Ekonomija

Ada Bojana će napokon biti prepoznatljiva za turiste

U velikoj Sali Skupštine Opštine Ulcinj, uz pridržavanje prepisanih mjera NKT-a, predsjednik Opštine Ulcinj Loro Nrekić u prisustvu državnog sekretara u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Damira Davidovića, pomoćnika direktora JP Morskog dobra Rajka Malovića održali su sastanak sa predstavnicima udruženja vlasnika privremenih objekata na Adi Bojani.

Kako su saopštili iz Opštine Ulcinj, na sastanku se razgovaralo i o mogućnostima dobijanja rješenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, te iz Opštine poručili da zakupci koji posjeduju ugovor sa JP Morskim dobrom, uz drugu odgovarajuću dokumentaciju mogu pristupiti upisu u Centralni turistički registar koji omogućava pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, tipa: kuća, turistički apartman ili soba, uz napomenu da će lokalna turistička inspekcija konstantno obavljati nadzor izdavanja smještaja, ispunjavanja minimalno tehničkih uslova i nivo kategorizacije.

“Takođe je dogovoreno da će se intenzivirati održavanje rasvjete, redovno čišćenje ovog lokaliteta, uz obezbijeđenje komunalnog nadzora od strane Opštine , kako ne bi došlo do ponovnog deponovanja šuta i drugog otpada, te da će uskoro na tom području uz postavljanje signalizacije na mostu u vidu semafora, takođe biti postavljen i info punkt, preko kojeg će se osim pružanja turističkih informacija obavljati i ostale inspekcijske aktivnosti”, navode iz Opštine.

Iz udruženja vlasnika objekata na Adi Bojani su na otvaranju sastanka iznijeli zadovoljstvo usvajanjem Odluke o akustičnim zonama, po kojoj je Ada Bojana svrstana u kategoriju “Tiha zona u prirodi”, te će napokon kako joj i priliči biti prepoznatljiva za turiste i ljubitelje tog dijela crnogorske obale kao mjesto gdje mogu na miru uživati i provoditi odmore sa svojim porodicama.

Prijava za obavljanje ugostiteljske dijelatnosti pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu:

Shodno članu 77 Zakona o turizmu i ugostiteljstvu: Podnosite prijavu za obavljanje ugostiteljske dijelatnosti pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

Prijavu podnosite Sekretarijatu za privredu i ekonomski razvoj, za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu tipa : kuća, turistički apartman ili soba.

Uz prijavu prilažete :

-Ugovor o zakupu sa JP Morsko dobro

-Popunjeni obrazac PR 3 za kategorizaciju

-Ček lista

-Podatke za upis u CTR kao odgovorno lice za tačnost podataka

Za objekte tri ili više zvijezdica potrebno je podnijeti zahtjev za kategorizaciju, dok za objekte sa tri ili manje zvijezdica će se vršiti samokategorizacija.

Lokalna turtistička inspekcija će u roku od 15 dana od dana dobijanja rješenja za upis u CTR, obavljati nadzor ispunjavanja minimalno tehničkih uslova i nivo kategorizacije.

Send this to a friend