Društvo

Rezultati ne izostaju kada imate studente kao što ih ima ETF

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore Zoran Veljović kaže da je osnovna misija ovog fakulteta obrazovanje kadrova koji će biti pripremljeni za “tržišnu utakmicu” i zahtjeve domaćih i međunarodnih poslodavaca.

“Sve naše aktivnosti su podređene ovom cilju, tako da studenti Elektrotehničkog fakulteta imaju priliku pohađanja atraktivnih i potpuno modernizovanih akademskih studijskih programa: Energetike i automatike; Elektronike, telekomunkacije i računara, kao i studijskog programa Primijenjenog računarstva”, kazao je dekan Veljović.

On je podsjetio da se na ETF-u studira po evropskom sistemu 3+2+3, a reakreditacijom studijskih programa iz 2017. godine, nastavni planovi i programi su dopunjeni novim predmetima, kojima su uvažene savremene i napredne teme iz oblasti elektrotehnike i računarstva.

“Takođe, stalna stremljenja za nabavkom nove- visokosofisticirane laboratorijske opreme, obezbjeđivanje mogućnosti stručne prakse studentima, te njihovo involviranje u međunarodne projekte koji se realizuju na Fakultetu, predstavljaju mehanizme osposobljavanja naših studenata i podizanja nivoa njihove konkurentnosti”, navodi Veljović.

Elektrotehnički fakultet je uspostavio saradnju sa najznačajnijim crnogorskim kompanijama, čiji portfolio djelatnosti uključuje: energetiku, informaciono-komunikacione tehnologije i računarstvo.

“Na spisku kompanija u kojima studenti Elektrotehničkog fakulteta mogu sprovoditi stručnu praksu su: Elektroprivreda Crne Gore, Crnogorski telekom, Crnogorski elektroprenosni sistem, Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost, Crnogorski elektrodistributivni sistem i sl. Radi se o veoma respektabilnim kompanijama koje pružaju najveće mogućnosti za usvajanje odgovarajućih vještina. Fakultet kontinuirano radi i spreman je da proširi saradnju na polju obavljanja stručne prakse u budućnosti sa još većim brojem kompanija”, navodi on,.

Prema njegovim riječima, u posljednje vrijeme povećan je interes studenata za ostvarivanje međunarodne mobilnosti po različitim programima.

“Posebno interesanta pokazala se ljetnja škola koju organizuje kompanija Ericsson Nikola Tesla iz Zagreba, koja okuplja veliki broj studenata završnih godina studija iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Učešće studenata našeg Fakulteta na ovoj školi, na kojoj se tokom šest nedjelja rada razvijaju konkretna inovativna rješenja rezultat je višegodišnje uspješne saradnje Elektrotehničkog fakulteta sa ovom renomiranom kompanijom”, ističe Veljović.

Kako kaže, ako imate referentan nastavni kadar, kao što ga ima Elektrotehnički fakultet, i ako imate kvalitetne studente, kao što ih ima Elektrotehnički fakultet, onda ulaganje u infrastrukturu i poboljšanje radnih uslova može biti samo dodatni stimulans za još veću posvećenost obje strane.

“Rezultati tako ne mogu izostati. Sa velikim zadovoljstvom mogu konstatovati da su navedenim investicijama stvoreni svi preduslovi da se nastavni proces iz nekoliko ključnih-bazičnih naučnih disciplina odvija na kvalitetan način”, zaključio je Veljović.

Send this to a friend