Ekonomija

Crna Gora postala članica Međunarodnog biroa za tegove i mjere

Crna Gora i Zavod za metrologiju, kao nacionalni metrološki institut, dobili su punopravno članstvo u Međunarodnom birou za tegove i mjere BIPM sa sjedištem u Parizu.

Iz Zavoda za metrologiju su saopštili da je Crna Gora, pristupanjem BIPM-u, postala 59 država sa punopravnim članstvom u toj organizaciji i učestvovaće u donošenju odluka na najvišem svjetskom nivou u oblasti metrologije.

“Dobijanjem tog statusa, Crna Gora, odnosno Zavod za metrologiju, moći će da primjenjuje pravo učešća i glasa na sastancima Generalne konferencije za tegove i mjere CGPM, pravo ostvarivanja međunarodno prepoznate metrološke sljedivosti kroz usluge kalibracije koje pruža BIPM, bez dodatnih troškova i mogućnost učešća u međunarodnim poređenjima državnih etalona”, navodi se u saopštenju.

Zavod za metrologiju postao je pridruženi član Generalne konferencije za tegove i mjere CGPM, koji čine predstavnici svih država potpisnica „Metarske konvencije“, u avgustu 2011.

“Zahvaljujući svojstvu pridruženog člana Zavod za metrologiju objavio je, u zvaničnoj bazi podataka BIPM-a, 23 međunarodno priznate mjerne i kalibracione mogućnosti CMC u oblasti termometrije, zapremine i dužine. Na osnovu toga Crnoj Gori je omogućeno da pokaže svoje metrološke mogućnosti drugim nacionalnim metrološkim institutima širom svijeta, što je doprinijelo smanjivanju tehničkih barijera u trgovini i podršku crnogorskoj ekonomiji”, dodaje se u saopštenju.

Kako se podsjeća, na diplomatskoj konferenciji o metru, održanoj 1875. u Parizu, predstavnici 17 država potpisali su „Metarsku konvenciju“, osnovni dokument savremenog metričkog sistema zasnovanog na upotrebi Međunarodnog sistema jedinica SI.

Tada je osnovan i Međunarodni biro za tegove i mjere BIPM, sa ciljem da obezbijedi jedinstven sistem mjernih jedinica u svijetu, uspostavlja i čuva međunarodne etalone i osigurava koordinaciju u metodama mjerenja i istraživanju u vezi sa fizičkim konstantama.

Send this to a friend