Društvo OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA U KOLAŠINU

Škola u kojoj se muzika uči, ali i živi

U Školi za osnovno muzičko obrazovanje u Kolašinu zaposlen je kvalitetan nastavni kadar, a među predavačima su i njeni bivši učenici. Brojne nagrade na domaćim i inostranim takmičenjima, svjedoče o njihovoj posvećenosti da prenesu znanje, kao i da u ovoj školi muzika uči i “živi”, pišu Dnevne novine.

Osnovna muzička škola kao samostalna vaspitnoobrazovna institucija počinje da radi 1990. godine. Prije toga, u okviru Obrazovnog centra „Braća Selić” u Kolašinu, 1979. godine, zbog velike zainteresovanosti sredine za takvim vidom obrazovanja, postojalo je Muzičko odjeljenje.

Danas škola ima 151 učenika, koji pohađaju odsjeke klavir, harmonika i gitara.

Od početka školske 2018/19. godine, odlukom Ministarstva prosvjete, organizovana je Područna ustanova u Mojkovcu, koja koristi prostorije JU OŠ „Aleksa Đilas Bećo”.

U tom područnom odjeljenju je 40 učenika, koji pohađaju odsjeke klavira i harmonike, a nastavna sredstva za kvalitetno odvijanje nastave obezbijedilo je Ministarstvo prosvjete.

Podsticanjem aktivnosti i motivacijom za javne nastupe, interne časove, koncerte, nastavnici postižu da učenici kontiuirao prezentuj u i unaprjeđuju svoje umijeće. Rad sa djecom u muzičkoj školi zauzima posebno mjesto u vaspitanju i kreiranju ličnosti svakog djeteta, tako da umjetničko obrazovanje ima ogroman značaj u njegovom razvoju. Nastavnici pomažu učenicima prilikom j avnih nastupa, pa se na taj način savladavaju strahovi i trema, ali i jača samopouzdanje djece.

Ova škola od postanka do danas ima značajno mjesto u kolašinskoj sredini, a i šire. Nijedna značajnija manifestacija nije organizovana bez učešća učenika muzičke škole. Samostalno i u saradnji sa ostalim obrazovnim ustanovama u Kolašinu obilježavaju se značajni datumi na lokalnom i globalnom nivou. Pored toga što su rado viđeni učesnici kulturnoumjetničkih događaja i manifestacija, koje drugi organizuju, i sami su domaćini renomiranim muzičarima.

U koncertnoj sali, tokom minule dvije godine, Škola za osnovno muzičko obrazovanje ugostila je između ostalih, učenike Umjetničke škole „Andre Navarra” iz Podgorice, Jelenu Dobrković, Mira Kruščića, Aleksandru Vojvodić Jovović, Renatu Perazić, Duo Muratagić, Duo Vujadin Krivokapić Bojan Martinović, Danijela Cerovića…

“Redovno učešće na državnim i međunarodnim takmičenjima na kojima učenici uvijek postižu zapažene rezultate, tradicija je naše škole. O tome svjedoče brojne nagrade. U protekle tri godine, učenici su osvojili 44 nagrade: na državnom tri Zlatne lire, dvije Srebrne lire i jednu Bronzanu liru, a na međunarodnim takmičenjima jednu Specijalnu nagradu, 29 prvih, šest drugih i dvije treće nagrade”, naglašava direktorica Ružica Rakočević.

Tokom prošle školske godi ne, učenici ove škole osvojili su 17 nagrada jednu na državnom i 16 na međunarodnim takmičenjima.

Nagrade su osvojili: u disciplini klavir Gala Dulović, Helena Vuković, Milica Popović, Kalina Bulatović i Jana Raketić, a u disciplini gitara Nađa Grdinić. Učenik Srđa Jeknić bio je učesnik „Solfesta 2019″ na Cetinju.

Na festivalu „Dani gitare u Podgorici”, u novembru prošle godine, učestvovala je Anastasija Vukićević, koja je, kao najmlađa učesnica, nagrađena gitarom.

Nagrađivani učenici su u bili u klasama nastavnika Marije Dabetić, Vanje Kažić, Mirjane Peković, Dražena Jokovića i Marijane Bulatović.

“Četiri naše učenice, Gala Dulović, Nađa Grdinić, Helena Vuković i Milica Popović, korisnice su stipendije za talentovane učenike Ministarstva prosvjete. Opštinskom nagradom za najbolju učenicu završnog razreda Škole za osnovno muzičko obrazovanje, za proteklu školsku godinu, nagrađena je Jovana Vujisić”, navela je Rakočević.

Takođe, za školsku 2017/18. godinu, nastavnik klavira Vanja Šćepanović dobitnik je nagrade Ministarstva prosvjete iz Fonda za kvalitet.

„Volimo da kažemo da se u ovoj školi muzika uči, ali i „živi”. Zaposlen je kvalitetan nastavni kadar, a među njima je troje, koji su upravo u ovoj školi stekli niže muzičko obrazovanje. I ja sam učenica kolašinske muzičke škole i izuzetno mi je profesionalno zadovoljstvo što sam dobila priliku da i sama doprinesem njenom unapređenju. S poštovanjem se sjećam bivših nastavnika, koji su decenije svog života ugradili u ovu ustanovu, baš kako to sada rade i njihovi mlađi nasljednici”, ističe direktorica Rakočević.

Govoreći o svom iskustvu u ovoj školi, nastavnica klavira Mirjana Peković navodi da radi posao koji iziskuje mnogo odricanja, ali mora da se radi sa mnogo ljubavi, entuzijazma i očekivanja.

“Svako takmičenje predstavlja izazov, kako za mene mentora, tako i za učenika, porodicu i same organizatore. Tako, mi zajedno dijelimo i uspješno ostvarujemo svoje snove. Ništa kao muzika ne može da svjedoči o suštini i da je najavi. Fascinantno je svakom pažljivom slušaocu, koliko je dječja muzika ozbiljna, kada joj je tema život, ljubav. Djeca se muzikom opiru ramu koji bi da ukalupi ili čak da ograniči prostor slike u kojoj može da bude mjesta za sve. U svakoj njihovoj kompoziciji ima nečega što svjedoči o njima, o njihovoj individualnosti. Biti mentor velika je inspiracija. Svaka nagrada je novi podsticaj da se ide dalje do prvog mjesta, jer je jasno da ono što vodi i vuče svijet nijesu lokomotive, nego naše ideje i ljubav prema profesiji”, kaže Peković.

Učenica osmog razreda Škole za osnovno muzičko obrazovanje Gala Dulović naglašava da je to je jedna od najljepših, najsavremenijih i najuređenijih muzičkih škola u Crnoj Gori.

“Svi moji uspjesi su nastali uz pomoć mojih profesora, koji su mi veoma posvećeni. To su profesori klavira Vanja Šćepanović, Mirjana Peković, Danica Korać, kao i nastavnica solfeđa Marijana Bulatović. Takmičarka sam od drugog razreda i do sada sam osvojila 25 nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima, u disciplini klavir. Takmičila sam se u Francuskoj, Italiji, Makedoniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini i, naravno, u Crnoj Gori. Tokom godina konkurencija na takmičenjima je bila sve veća. Susrećem se sa vršnjacima iz Amerike, Japana, Rusije, Italije, Francuske, Holandije”, navodi Dulović.

Ona je već dvije godine dobitnica nagrade iz Fonda za kvalitet i talente, a korisnica je i stipendije za talentovane učenike Ministarstva prosvjete.

“Tome su, između ostalog, doprinijele i nagrade koje sam osvajala kao učenica muzičke škole. Vrlo sam zahvalna upravi škole, nastavnicima i svojoj porodici, koji su mi, svih ovih godina, podrška u postizanju tih rezultata”, dodaje Dulović.

Send this to a friend