Ekonomija

Farmeri iz Ulcinja na obuci o unaprjeđenju kvaliteta mlijeka

Veoma dobar hemijski kvalitet sirovog mlijeka koje se proizvodi u Crnoj Gori potrebno je nadograditi i ispunjavanjem propisanih higijenskih parametara koji se odnose na broj mikroorganizama i somatskih ćelija u mlijeku, kako bi naši proizvođači postali konkuretniji i ostvarivali veće prihode, istaknuto je na obuci za farmere koju je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja danas organizovalo u Ulcinju.

“Značajan broj naših farmera proizvodi sirovo mlijeko koje prema higijenskim parametrima zadovoljava EU kriterijume. Cilj je da svi naši proizvođači dostignu taj nivo kvaliteta, a on se može se ostvariti samo uz striktno poštovanje osnovnih higijenskih uslova prilikom muže i pravilnim postupcima sa mlijekom nakon muže”, kazali su iz Ministarstva.

Zato su u tom resoru i nastavili da organizuju obuke farmera širom zemlje.

<<<Počeo novi ciklus obuke farmera o unaprjeđenju kvaliteta sirovog mlijeka<<<

“Radionici u Mjesnoj zajednici Vladimir prisustvovalo je više desetina farmera sa područja ulcinjske opštine. Predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u stočarstvu Ministarstva predstavili su farmerima propise vezane za higijenski kvalitet mlijeka, a koji se odnosi na broj bakterija i broj somatskih ćelija u mlijeku”, ističu u Ministarstvu.

Kako su naglasili, broj bakterija je pokazatelj higijene na farmi, higijene prilikom muže i načina čuvanja sirovog mlijeka do trenutka otkupa, dok su somatske ćelije pokazatelj zdravstvenog stanja muznog grla.

“Program obuke realizuje se u okviru Nacionalnog programa za unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka, koji ima za cilj unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka u Crnoj Gori, u skladu sa dinamikom definisanom u okviru pristupanja EU. Kroz dosadašnju edukaciju i podsticajne mjere – dodatne premije za viši kvalitet mlijeka i mjere bespovratne podrške za nabavku opreme za mužu i čuvanje mlijeka, postignuti su značajni rezultati”, navode u Ministarstvu.

Tokom proteklih nekoliko godina, naglašavaju, procenat mlijeka u skladu sa EU kriterijumima na crnogorskim farmama je rastao.

“U 2018. godini 51 odsto otkupljenog mlijeka kravljeg mlijeka je u skladu sa EU standardima, a 90 odsto kod otkupljenog kozijeg i ovčjeg mlijeka. Ovi podaci su ohrabrujući, imajući u vidu uporedno pretpristupno iskustvo zemalja EU u ovoj oblasti, gdje je taj proces trajao duži niz godina”, ocjenjuju u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U tom resoru najavljuju da će zajedno sa farmerima nastaviti da rade na unaprjeđenju higijenskog kvaliteta sirovog mlijeka, kako bi svo mlijeko koje se proizvodi na crnogorskim farmama bilo usklađeno sa EU zahtjevima.

“Konkretno, prema našem zakonodavstvu broj somatskih ćelija u sirovom mlijeku mora biti manji od 400.000 u mililitru mlijeka i ta granica je usaglašena sa onom u EU, dok će se broj bakterija postepeno smanjivati. Trenutno dozvoljena granica za broj bakterija je 1.000.000, dok će od 1. januara 2019. godine taj broj biti 600.000 bakterija u mililitru mlijeka. Naredne sedmice radionice će biti nastavljene u drugim opštinama, o čemu će farmer biti blagovremeno obaviješteni”, zaključuje se u saopštenju Ministarstva.

Send this to a friend