Društvo

U drugom upisnom roku 48 mjesta na Medicini i 17 na Stomatologiji

Kao i uvijek, interesovanje za upis na Medicinski fakultet je veliko, kazao je dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore Miodrag Radunović, ističući da je za drugi upisni rok ostalo 48 slobodnih mjesta na studijskom programu Medicina i 17 na Stomatologiji.

“Najbolji đaci gimnazije i srednjih stručnih škola, (medicinska) iskazali su interesovanje za upis na studijske programe Medicina, Stomatologija i Farmacija. Humanost, etičnost, empatija i želja da se pomogne čovjeku je osnovni motiv svakog zaljubljenika u bijeli mantil i ljekarsku profesiju”, rekao je Radunović.

Kako je dodao, svjesni da ljekarski poziv traži odricanja, ulaganje ogromne energije u sticanje znanja, nesebično davanje sebe drugom u cilju zaštite zdravlja i liječenja, nije umanjilo njihovo interesovanje za taj humani posao.

“Vjerovatno najbolji đaci i upisuju Medicinski fakultet, znajući da se mora učiti cjeloživotno, jer nauka napreduje iz časa u čas, a praćenje savremenih trendova najvažnije je u medicini, jer ljudski život nema cijenu”, smatra Radunović.

On isitiče da borba za svakog čovjeka traži humanog, stručno kompetentnog ljekara, a to se postiže kontinuiranim učenjem.

Interesovanje za upis u prvu godinu studija, za studijsku 2020/21. godinu je bilo veliko i za studijski program Farmacija, kao i za primijenjene studijske programe Visoka medicinska škola i Primijenjena fizioterapija.

“Na studijskom programu Farmacija, pravo upisa steklo je 32 kandidata sa diplomom Luča. Na studijskom programu Visoka medicinska škola pravo upisa steklo je 50 najbolje rangiranih kandidata, a na studijskom programu Primijenjena fizioterapija njih 45”, precizirao je.

Prijemni ispit iz predmeta Biologija i Hemija polagali su kandidati zainteresovani za upis na studijske programe Medicina i Stomatologija.

“Nakon ocjenjivanja testova, rezultati nijesu ohrabrujući. Komisije sastavljene od eminentnih profesora Prirodno-matematičkog fakulteta i Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore, koji predaju Biologiju i Hemiju na Medicinskom fakultetu UCG, formirale su pitanja iz udžbenika gimnazije, iz kojih su kandidati učili tokom školovanja i imali najbolje ocjene, a većina su i nosioci diplome Luča. Pitanja su bila koncipirana po sličnom modelu brošure “Zbirka zadataka iz Biologije i Hemije za pripremu prijemnog ispita, Beograd 2009. god”, koja je do sada bila osnova njihove pripreme”, saopštio je dekan.

No, kako je istakao, ne treba da se obeshrabre, vjerovatno je bilo manje učenja, nesnalaženja, stresa zbog epidemiološke situacije…

Termin drugog upisnog roka za programe Medicina i Stomatologija objaviće Univerzitet.

“Zainteresovani kandidati imaće dovoljno mjesta i vremena da uz kvalitetnije učenje ostvare svoj cilj, upis na studije Medicine i Stomatologije”, zaključuje Radunović.

Za 22 godine postojanja na Medicinskom fakultetu je diplomiralo 574 doktora medicine, koji rade u Crnoj Gori, regionu i zemljama EU, 115 doktora stomatologije i 258 doktora farmacije.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Komedija
Gost
Komedija

TREBALO BI JAVNO da polažu prijemni ispit dekan i oni koji su dozvolili da se djeca spremaju iz pogrešne literature!

Send this to a friend