Ekonomija Nijesu prijavili imovinu veću od 5.000 eura

ASK poodnio prekršajne prijave protiv dva funkcionera

Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) pokrenula je prekršajne postupke protiv dva javna funkcionera jer nijesu podnijeli izvještaj o prihodima i imovini usljed uvećanja imovine preko 5.000 eura.

Kako su saopštili, funkcioneri nijesu podnijeli izvještaje u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, odnosno od upisa prava svojine nad dobijenim stambenim jedinicama kod nadležnih institucija.

Oni su istakli da je riječ j nosiocu pravosudne funkcije i direktoru javne zdravstvene ustanove.

Osim pokrenutih prekršajnih postupaka kršenje je evidentirano po istom osnovu za još troje javnih funkcionera, a u odnosu na koje je nastupila zastarjelost za pokretanje prekšajnog postupka.

“Agencija je izvršila provjeru 82 javna funkcionera koji su zaključili sa Upravom za imovinu ugovore o dodjeli kreditnih sredstava za rješavanje stambenih potreba i svih 13 javnih funkcionera kojima su dodijeljene stambene jedinice. Konsdtatovala je da je jedno lice kojem su dodijeljena kreditna sredstva ne nalazi u evidenciji javnih funkcionera Agencije za sprječavanje korupcije”, piše u saopštenju ASK.

Oni su podsjetili da će svi javni funkcioneri koji se kreditno zaduže tokom tekuće godine biti u prilici da dostave podatke o realizaciji dobijenih sredstava do 31. marta 2020. godine tj. prilikom podnošenja redovnog godišnjeg Izvještaja o prihodima i imovini za 2019. godinu.

NAJNOVIJI NAJSTARIJI POPULARNI
Marinijum
Gost
Marinijum

Jedan je onaj stručnjak što je bio u vatrogasnu, što je samome sebi potpisivao prekovremene sate.

Send this to a friend