Ekonomija

EPCG: HE Perućica sigurno korača sedmom decenijom

HE „Perućica“ obilježava 61. godinu postojanja i uspješnog rada.

“Dan naše najstarije velike elektrane, koja je prve kilovat sate energije crnogorskom elektroenergetskom sistemu isporučila davne 1960. godine, obilježavamo u znaku proizvodnog rekorda ostvarenog u prvom kvartalu i ambicijom da uspješno završimo kapitalnu rekonstrukciju preostala dva generatora, kao i zamjenu tri trafo bloka, u okviru predviđenih rokova, do sredine oktobra”, saopšteno je iz EPCG.

Tokom prva tri mjeseca ove godine HE „Perućica“ proizvela je rekordnih blizu 557.000 MWh električne energije, 67,2 odsto više od plana za taj period godine, a dobri proizvodni trendovi nastavljeni su i prvih dana maja.

“Tome je u priličnoj mjeri, pored dobre hidrologije, doprinijela intezivna investiciona aktivnost i „osvježavanje“ postrojenja i opreme u posljednje vrijeme”, navode u EPCG.

U proteklom periodu revitalizovano je pet mašina, a prošle godine zamijenjena su dva blok transformatora znatno savremenijim čime je napravljen veliki korak u „podmlađivanju“ HE „Perućica“, a njen radni vijek produžen za najmanje još dvije decenije.

Podsjetimo, u sanaciju građevinskih objekata, reparaciju ili zamjenu elektro i mašinske opreme u HE „Perućica“, posljednjih godina, uložena su znatna sredstva, a investicioni plan, koji je, u dobroj mjeri, već realizovan ukupno je vrijedan preko 60 miliona eura.

“Pored tekućeg održavanja i revitalizacije postojeće opreme i postrojenja, naš plan je da do kraja dovedemo i pregovore sa Njemačkom razvojnom bankom (KfW) o kreditnom aranžmanu vrijednom 24 miliona eura, potrebnom za realizaciju projekta ugradnje osmog agregata, instalisane snage 58,5 MW. Time bi se, i bez dodatnih zahvata na sistemu za zaštitu životne sredine, povećala snaga i proizvodne mogućnosti “Perućice“, ističe EPCG.

HE „Perućica“ je najstarija velika hidroelektrana u Crnoj Gori, puštena u pogon 1960. godine.

Nazvana je po vrelu Perućica, koje izvire u blizini hidroelektrane.

Nalazi se na teritoriji opštine Nikšić, u sjevernom dijelu Bjelopavlićke ravnice, dok su male hidroelektrane smještene na teritorijama opština Kolašin, Podgorica, Cetinje i Šavnik. Njena instalisana snaga je 307 MW, a moguća godišnja proizvodnja oko 1.400 GWh.

Korisna akumulacija je 225 miliona metara kubnih vode. Za proizvodnju električne energije HE “Perućica” koristi vode sliva rijeke Gornja Zeta, odnosno vode koje dotiču u Nikšićko polje i to pri povoljnom padu na kratkom rastojanju između Nikšićkog polja i Bjelopavlićke ravnice.

Send this to a friend