Društvo planirani radovi na mreži

Sjutra isključenja struje u više opština

Zbog planiranih radova na mreži, u utorak 24. decembra, bez napajanja strujom će ostati djelovi više opština, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Bez napajanja električnom energijom sjutra će ostati:

Podgorica

– u terminu od 11 do 12 sati: krug Titex-a, dio Dahne, Dajbabe i Botun;

– u terminu od 08:30 do 16 sati: Ubli, Toke, Korita, Živkovići, Prelevići, Lazorci, Bezjovo, Orahovo, Građen, Prisoje i Cvilin (Podgorica/Tuzi);

– u terminu od 08:30 do 14 sati: Srpska, Cijevna, Ljajkovići, Mitrovići i dio Mahale;

– u terminu od 09 do 15 sati: dio Zagoriča oko škole, zgrade Holandske sestre, dvije zgrade iza njih kao i naselje oko njih u Park šumi Zagorič;

– u terminu od 08:30 do 16 sati – Klopot.

Danilovgrad

-u terminu od 10:00 do 11.30 sati (radovi na 35kV DV Danilovgrad –G.Zete-Kličevo): Dabovići, Ostrog, Povija, Norin, Stubički kraj, Jovan do

– u terminu od 09 do 15:30 sati: Kopilje, Radovče, Seoce, Gostilje, Dobri Do, Rujišta i Vukotica;

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bogićevići, Frutak, Ržišta, Do Pješivački, repetitor Kurilo, Kujava, Zagorak, Bogmili, Tunjevo, Dobro Polje, Adžin Most, Valeta, Viš, Glava Zete, Slap, Donji i Gornji Rsojevići, Vinići, Mosori, Sretnja , Brijestova i Rova (više kratkotrajnih isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Bare Šumanovića, Šobajići, Mijokusovići, Kupinovo, motel „Sokoline“, Boronjina, Mandići i Ostrog;

– u terminu od 09 do 12 sati: Šišković, Radijatori, Oromet, Željeznička Stanica, Pilana, Mermer, Sekulići, Lalevići, Pažići i Sloles;

– u terminu od 09 do 16 sati: Jelenak, Klanica, Farma koka, Šabov Krug, Brojler, Počijevka, Sige, Kruščica, Ljututuk, Jama Žarića, Dio Martinića, Donje Selo, Ždrebaonik, Kula Lakića, Gorica, Slatina, Dolovi Kovački, Potkraj Šaranovića, Poljica, Bzo, Studeno, Vučica, Ivanj Uba i Jablan (više kratkotrajnih isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 16 sati: Šišković, Radijatori, Oromet, Željeznička Stanica, Pilana, Mermer, Sekulići, Lalevići i Pažići (više kratkotrajnih isključenja u navedenom terminu);

– u terminu od 09 do 16 sati: Radijatori i Sloles;

– u terminu od 08 do 15 sati – Bandići i Gostilje;

– u terminu od 10 do 11:30 sati – Dobro Polje i Glava Zete (više kratkotrajnih isključenja u navedenom terminu).

Cetinje

– u terminu od 08 do 17 sati: Zagrablje, Romi, Kasomi, Konak, Očinići, Ugnji i Vrela (kratkotrajni prekidi u navedenom terminu);

– u terminu od 08 do 17 sati: Obzovica, Prekornica, Pačarađe, Drenov Do i Gluhi Do;

– u terminu od 08 do 16 sati: Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin, Strugari, Markov Do, Bokovo, Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i Tomići.

Nikšić

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Tospude, Rokoči, Trešnjevo i repetitor;

– u terminu od 08 do 15:30 sati – Lipova Ravan;

– u terminu od 09 do 14 sati: zgrada Joković, dio ul. Vuka Karadžića, ul. Joke Baletić i dio Rudog Polja;

– u terminu od 07:30 do 17 sati – Zagrad;

– u terminu od 13 do 14 sati – područje Banjana, Grahova i Vilusa koji se napaja sa trafo-stanice 110/35/10 kV „Vilusi“.

Ulcinj

– u terminu od 08 do 16:30 sati: Šas, Selita, Ambula, Štodra, Lisna Bori, Fraskanjel, Đonza, Draginje, Sukobin, Donji Kravari, Gornji Kravari i Podstegvaš;

– u terminu od 08 do 15 sati – fabrika namještaja “Kurti” i dio naselja Pistula;

– u terminu od 08 do 14 sati – dio naselja Liman.

Bar

– u terminu od 09 do 13 sati: servis kod starog mosta Željeznice, dio područja kod staklare, restoran “Arija”, Meteorološka stanica i domaćinstva u njenoj blizini;

– u terminu od 09 do 14 sati – naselje Ratac prema zamku;

– u terminu od 09 do 14 sati: Peraševići, Cukovići i Markaševići.

Plužine

– u terminu od 9 do 15 sati – dio Plužina i Rosulja.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Pušonjski Do, Čavanj, Selac, Premćani, Bandijer, Vaškovo, Pandurica, Kotlajići, Krupice, Babe Visibabe, Potpare, Gusino Brdo, Rzav, Đurđevića Tara, Lever Tara, Kutuša repetitor, Bitine, Palež, Zaglavak, Glibaći, Jovići, Meki Do, Pupović, Zasada, Morajice, Jelov Panj, Kolijevka, Slatina, Kalušići, Ograđenica, Brenta Petrović, Kosanica, Paćevina, Repetitor Mrčajevac, Ski lift, Zajdni Do, Varine, Bujaci, Borova, Gradina i Vodno.

Šavnik

– u terminu od 08 do 16 sati – Timar;

– u terminu od 11 do 11:30 sati: Tušinja, Štičje, Bare, Krnja Jela, Sirovac, Strug, Seoca, Malinsko i Manastir “Podmalinsko”;

Žabljak

– u terminu od 09 do 16 sati – Aluga i Rasova;

– u terminu od 09 do 14 sati – Kovačka Dolina.

Bijelo Polje

– terminu od 07:30 do 08:30 sati: daleovod 10 kV “Tomaševo” (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela, Šljemena, Barice Škola, reljin Kamen, Kameno Polje i Džukeljska Jama);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Gubavač” (Kisela Voda, Livadice, Dubrave, Kukulje, Sela, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Kneževići, Orahovica, Konatari, Unevina, Podbrežje, Metanjac, Kanje, Dobrakovo, Milovo, Mioče, Dobro Brdo, Dobrinje, Gubavač, Voljavac, Rodijelja, Žiljak, Bistrica, Kostenica, Jablanovo, Požeginja, Šolje i Mojstir);

– u terminu od 07:30 do 17 sati: Barice – škola, Reljin Kamen, Džukeljska Jama, Kameno Polje, Šljemena i Pisana jela;

– u terminu od 10 do 16 sati: Barice, Vergaševići, Bijeli Potok, Krstače, Stožer, Pavino Polje, Potkrajci, Čoklrije, Bijeli Potok, Grab, Kovrene, Gorice, Vergaševići, Bliškova i Stožer;

– u terminu od 16 do 17 sati: dalekovod 10 kV “Tomaševo” (Tomaševo, Muslići, Skočigorina, Drndari, Selakovići, Obod, Žaljevo, Lijeska, Sokolac, Čokrlije, Grančarevo, Ujniče, Pisana Jela i Šljemena);

– u terminu od 16 do 18 sati: Klanac, Malo Polje, Nikoljac, Obrov, Brena, Boro, 3×12 stanova, Gimnazija, Distribucija, Zaimovića Livade, Rijeka, Lješnica, Banje Selo, Lipnica, Rakonje i Cerovo.

– u terminu od 08 do 15 sati: Pašića Polje, Žurena-Brestovik, Gornja i Donja Crnča.

Mojkovac

– u terminu od 13 do 15 sati – Mrdo;

– u terminu od 14 do 15 sati – željeznička stanica i Bjelojevići;

– u terminu od 09 do 13 sati – Polja.

Kolašin

– u terminu od 08 do 17 sati: dalekovod 10 kV Rovca (Jasenova, Ocka gora, Cerovica, Liješnje, Duboko, Međuriječje i Gornja Rovca).

Andrijevica

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Bojovići, Božici, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, MHE Bradavac, Gračanica, Gornje Luge, Ulotina, Zorići, dio sela Seoce, kao i djelovi sela Trešnjevo i Slatina.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio sela Biševo.

Plav

– u terminu od 09 do 14:30 sati – dio naselja Glavice.

REVITALIZACIJA SREDNJENAPONSKE I NISKONAPONSKE MREŽE

Zbog radova na revitalizaciji energetskih objekata, u terminu od 07:30 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom će ostati:

Berane (od 23. do 30. decembra)

– Kurikuće;

Bijelo Polje (od 23. do 30. decembra)

– Strojtanica, Kisjela Voda, Potkrajci, Njegnjevo, Sutivan, Dubrave, Kukulje, Livadice, Sela, Oluja, Donja, Unevina Nova, Metanjac, Kanje, Dobrinje, Mioče, Dobro Brdo, Dobrakovo, Rodijelja, Pećarska, Žiljak, Boturići, Mirojevići, Kok, Hasanbegovići, Bistrica, Dolac, Mojstir, Šolje, Jablanovo i Požeginja;

– Barice.

Nikšić (od 23. do 28. decembra)

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: Tospude, Trešnjevo, Repetitor i Rokoči;

Cetinje (od 23. do 30. decembra)

– Gluhi Do, Prekornica i Obzovica.

Danilovgrad (od 24. do 29. decembra)

– Ržišta, Pješivački Do, repetitor – Kurilo, Frutak, Zagorak, Tunjevo, Adžin Most, Dobro Polje, Donji Rsojevići, Mosori, Vinići, Rova, Brijestovo, Sretnja, Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel “Sokoline”, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

– (30. decembar): Bare Šumanovića, Šobaići, Kupinovo, motel – Sokoline, Boronjina, Mandići i Mijokusovići.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, ističu u CEDIS-u.

NOVA BROJILA

Nova elektronska brojila će u utorak 24. decembra biti ugrađivana na sljedećim lokacijama:

Podgorica

– Boronjina i Mandići.

“U toku radova na ugradnji novih brojila, objekti u kojima se vrši ugradnja će biti bez napajanja strujom od 07:30 do 17 sati. Detaljnije informacije o terminu izvođenja radova potrošači mogu dobiti i od ekipa na terenu”, zaključuju u CEDIS-u.

Send this to a friend