Društvo

Sistem da unaprijedi zdravlje porodice

Agima Ljaljević

Nedakvatno funkcionisanje porodice predstavlja jedan od osnovnih uzroka poremećaja zdravlja njenih članova, te je važan zadatak zdravstvenog sistema da, sa aspekta svojih ingerencija, obezbijedi kreiranje i realizaciju mjera i aktivnosti kojima se unapređuju svi aspekti porodičnog zdravlja, kazala je danas direktorica Centra za promociju zdravlja u Institutu za javno zdravlje Agima Ljaljević.

Kako je saopšteno iz Doma zdravlja Podgorica, Ljaljević je na konferenciji za novinare, koju su povodom Svjetskog dana porodice organizovali sa Institutom za javno zdravlje, istakla da savjetovališta imaju vrlo značajnu ulogu u procesu afirmacije porodice i pružanja pomoći u rješavanju problema, kao i poboljšanju kvaliteta života njenih članova.

“Cilj rada Savjetovališta za brak, porodicu i seksualno zdravlje je pružanje podrške svim članovima radi razvijanja zdrave i funkcionalne porodice u zajednici i prevencije porodičnih disfunkcija. Pored toga, u okviru savjetovališta nastoje se prevenirati poremećaji zdravlja i dostići najveći mogući nivoi zdravlja. Savjetovalište, u budućnosti, treba da proširi aspekat djelovanja u smislu većeg obuhvata korisnika i proširenje djelatnosti na ostale domove zdravlja”, zaključila je Ljaljević.

Psiholog u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Podgorica Marko Đurđić istakao je da svi zdravstveni radnici Du toj ustanovi aktivno učestvuju u očuvanju zdravlja porodice, te je poseban naglasak u zaštiti zdravlja porodice stavljen na centre za podršku, koji obezbjeđuju usluge dijagnostičkog, terapijskog, savjetodavnog i psihoedukativnog tipa.

“Vrste savjetovanja koje se pružaju našim građanima su predbračno, bračno i partnersko savjetovanje trudnica, terapija u slučaju razvoda, a problemima zbog kojih nam se klijenti obraćaju za pomoć pristupa se na humanostički i holistički način. Osnovni cilj ovih usluga je razvijanje zdrave i funkcionalne porodice u zajednici, kao i prevencija porodičnih disfunkcija”, naveo je Đurđić.

Socijalna radnica u Centru za mentalno zdravlje Rajna Zečević kazala je da je porodica kao specfična društvena grupa u kojoj se čovjek formira kao ličnost, zadovoljava osnovne potrebe, ali mu ujedno i pruža osjećanja ljubavi, sigurnosti, zaštićenosti, kao i sposobnosti za uzajamnost, međusobnost žrtvovanja i pripadnost.

Pojedinac kao afirmisana ličnost ima veću mogućnost uključivanja u različite sfere društvenog života. Pored materijalne i socijalne, kako je zaključila, od neprocjenjivog značaja je dobijanje emocionalne podrške, koja značajno utiče na pojedinca da izradi svoj socijalni identitet.

Ž.N.

Send this to a friend