokusovići, Boronjina, Mandići, Kupinovo i Motel Sokolina (kratkotrajna isključenja u navedenom periodu ne duža od 15 min)

-u terminu od 8:30 do 14:00 sati: Veleta

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Slatina

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Kopilje

Cetinje

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Zagrablje, Savatrans, Kasomi, Romi, Konak Muhadinovića, Očinići, Očinića Poljane i Borišići, Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do, Gluhi Do, Vrela, vodoizvorište Vrela, Golijani, Ugnji, Očinići, Očinića Poljane i Borišići

Nikšić

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Osječenica

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Prisoja

Budva

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Brežine (naizmjenična isključenja u trajanju do 45 minuta po izvodu)

Ulcinj

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: dio naselja Stari Grad

Kotor

-u terminu od 9:00 do 14:00 sati: Markov Rt dio potrošača, Jerovica

Berane

-u terminu od 9:30 do 14:30 sati: dio sela Budimlja

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: fabrika Peleta, Pogon Kips, naselje oko Kapele i Grackog Groblja i dio sela Prisoja

Mojkovac

-u terminu od 9:00 do 15:00 sati: Jakovići

Kolašin

-u terminu od 8:00 do 14:00 sati: Redice

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Babljak

Bijelo Polje

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Sutivan

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Srdjevac

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Lozna

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Glibavac

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Babica brijeg

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Tomaševo, Mislići, Lijeska, Sokolac, Šljemena, Barice, Pisana Jela, Potrk, Obod Žaljevo, Pape, Glibavac, Grančarevo, Ujniče, Čokrlije

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Potrk, Obod, Žaljevo

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Brestovik

-u terminu od 10:00 do 16:00 sati: Crhalj

-u teminu od 10:00 do 16:00 sati: Brzava

-u terminu od 7:30 do 8:30 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir, Kumanica

-u terminu od 7:30 do 16:00 sati: Kisjela Voda

-u terminu od 15:00 do 16:00 sati: Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje, Mojstir, Kumanica

Pljevlja

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Otilovići, Lukavice, Koši Do

-u terminu od 8:00 do 15:00 sati: Gačevića Dolina

Šavnik

-u terminu od 8:00 do 16:00 sati: Tušinja

-u terminu od 10:00 do 13:00 sati: Opština Šavnik

Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz CEDIS-a.

Send this to a friend