Društvo

UNESCO će za dva mjeseca predstaviti preporuke o Tari

Predstavnici Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu Ujedinjenih nacija (UNESCO) sa službenicima iz nekoliko direktorata Ministarstva održivog razvoja i turizma posjetili su početkom prošle sedmice Nacionalni park Durmitor i u sklopu toga i dio kanjona Tare kojije devastiran izgradnjom autoputa.

UNESCO će, kako je Pobjedi saopšteno iz ove organizacije, preporuke predstaviti za dva mjeseca.

Nakon posjete terena, kako su kazali, izradiće poseban izvještaj koji će biti gotov za dva mjeseca u kome će dati konkretne preporuke.

Do završetka izvještaja, dodali su, predstavnici UNESCO-a ne žele u javnost da iznose detalje obilaska terena.

Šest nevladinih organizacija nedavno je podnijelo vrhovnom državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv odgovornih u Ministarstvu saobraćaja i Ministarstvu održivog razvoja i turizma, te ekološke i inspekcije za vode, članova komisije za nadzor radova na auto-putu i protiv izvođača kineske kompanije CRBC. Prijavu su podnijeli MANS, Grin houm, Crnogorsko društvo ekologa, Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore, Ekspeditio i Naša akcija.

Krivična prijava je podnijeta zbog osnovane sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj, nesavjesno vršili službenu dužnost nadzora, te izazvali zagađenje životne sredine, što je, kako su naveli, u konačnom rezultiralo devastacijom rijeke Tare.

Podsjetili su da je istraživački centar MANS-a objavio snimke na kojima se, kako su naveli, vidi da je korito rijeke Tare na dionici nešto dužoj od pet kilometara, u dijelu između Mateševa i Jabuke, neprepoznatljivo i degradirano, sa izmještenim riječnim koritom, promijenjene strukture dna i obale, sa desetkovanim biodiverzitetom i pejzažom.

Prof. dr Mihailo Burić, koji je uradio prijedlog mjera remedijacije i program praćenja stanja životne sredine na rijeci Tari, nedavno je u autorskom tekstu za Pobjedu napisao da Zakon o vodama predviđa izuzetke za radove u vodnim tokovima kada su u pitanju objekti javne infrastrukture.

“Auto-put je definisan Prostornim planom posebne namjene auto-puta koji je usvojila Vlada, čime je taj projekat jasno označen kao objekat javne infrastrukture, i još označen posebnim Zakonom o auto-putu, što korenspondira sa zakonskim propisima. Pri analizama za izbor najpovoljnije trase razmatrano je 18 varijanti, i na osnovu toga odabrana ova koja je predložena”,  objasnio je Burić.

Send this to a friend