Društvo

Pravna podrška medijima i novinarima

Damir Nikočević

U okviru projekta „Mediji za mene“, Centar za građansko obrazovanje (CGO) obezbijeđuje besplatnu jednogodišnju pravnu podršku medijima i novinarima.

“Medijskim poslenicima će na raspolaganju biti savjeti pravnog tima koji su povezani sa svakodnevnom poslom novinara, izazovima sa kojima se susrijeću tokom izrade istraživačkih priča, a oko kojih imaju dileme, kao i druge vezane nejasnoće. Pravna podrška podrazumijeva i pisanje različitih dopisa nadležnim institucijama u slučaju neadekvatnog postupanja, kao i zastupanje pred nadležnim sudovima i disciplinskim tijelima”, kazao je Damir Nikočević, koordinator za razvoj u ovoj NVO.

Kako je dodao, važan dio pružanja pravne podrške odnosi se i na tumačenje pravnog okvira za istraživačke teme, kada se za tim ukaže potreba, ali i pravni savjeti da novinarski prilozi, tekstovi, članci koji su rezultat rada novinara, budu u skladu sa postojećim zakonodavnim okvirom i Kodeksom novinara Crne Gore.

“Ovo je samo jedna u nizu projektnih aktivnosti i inicijativa koje CGO kontinuirano realizuje, kako za medije sa lokalnog, tako i za medije sa nacionalnog nivoda. Cilj svih akcija jeste unaprijeđenje medijskog ambijenta, obezbjeđivanje održivosti medija, razvoj profesionalnog novinarstva i kreiranje ambijenta u kojem će se suziti prostor za političke i druge pritiske”, navodi Nikočević.

Projekat „Mediji za mene“ sprovodi CGO uz podršku ambasade Kraljevine Holandije, ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju njemačkog Maršalovog fonda SAD (BTD).

Send this to a friend