Društvo

Poštanska marka povodom 75 godina Pobjede

Pošta Crne Gore će sjutra publikovati izdanje za posebne prilike “75 godina lista Pobjeda”. Izdanje sadrži prigodnu marku i Koverat prvog dana (FDC). Autor idejnog rješenja je Ana Knežević, grafička dizajnerka sa Cetinja.

U tekstu na Koverti prvog dana naveden je kratak istorijat Pobjede, najstarijeg dnevnog lista u Crnoj Gori.

“Kao list Narodnooslobodilačkog fronta Crne Gore i Boke, prvi broj Pobjede štampan je tokom Drugog svjetskog rata, 24. oktobra 1944. godine u oslobođenom Nikšiću. Nakon Nikšića, Pobjeda je štampana na Cetinju do 1954. godine, kada se sjedište lista premješta u Titograd. Primjerci Pobjede bili su distribuirani širom teritorije SFR Jugoslavije, od Ljubljane i Zagreba, Sarajeva i Beograda do Skoplja… List je od nastanka do današnjih dana bio živi svjedok dešavanja, a pisanje Pobjede istorijski izvor o društvenim kretanjima tokom više od sedam decenija”, navedeno je u tekstu.

Pošta Crne Gore, na inicijativu Nove Pobjede, obilježava 75 godina dnevnog lista Pobjeda na tradicionalno poštanski način – publikovanjem izdanja za posebne prilike.

Send this to a friend