Društvo

Prijave za drugi upisni rok na Univerzitet Crne Gore 16. jula

Foto: UCG

Univerzitet Crne Gore raspisaće sjutra konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija u drugom upisnom roku. Kako navode u toj ustanovi, prijave na konkurs podnose se u ponedjeljak, 16. jula, a mjesta ima za još 773 studenta koji će se školovati besplatno.

“Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za po jedan odsto po principu afirmativne akcije. Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija”, ističu u Univerzitetu.

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu, originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja, diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu, kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak.

“Stranac podnosi i dokaz o poznavanja jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori”, navode u UCG.

Osobe koje su podnijele zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, mogu uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa.

“U slučaju da zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen”, naglašavaju u Univerzitetu.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

“Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu se u utorak, 17. jula. Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica 18. i 19. jula”, dodaju u UCG.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 20. julom.

Ž.N.

Ostavite komentar prvi!

avatar
1000

Send this to a friend