Društvo

Raspisani tenderi: Rekonstruišu se ulice u Staroj Varoši

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za rekonstrukciju ulica Predgrad i Keše Đurovića, čija će procijenjena vrijednost iznositi 235. 000 eura.

Takođe, raspisan je tender za rekonstrukcija dijela Ulice Gojka Radonjića, procijenjene vrijednosti 125.000 eura

Kako je saopšteno iz Glavnog grada, gradovi će obuhvatati intervencije u dijelu saobraćaja, zatim zemljane radove, kolovoznu konstrukciju, saobraćajnu signalizaciju, hidrotehničke instalacije, atmosfersku kanalizaciju, vodovod, fekalna kanalizacija, elektroinstalacije i tk kanalizacija.

Period važenja obje ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda. Rok izvršenja oba ugovora je: 90 dana računajući od dana uvođenja Izvođača u posao. Ponude se predaju radnim danima od 10 do 13 sati, zaključno sa danom 4. maja do 13 sati.

Ponude se mogu predati: neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Jovana Tomaševića 2 i preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Jovana Tomaševića 2A.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 4. maja u 14 sati, u prostorijama Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. na adresi Ulici Jovana Tomaševića 2A.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 30 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

3

avatar
1000
3
0
0
 
3
SmoračePrčlogika
NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Smorače
Gost
Smorače

Rekonstruišu se uz svake izbore,…

Prč
Gost
Prč

Nabavi te respiratore i sredstva za bolnicu pa cemo poslije rekonstruisati ulice.nemoj mo da se previse brzo opustimo kad smo vec do sad odoljeli ovom haosu

logika
Gost
logika

rekonstrukcija 2 i po ulice kosta 360 hiljada, a ono malo ulice iza Hiltona 850 hiljada… nelogicno….

Send this to a friend