Društvo

Uskoro adaptacija objekta EPCG u Herceg Novom

Izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, zajedno sa v.d. Direktorom agencije za izgradnju i razvoj Herceg Novog, Aleksandrom Kovačevićem i savjetnicom za gradnju Vladanom Kundačinom, obišao je objekat Funkcionalne cjeline Snabdijevanja EPCG u Herceg Novom.

Razlog obilaska ovog objekta, koji je vidno oronuo, bila je upravo inicijativa za njegovom adaptacijom i uređenjem prilaza. Očekuje se da u najrakraćem roku bude dogovorena saradnja ovog važnog projekta, u okviru kojeg bi Opština Herceg Novi uredila prilaz, a EPCG pokrenula postupak adaptacije objekta.

”Smatrao sam, na samom početku angažmana, da je od presudne važnosti da kompanija popravi imidž. Jedan od elemenata imidža  svakako je i prostor u koji potrošači dolaze, u ovom slučaju informativno-naplatni punktovi. U prvoj sedmici svog rada u EPCG, nakon uvida u stanje objekata kompanije, pokrenuo sam inicijativu za adaptaciju i rekonstrukciju objekata – naplatnih punktova  širom Crne Gore, koji se nalaze u stanju koje narušava ugled kompanije. Neki od tih objekata su u vlasništvu, a neke koristi najjača državna kompanije, ali nedopustivo je da i kladionice imaju uređenije prilaze i objekte od onih u vlasništvu najveće državne kompanije”, naglasio je izvršni direktor EPCG.

Rovčanin je istakao da je uvjeren da će u najkraćem mogućem roku, Elektroprivreda i Opština, zajedničkim snagama, ovaj objekat dovesti u stanje koje će služiti na ponos ovoj bokeljskoj opštini, ali prije svega, koji će građanima pružiti najbolju uslugu dok borave u prostoru EPCG.

Podsjećamo, da je ova kompanija podržala inicijativu o premještanju naplatnog punkta EPCG iz prostora Hadži Hasan džamije u Pljeviljima, i očekuje se da u najkraćem roku bude postignut dogovor izhmeđu CEDIS-a, u čijem je vlasništvu ovaj objekat, Opštine Pljevlja i Islamske zajednice, a rješenje bude na dobrobit svih strana.

Uskoro se očekuje i adaptacija ili alokacija informativno-naplatnih punktova u crnogorskim opštinama u kojima oni nisu na zadovoljavajućem nivou, koji odgovara imidžu najveće nacionalne kompanije.

Send this to a friend