Ekonomija

EBRD sa 155 miliona eura podstiče cirkularnu ekonomiju na Zapadnom Balkanu i Turskoj

Foto: EPA-EFE

Kako bi riješila prepreke za prelazak na cirkularnu ekonomiju, Evropska banka za obnovu i razvoj pokreće program „Regionalna inicijativa za cirkularnu ekonomiju“, u Turskoj i na Zapadnom Balkanu, uključujući i Crnu Goru.

Program će podržati ulaganja u privatni sektor, posebno mala i srednja preduzeća, za primjenu inovativnih tehnologija koje efikasno koriste resurse i usvajanje kružnih poslovnih modela u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj.

Globalni fond za zaštitu životne sredine (GEF) u finansiranju programa učestvuje sa 13,76 miliona dolara, a EBRD sa približno 140 miliona dolara. Austrijsko ministarstvo finansija će doprinijeti sa milion dolara.

U EBRD navode da će program postići poboljšanje upravljanja sirovinama tokom cijelog životnog ciklusa proizvoda, preusmjeravanje otpada sa deponija i morskog okruženja, smanjenje ili izbjegavanje emisija zagađujućih materija, uklanjanje, sprečavanje i poboljšanje upravljanja štetnim hemikalijama i primjenu tehnologija i praksi za kontrolu emisija štetnih gasova. Kako bi se ti ciljevi ostvarili, formiran je stimulativni mehanizam koji predviđa da će kamatne stope na odobrena sredstva preduzećima biti smanjivane u skladu sa ostvarenim napretkom u primjeni predviđenih unapređenja proizvodnje.

Send this to a friend