Društvo

Prvi mjesec rada Kasper aplikacije: Pristigle 52 prijave nepravilnog odlaganja otpada

Prošlog mjeseca lansirana je nova Kasper aplikacija (Kolektivna aplikacija za selekciju, prikupljanje i recikliranje) za Android i iOS uređaje, koja je građanima pružila mogućnost da prijavljuju nelegalno odložen otpad na teritoriji Podgorice. Na taj način, uz animiranje i inicijativu sugrađana, napravljen je veliki iskorak ka sistemskom i inovativnom rješavanju problema upravljanja otpadom i zaštite životne sredine, saopšteno je iz Glavnog grada.

„Čistoća“, „Deponija“ i kompanija „Amplitudo“ projekat realizuju u partnerstvu sa Crnogorskim Telekomom, a uz pokroviteljstvo Vlade Sjedinjenih Američkih Država, koja je dala finansijsku podršku iz fondova namijenjenih za finansiranje ekonomskih projekata.

Od aktivacije Kasper aplikacije, ukupno su pristigle 52 prijave, a samo osam njih je nerealizovano i to zbog nenadležnosti nad predmetnim lokacijama.

“Naime, ekipe gradskog preduzeća Čistoća doo očistile su 40 lokacija, dvije prijave su se odnosile na privatne posjede, a dvije nijesu bile na teritoriji glavnog grada, o čemu su i obaviješteni podnosioci prijava putem aplikacije”, navodi se u saopštenju.

Osim prijavljivanja nepravilno odloženog otpada, ova aplikacija građanima pruža i informacije o cjelokupnoj pratećoj komunalnoj infrastrukturi nadležnih gradskih preduzeća – reciklažnim dvorištima, mobilnom reciklažnom dvorištu, kao i lokacijama podzemnih i nadzemnih kontejnera.

Kreiranjem ove aplikacije Glavni grad i partneri na projektu žele da ukažu na značaj zdrave i čiste životne sredine za sve naše građane. Oni mogu na lak i jednostavan način, besplatno, da prijave otpad na teritoriji Podgorice, kao i da prate status svoje i drugih prijava. Istovremeno, aplikacija je namijenjena i kompanijama koje prilikom prijave unose podatke o vrsti i količini otpada koji je prikupila i selektovala.

“Smatramo da će se korišćenjem ove aplikacije unaprijediti efikasnost gradskih službi u oblasti upravljanja otpadom i stvoriti mogućnost efikasnije komunikacije sa građanima na polju unaprjeđenja životne sredine. U krajnjem, ona će pomoći u povećanju ukupne selekcije otpada na nivou grada i centralne regije Crne Gore”, dodaje se u saopštenju.

Cilj je da što manje otpada ide na sanitarnu kadu, jer tada je životna sredina čistija, a veći procenat otpada ide u ponovnu proizvodnju, odnosno dalju komercijalnu valorizaciju. To može spriječiti i sivu ekonomiju, jer nažalost trenutno postoji veliki broj ilegalnih trgovaca sekundarnim sirovinama koji uništavaju životnu sredinu, nijesu fiskalizovani, niti imaju neophodne ekološke dozvole, koje nadležno gradsko preuzeće Deponija, kao zaokružen sistem posjeduje.

Send this to a friend