Društvo

Za specijalističke studije ukupno 2.560 mjesta, a za magistarske 606

Upravni odbor Univerziteta Crne Gore utvrdio je, na prijedlog rektora Danila Nikolića, zahtjev za budžetskim sredstvima UCG za 2020. godinu, u ukupnom iznosu od 23.596.678,98 eura. Na specijalističke studijske programe moći će da se upiše 2.560 studenata, a na magistarske 606.

Kako je saopšteno iz Univerziteta, zahtjev će biti dostavljen na dalju proceduru Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu finansija Crne Gore.

Predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica saopštio je da su na sjednici donešene odluke o broju studenata za upis na postdiplomske specijalističke studijske programe i o broju studenata za upis na postdiplomske magistarske studije Univerziteta Crne Gore.

„Za postdiplomske specijalističke studije predviđeno je ukupno 2.560 mjesta, od čega je 1.343 na budžetu, a 1.217 samofinansirajućih, što je u okviru prošlogodišnjeg broja za upis, a u skladu sa licencom Ministarstva prosvjete. Za upis na postdiplomske magistarske studije Univerziteta Crne Gore predviđeno je 606 mjesta, a visina školarine, po fakultetima, utvrdiće se posebnom odlukom Upravnog odbora UCG, po prijedlogu vijeća fakulteta“, kazao je Bjelica.

Upravni odbor UCG je, između ostalog, odobrio predlog Senata Univerziteta Crne Gore za dopunu licence (sa 25 na 50 mjesta) za upis studenata na postiplomske specijalističke studije na Građevinskom fakultetu, za studijski program Menadžment u Građevinarstvu.

U nastavku možete pogledati tabele sa detaljnim podacima o broju studenata koji se mogu upisati na specijalističke i  magistarske studije.

 

 

Send this to a friend